h

Goed bestuur?

29 oktober 2009

Grote opkomst bij manifestatie tegen bezuinigingen college Utrecht

Vandaag organiseerde de SP Utrecht samen met Groen Links een manifestatie tegen de bezuinigingen van het Utrechtse College. De PvdA, CDA, VVD en Christenunie willen namelijk komend jaar enorm gaan snijden in welzijn, groen, milieu, participatie en cultuur.

demonstratie-bezuinigingen

Tim Schipper, fractievoorzitter van de SP in Utrecht zegt hierover: " In wat voor stad leven we, als we 35 miljoen extra wegbrengen naar een muziekpaleis, maar geen 30.000 euro over hebben voor de Vogelopvang? Als we wel geld steken in een nieuwe huisstijl voor Utrecht en een nieuw beeldmerk, en tegelijkertijd de milieupunten wegbezuinigen en de medische hulp aan vluchtelingen op de tocht zetten? Als we wel 10 miljoen extra uitgeven om grote bedrijven hierheen te halen, maar de subsidie aan de telefonische hulpdienst en de coördinatie van de voedselbanken wegbezuinigen."

Lees verder
16 oktober 2009

De Gagel: Coalitie akkoord met Groen voor Poen en sloop

De PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie zitten er niet mee om te bouwen in het groen aan de Ramsesdreef en 1100 sociale huurwoningen te slopen. Dat werd duidelijk tijdens de commissiebehandeling van het Gebiedsplan De Gagel, op 15 oktober.

Alsof er geen 500 bezwaren tegen de plannen waren ingediend vanuit de wijk, alsof Groen voor Poen nooit was afgeschoten in 2005. Alsof de bewonerscommissies van de 10-hoogflats geen prachtig eigen onderzoek hadden gepresenteerd voor de toekomst van hun buurt.

GagelgroenDe groenstrook aan de Ramsesdreef Lees verder
10 oktober 2009

"Nieuw Actieplan Luchtkwaliteit": Struisvogelpolitiek

"On-ge-lo-fe-lijk", Michel Eggermont's eerste reactie na het zien van het "nieuwe actieplan luchtkwaliteit". Michel Eggermont is de SP-woordvoerder op het dossier luchtkwaliteit. "De gemeente heeft zes maanden de tijd genomen om opnieuw dikke stapels papier te produceren, maar het onderzoek waarbij de uitkomst uit de modellen wordt getoetst aan de realiteit wordt achterwege gelaten. Ze zien het niet, of ze willen niet zien dat in grote delen van de stad wantrouwen heerst. Wát een arrogantie! Kennelijk wordt er gedacht, we hebben een meerderheid in de gemeenteraad, we drukken het er wel doorheen."

Lees verder
9 oktober 2009

Een socialer Utrecht kan wél!

Puur VVD-beleid. Dat is het oordeel van de SP-fractie over de begroting 2010. Liever een blinkend stationsgebied dan goede thuiszorg, villasubsidie in plaats van eerlijk delen, investeren in projectontwikkelaars in plaats van de burgers van Utrecht. Keuzes voor de korte termijn, voor de buitenkant in plaats van kwaliteit, voor zwakste schouder de zwaarste lasten. En dat terwijl het wel anders kan, ook in deze moeilijke tijden.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: ?Een socialer Utrecht kan namelijk wél! En voor hetzelfde geld. Investeer in woningverbetering en renovatie, in schone lucht en een goede thuiszorg, hou de gewaardeerde buurtvoorzieningen in stand. Maak werk van werk dat gedaan moet worden. Het lijkt heel stoer om nu zwaar te korten op het welzijnswerk en de buurtvoorzieningen, maar dat betaal je later dubbel en dwars terug.?

Lees verder
9 oktober 2009

Bijdrage SP begrotingsdebat

Een felicitatie naar de VVD is op zijn plaats vandaag. Ze wilden instappen, maar dan moest er wel worden betaald. En er wordt betaald. De wijkmilieupunten wegbezuinigen, het onderhoud van de openbare ruimte terugschroeven, de kaasschaaf over de bibliotheken en de cultuur, de botte bijl over het welzijnswerk. Maar ook ruimhartige gebaren naar de projectontwikkelaars en de grote bedrijven, zware inzet op de wapenwedloop van stadspromotie en de culturele hoofdstad als grootste goed. Lastenverlichting in de vorm van een villasubsidie in plaats van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En, zoals we sinds gisteren weten, een omrijplan inclusief Spoorlaan, ten behoeve van Jaarbeurs en Hoog Catharijne. VVD-beleid, met een vleugje PvdA-rozenwater in de vorm van verdere uitholling van de reserves. (Een fraaie erfenis straks in maart!)

Lees verder
2 oktober 2009

SP: Gemeente moet Gebiedsplan de Gagel intrekken

Er is zo weinig steun voor het Gebiedsplan de Gagel, dat de gemeente het helemaal moet intrekken. Dat is de conclusie van de SP, na de vele negatieve reacties uit de wijk op het herziene conceptplan.

Lees verder
14 september 2009

Modderfiguur gemeente in rechtzaak tegen autodemontagebedrijf van Maanen

Het valt blijkbaar niet mee voor het college om op een fatsoenlijke manier om te gaan met een ondernemer die al decennia lang in Utrecht gevestigd is. De SP is het spoor volledig bijster over de handelwijze van de gemeente bij de verwerving van de grond van Autodemontagebedrijf van Maanen. Grond die nodig is voor de realisatie van Leidsche Rijn Centrum.

Van MaanenAutodemontagebedrijf van Maanen Lees verder
31 augustus 2009

Van god los: 3,2 ton per jaar voor externe coordinator luchtkwaliteit

De extern ingehuurde coordinator luchtkwaliteit van de gemeente Utrecht, ir. Haarsma, heeft sinds zijn aantreden in 2005 gemiddeld 3,2 ton per jaar gedeclareerd voor zijn diensten, zo blijkt uit berichtgeving op dnu.nu. De rekening tot en met juli 2009: 1,4 miljoen euro. De SP is des duivels over deze bedragen, die al dan niet 'bij toeval' naar buiten zijn gebracht door de gemeente en wil dat de onderste steen boven komt over deze absurditeit.

Geen commentaarWelke van de 10 geboden was het ook alweer? Lees verder
7 augustus 2009

Utrecht breekt wereldrecord tijdrekken

Zowel in het kader van het klimaatbeleid, de filebestrijding als de strijd voor schone lucht is het bevorderen van het gebruik van de fiets een open-deur-maatregel. Daarvoor hoef je geen ingewikkelde of futuristische maatregelen te bedenken. Je zou er om te beginnen eens voor kunnen zorgen dat veelgebruikte fietsroutes optimaal gebruikt kunnen worden door de fietser.

Lees verder
6 juli 2009

Collecte SP levert 50 cent op voor Muziekpaleis

collecte2

Het is de SP niet gelukt om Utrechters te vinden die 240 euro wilden geven voor het Muziekpaleis. De partij hield een collecte op de markt van afgelopen zaterdag 4 juli. Er waren maar drie mensen die wat in de bus wilden doen. De grootste gift was 50 eurocent. Een oudere mevrouw wilde wel 2 euro geven, maar dat was voor de SP, "niet voor dat gebouw".

Lees verder

Pagina's

U bent hier