h

Overheid en Bestuur

17 januari 2010

PvdA praat met de PvdA

Vrijdag was op het journaal op 3 (vanaf minuut 3.50) te zien dat de PvdA in Overvecht langs de deuren gaat. Een goed streven om te weten wat er in een wijk gebeurt. Saillant detail is dat de bewoonster, waar aangebeld wordt, oud-Statenlid is van de PvdA. De PvdA gaat bij haar eigen leden langs om even te praten.

Lees verder
3 december 2009

SP doet niet mee met anti-democratische besluitvorming ALU

Vandaag was er een gemeenteraadsvergadering over het verzoek van Utrechtse bewonersgroepen om een referendum te houden over het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). De collegepartijen, PvdA, CDA, CU en VVD stemden tegen het referendum en laten daarmee duizenden bewoners van Utrecht in de kou staan. Argument: het plan is veel te complex om aan het oordeel van de bewoners over te laten.

De SP fractie vindt dit ondemocratisch en een grove minachting van die bewoners. Omdat de fractie zichzelf niet beter in staat acht om over het ALU te oordelen dan de Utrechtse burger, zag de SP er van af om mee te stemmen en verliet uit solidariteit de vergadering.

vlag-utrecht Lees verder
21 november 2009

Bewoners As Kanaleneiland naar de rechter vanwege sloop

De bewonerscommissie As Kanaleneiland stapt naar de rechter om de sloopplannen tegen te houden. Belangrijkste reden: de manier waarop de draagvlakmeting voor sloop is uitgevoerd. Lang niet alle huurders zijn meegeteld en de informatie rondom de meting was onduidelijk en ontijdig.

AuriollaanDe Auriollaan in de As van Kanaleiland Lees verder
10 november 2009

Burgermeester en wethouder door de knieen

door_de_knieen2 Afgelopen donderdag gingen burgermeester Wolfsen en wethouder van der Sluis door de knieën voor Nikki en Yasmine. Voor aanvang van het begrotingsdebat in de gemeenteraad boden de twee leerlingen van basisschool de Klim 520 handtekeningen aan vóór behoud van de kinderdisco in Lunetten.

Door de bezuinigingen van de coalitiepartijen is er geen geld meer voor de kinderdisco en moet deze sluiten. De SP vind dat deze bezuinigingen veel te ver gaan en steunt daarom de kinderen in hun actie. Vele kinderen vinden deze sluiting namelijk erg jammer. "Mijn broertje van zes jaar is jaloers. Hij wil later ook naar de kinderdisco en nu kan dat niet meer."

Lees verder
6 november 2009

Begroting 2010: kille kaalslag door coalitie

Met volledige steun van de PvdA werd op 5 november een streep gezet door de Utrechtse Milieupunten en de Regionale Vogelopvang, 8% 'afgeroomd' van de WMO-pot, eerder toegezegd geld voor cultuur in Leidsche Rijn weggehaald en werden de Utrechtse welzijnsorganisaties zwaar gekort in de uitvoerende taken. Ook poppodium Tivoli werd door een motie van de PvdA van hun subsidie afgeholpen, iets waar de SP natuurlijk tegen gestemd heeft. Kille kaalslag dus, door de coalitie voor de rijken: PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

bezuinigingen-21 Demonstratie tegen bezuinigingen college

Onder het mom van de crisis drukte het college er een omvangrijk bezuiniginspakket doorheen, ten gunste van investeringsfondsen voor projectontwikkelaars en grote bedrijven (40 miljoen) en een verlaging van de lokale belastingen die terecht komt bij de mensen die dat het minst nodig hebben. Een villasubsidie waarbij de groep met de dikste portemonnaie 5 x meer profiteert dan de groep net boven de kwijtscheldingsgrens. Zo wordt de crisis betaald door mensen in de stad die part noch deel hebben aan het ontstaan ervan. 'Sterk en sociaal' volgens de PvdA. Schandalig volgens de SP, want een socialer Utrecht kan wel, met hetzelfde geld.

Lees verder
29 oktober 2009

Grote opkomst bij manifestatie tegen bezuinigingen college Utrecht

Vandaag organiseerde de SP Utrecht samen met Groen Links een manifestatie tegen de bezuinigingen van het Utrechtse College. De PvdA, CDA, VVD en Christenunie willen namelijk komend jaar enorm gaan snijden in welzijn, groen, milieu, participatie en cultuur.

demonstratie-bezuinigingen

Tim Schipper, fractievoorzitter van de SP in Utrecht zegt hierover: " In wat voor stad leven we, als we 35 miljoen extra wegbrengen naar een muziekpaleis, maar geen 30.000 euro over hebben voor de Vogelopvang? Als we wel geld steken in een nieuwe huisstijl voor Utrecht en een nieuw beeldmerk, en tegelijkertijd de milieupunten wegbezuinigen en de medische hulp aan vluchtelingen op de tocht zetten? Als we wel 10 miljoen extra uitgeven om grote bedrijven hierheen te halen, maar de subsidie aan de telefonische hulpdienst en de coördinatie van de voedselbanken wegbezuinigen."

Lees verder
16 oktober 2009

De Gagel: Coalitie akkoord met Groen voor Poen en sloop

De PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie zitten er niet mee om te bouwen in het groen aan de Ramsesdreef en 1100 sociale huurwoningen te slopen. Dat werd duidelijk tijdens de commissiebehandeling van het Gebiedsplan De Gagel, op 15 oktober.

Alsof er geen 500 bezwaren tegen de plannen waren ingediend vanuit de wijk, alsof Groen voor Poen nooit was afgeschoten in 2005. Alsof de bewonerscommissies van de 10-hoogflats geen prachtig eigen onderzoek hadden gepresenteerd voor de toekomst van hun buurt.

GagelgroenDe groenstrook aan de Ramsesdreef Lees verder
21 april 2008

Gemeenteraadslid SP op het matje bij chef (update)

Op 6 april stelde Michel Eggermont, gemeenteraadslid voor de SP in Utrecht en werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, vragen aan het college over verkeerde vervoersbewijzen die door de NS worden afgegeven. Vanwege deze vragen aan het college wordt hij nu bij zijn chef op het matje geroepen. Roel Berghuizen, de centrale onderhandelaar bij de NS, gaat samen met hem naar dit gesprek. Meer nieuws volgt later.

Lees verder
30 januari 2008

Harrie Bosch: "gemeente zal Bo-Ex aanschrijven bij slecht onderhoud Complex 507"

Wethouder Harrie Bosch was in ieder geval in woorden duidelijk over de toekomst van Complex 507: Bij sommige complexen van de oorspronkelijke DUO-lijst, blijken de vooraf bedachte plannen voor herstructurering niet haalbaar. Dan gaan ze van de lijst af. Na het afwijzen van het sloop/renovatieplan van Bo-Ex hebben de bewoners gepleit voor goed onderhoud. Dat moet ook in orde zijn. Als dat niet zo is, zal de gemeente Bo-Ex aanschrijven, aldus de wethouder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier