h

Overheid en Bestuur

11 februari 2011

Provincie: 2,5 ton voor vertrekkende secretaris

De SP in de provincie Utrecht is woedend over de gang van zaken rondom het vertrek van provinciesecretaris Herman Sietsma. De hoogste ambtenaar vertrekt, maar blijft wel op de loonlijst staan. Voor zijn afscheidsreceptie wordt vervolgens €20.000 uitgetrokken. En uit berichten in het AD blijkt tot slot dat zijn interimvervanger voor € 22.000 per maand op de rol komt. De SP eist dat die bedragen tenminste worden gehalveerd.

Lees verder
8 februari 2011

Meldpunt huisuitzettingen

De SP Utrecht heeft een meldpunt geopend waar mensen terecht kunnen als zij menen dat zij ten onrechte hun huis uit zijn gezet. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State die de gemeente Utrecht heeft teruggefloten. Op 17 februari zal fractievoorzitter Tim Schipper om een debat vragen over dit onderwerp. De gemeenteraad wordt niet op de hoogte gesteld als de gemeente overgaat tot uitzettingen. Om toch meer informatie te verzamelen roept de SP mensen op hun verhaal direct te melden.

Lees verder
21 januari 2011

Openbaar of geheim?

Wie gisteren de raadsvergadering heeft bekeken op internet en vandaag op de website van de gemeente Utrecht de besluitenlijst van deze raadsvergadering bekijkt moet niet raar opkijken.

Op deze besluitenlijst staat namelijk een besluit waarover u nooit heeft kunnen horen hoe de verschillende partijen over dit onderwerp dachten. De commissievergadering en de raadsvergadering hebben in het geheim plaatsgevonden.

Lees verder
8 december 2010

Tweede Kamer steunt SP-voorstel Wethoudersnorm

De lokale SP-initiatieven voor het invoeren van een 'wethoudersnorm' krijgen nu ook Haagse steun. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om de topsalarissen bij lokale overheden in te perken. In het aangenomen voorstel wordt het kabinet verzocht om in contact te treden met gemeenten over de invoering van een 'wethoudersnorm.'

Lees verder
1 december 2010

Wethoudersnorm

De SP wil ook in Utrecht een 'wethoudersnorm' voor salarissen in de publieke en semi-publieke sector. Hiermee haakt de Utrechtse fractie aan bij het idee waar partijgenoot Laurens Ivens kort geleden in Amsterdam voor pleitte. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Niemand die voor de publieke zaak werkt zou meer moeten verdienen dan de eindverantwoordelijken. Dus landelijk een premiersnorm, in Utrecht een wethoudersnorm."

Lees verder
5 november 2010

Formele en harde reactie college op SP-vragen huisuitzetting

De gemeente is niet verantwoordelijk voor opvang van uit hun huis gezette bewoners, ook al zijn die invalide en ziek. We hebben strak volgens de wet gehandeld, er is geen enkele reden om rekening te houden met bijzondere omstandigheden. Geen enkele reden om een praktische en menselijke oplossing te zoeken, ook al hadden we er tijd voor. Met die reactie van het college op vragen van de SP moet de inmiddels ex-bewoner van de Hooft Graaflandstraat 72 het doen.

Lees verder
4 november 2010

Mondelinge vragen SP huisuitzetting Hoograven

Vragen T.W. Schipper (SP) over huisuitzetting invalide in Hoograven

De SP-fractie is onaangenaam getroffen door de berichtgeving in het AD van 28 oktober, over de huisuitzetting van een invalide man in Hoograven, op initiatief van de gemeente. Daarbij is zijn huisraad vernietigd en heeft de man enkele uren op straat op opvang moeten wachten, ondanks zijn erkende invaliditeit.

Lees verder
4 november 2010

SP in de bres voor uitgezette bewoner Hoograven

Met mondelinge vragen in de gemeenteraad van 4 november zal de Utrechtse SP-fractie de gang van zaken rond de huisuitzetting van een invalide man in Hoograven aan de kaak stellen. Het steekt de fractie dat er geen rekening is gehouden met de bijzondere persoonlijke omstandigheden van de huurder, die na de uitzetting zonder hulp op straat achterbleef. Dit terwijl de gemeente zelf - wederom - niet tijdig heeft gereageerd op zijn bezwaarschrift.

Lees verder
24 oktober 2010

4 ton Leefbaarheidsbudget Zuid op aan regulier onderhoud

De Utrechtse SP-fractie is zeer verbaasd dat er 4 ton uit het Leefbaarheidsbudget voor de wijk Zuid wordt besteed aan het herstellen van verzakte straten in Frans Lunetten. Dit bleek uit het wijkbericht dat pas geleden daar werd verspreid. Een en ander is het gevolg van een collegebesluit uit december 2009. Het reguliere geld voor onderhoud was namelijk op, zo blijkt uit het besluit.

Bewonersinitiatief of regulier onderhoud? Lees verder
24 oktober 2010

Schriftelijke vragen SP over financiering onderhoud uit leefbaarheidsbudget

Schriftelijke vragen SP over finaciering regulier onderhoud Frans Lunetten

Lees verder

Pagina's

U bent hier