h

Overheid en Bestuur

18 oktober 2011

Geslaagde actiedag 'Boek voor de Bieb'

Op zaterdag 15 oktober organiseerde het actiecomité Bieb in de Buurt een symbolische boekeninzameling in Vleuten. Dit als tegenhanger voor het plan van de gemeente om de collectie te halveren en van de bieb in Vleuten een onbemande vestiging te maken. De opbrengst was een kofferbak vol boeken.

De boekenkraam

Lees verder
13 oktober 2011

Bieb Vleuten: SP verheugd over draai D66

De SP is uitermate verheugd over de inkeer bij D66 over de plannen met de bieb in Vleuten, zoals blijkt uit hun persbericht van vandaag. Door het hervonden geweten aan die kant tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad af voor het behoud van een bemande bieb. De massale bewonersactie lijkt daarmee te gaan slagen.

Lees verder
7 oktober 2011

28 oktober: Ewout Irrgang en Sadet Karabulut met SP Eurotour in Utrecht

EurotourOpSPraak, het politiek café van SP Utrecht, organiseert een openbare discussieavond. Op de avond, met als titel 'Miljarden om de Euro te redden en hier bezuinigen op pensioenen? We zijn toch niet gek?', komen aan bod:

  • De actie 'Armoede werkt niet'
  • De Eurocrisis
  • Onze pensioenen

Op vrijdag 28 oktober 2011 om 20.00 uur in Moira, Wolvenstraat 10, Utrecht. Zaal open vanaf 19.30 uur.

SP-Tweede Kamerleden Sadet Karabulut en Ewout Irrgang zullen deze discussieavond inleiden.

Lees verder
6 oktober 2011

Begroting: niet huilen, zelf opruimen

De SP roept de collegepartijen GroenLinks en PvdA op om nu te kiezen voor een sociaal Utrecht, in plaats van te blijven dromen in het groot en te huilen over de opdrogende geldbronnen uit Den Haag.

"Dit college van GroenLinks, PvdA en D66 apporteert braaf alle balletjes die het kabinet opgooit en speelt bovendien zelf de omgekeerde Robin Hood", aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper in de algemene beschouwingen over de begroting 2012.

Lees verder
14 september 2011

Subsidies Krachtwijken: sorrycultuur viert wederom hoogtij

Bij de subsidieverlening van bewonersinitiatieven in de 'Krachtwijken' had wethouder Harrie Bosch (PvdA) geen regie en geen controle. Er moest en zou gescoord worden met het wegzetten van de Vogelaarmiljoenen. Het PvdA-smaldeel in het college passeerde de overige wethouders bij beslissingen over bedragen boven de € 50.000.

Bosch, eindverantwoordelijk voor dit weinig fraaie geheel, mag desondanks gewoon aanblijven. Sorry was wederom voldoende om de coalitiegenoten GroenLinks en D66 terug in het hok te jagen.

Lees verder
14 september 2011

Bijdrage Tim Schipper raadsdebat subsidies Krachtwijken

Voorzitter,

In de commissievergadering is uitgebreid gesproken over de handelwijze van de stichting Jongeren in Actie en hoe het college verder zou moeten gaan met de afhandeling van die zaak. Voor de SP is het helder: alles in het werk om de onjuist uitgegeven gelden terug te vorderen, inclusief gerechtelijke stappen. Niets verrekenen met nog uit te keren gelden over 2011. En ik hoor alsnog graag het antwoord op de vraag waarom alleen bij JIA een uitzondering moet worden gemaakt als het gaat om het vergoeden van de coordinatiekosten en dat bedrag dan ook nog achteraf bijstellen naar boven. Geen sprake van, wat de SP betreft. Voor de duidelijkheid: nu gaat het om Jongeren in Actie, maar onze opstelling zou bij vergelijkbare gevallen geen streep anders zijn.

Lees verder
9 september 2011

Wolfsen krijgt helaas weer een kans

Wat de SP betreft is de maat vol met burgemeester Wolfsen. In het debat over het weggepeste homostel diende de SP dan ook samen met Leefbaar Utrecht een motie van wantrouwen in. Helaas besloot de coalitie dat er weliswaar fouten gemaakt waren in de afhandeling van de zaak en ook dat er stukken onterecht vernietigd waren, maar dat vond zij niet genoeg om de burgemeester weg te sturen.

Lees verder
31 augustus 2011

Wolfsen: alweer sorry

Gisteren heeft Aleid Wolfsen voor de zoveelste keer zijn excuses aangeboden. De SP had na de krantenincidenten in 2009 de buik al vol van de verontschuldigingen van de burgemeester.

"Het optreden bij het weggepeste homostel is weer niet wat je van een burgemeester mag verwachten. Veel te weinig en veel te laat." aldus Michel Eggermont, gemeenteraadslid voor de SP. "Wij worden weer afgescheept met excuses"

Lees verder
25 augustus 2011

SP: Nieuw politiek jaar met dezelfde oude vragen

Vandaag komt de gemeenteraad voor het eerst sinds de zomervakantie weer bijeen. Het is de eerste mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen aan de wethouders. De SP grijpt deze kans met beide handen aan en eist opheldering over onnodige bureaucratie die de ouders van een gehandicapt kind dwarszit. Daarnaast wil de SP weten waarom er voor het gezondheidscentrum Hoograven na 11 jaar nog steeds geen enkele steen gelegd is.

Lees verder
10 juli 2011

SP hekelt grote Vitens-afvaardiging op Waterweek Singapore

Maar liefst zes mensen stuurde Waterbedrijf Vitens naar de Internationale Waterweek die begin juli in Singapore gehouden werd. En dat terwijl er komende november ook in Amsterdam een Waterweek georganiseerd wordt, met vrijwel dezelfde inhoud.

De SP vraagt zich af of dat gemeenschapsgeld niet beter besteed kon worden en stelt zowel in Provinciale Staten als in de Utrechtse gemeenteraad vragen aan het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier