h

Overheid en Bestuur

4 juli 2012

Raad volgt SP: wethouder moet overlast renovaties aanpakken

Met steun van alle partijen behalve CDA en VVD, nam de gemeenteraad op 3 juli de motie van de SP aan over de ellende bij de renovatie in de Bomenbuurt (Ondiep).

Lees verder
3 juli 2012

SP-Motie OV unaniem aangenomen in Staten

Met algemene stemmen namen Provinciale Staten op
2 juli de SP-motie voor behoud van goed busvervoer aan. Gedeputeerde van Lunteren gaat zich richting het Bestuur Regio Utrecht maximaal inspannen om kwaliteit en prijs van de bus in de hele Provincie op elkaar te blijven laten aansluiten.

Onder zijn arm neemt hij het pakket van 4000 handtekeningen mee, dat de SP het college van gedeputeerde staten aanbood.

SP-statenlid Ad Meijer: "Natuurlijk heb je het liefst boter bij de vis, in de vorm van euro's op de begroting. Dat zat er niet in, maar we begonnen met niets en nu hebben we een flinke steun in de rug. Het zegt wel degelijk iets dat de Staten voltallig achter de doelstelling van onze campagne staan. We zijn erg blij met dit resultaat."

Lees verder
1 juli 2012

Schepenbuurt wil lijn 14 houden!

Negen SP-ers trokken er vrijdagavond 29 juni op uit om de bewoners van Schepenbuurt te vragen wat ze vinden van het wegbezuinigen van lijn 14.

We kunnen kort zijn: wie thuis was, tekende de handtekeningenlijst voor de petitie 1 voor OV. Schepenbuurt wil lijn 14 houden!

Hieronder een sfeerimpressie (foto's: Vincent Mulder). Zie voor meer informatie de campagnepagina.

Voorbespreking in de Fregatstraat Lees verder
29 juni 2012

4000 handtekeningen tegen bezuinigingen busvervoer

Voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Utrecht zal de SP 4000 handtekeningen aanbieden tegen bezuinigingen op het busvervoer. Dat is het voorlopige resultaat van de campagne 1 voor Openbaar Vervoer, die de SP in april begon.

Lees verder
15 juni 2012

2500 handtekeningen voor OV-petitie binnen

 
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) wil zwaar gaan snijden in het stadsbusvervoer in Utrecht, De Bilt en Zeist. Tegelijk wordt een prijsverhoging van 5% doorgevoerd. In april startte de SP daarom een campagne voor behoud van goed openbaar vervoer.

Lees verder
5 juni 2012

Actievoeren helpt: avondfrequentie stadsbus blijft gehandhaafd

Het eerste resultaat van de SP-campagne 1 voor OV is binnen. De stadsbussen blijven 's avonds gewoon even vaak rijden als nu het geval is. Dat blijkt uit de aangepaste plannen van het Bestuur Regio Utrecht voor het busvervoer in de stad. Ook wordt er flink minder geschrapt in de 'dienstregelingsuren' voor vervoerder GVU.

Verder wordt (iets) meer rekening gehouden met de bereikbaarheid van de haltes bij zorginstellingen en wil het BRU taxibusjes inzetten op de plekken waar lijnen vervallen (Lunetten en Hoograven).

Lees verder
4 juni 2012

Voorjaarsnota: lijken in de kast en kiezen voor de rijken

De SP-fractie is ronduit teleurgesteld over de keuzes die het college van Utrecht in de voorjaarsnota maakt om de financiële problemen van de stad aan te pakken. Wat de SP betreft komen er geen bezuinigingen op armoedebeleid en groen, maar worden nu de megabieb bij het station, de schouwburg XL en de culturele hoofdstad geschrapt. Ook voor het vooruitschuiven van de rekeningen heeft de SP geen goed woord over.

Lees verder
25 mei 2012

SP met succes in de bres voor bewoners Kanaalweg

In de gemeenteraad van 24 mei vroeg en kreeg de SP-fractie de medewerking van het college voor passende herhuisvesting van de bewoners van Kanaalweg 57. Door fouten bij werkzaamheden in opdracht van de gemeente was zware schade ontstaan aan hun woning, die ze huren van Mitros. Begin deze week vroegen ze steun bij de hulpdienst van de SP.

KAW 57Foto: Ramon Mosterd (DNU) Lees verder
15 mei 2012

Artikel hotelkosten Nicolich bevestigt vermoeden SP over rol Wolfsen

De zoveelste commotie over de verblijfskosten van de Roma-familie Nicolich vandaag bevestigt eens te meer wat de SP al in februari wist: burgemeester Aleid Wolfsen wist vanaf het allereerste begin van de hoed en de rand. Destijds is hij echter opzichtig uit de wind gehouden, door kersvers PvdA wethouder Isabella het woord te laten voeren.

Naar blijkt, heeft de gemeente Utrecht de hotelrekeningen, schoonmaakkosten, telefoonrekeningen en zelfs een huurfilm betaald. De hotelrekeningen op zich zijn geen nieuws. Die informatie stond al in de stukken die in de aanloop naar het debat openbaar zijn gemaakt. Daarmee werd slechts één van de vele onwaarheden die het college heeft verspreid, aan het licht gebracht. Nu is daar de rol bijgekomen die Wolfsen en zijn adviseur van der Valk in de kwestie hebben gespeeld.

pinokkioLees verder
10 mei 2012

SP: Utrecht moet gemeente-CAO ondertekenen

 
De SP heeft een motie ingediend die het college opdraagt zich publiekelijk uit te spreken voor het CAO-akkoord voor gemeenteambtenaren. Verder riep SP-Raadslid Michel Eggermont andere gemeentes op om hetzelfde te doen.

In de CAO worden tal van zaken geregeld: mobiliteit en van werk naar werk, flexibilisering van de werktijden, verandering van de arbeidsvoorwaarden, minder interne bureaucratie, inhuur van externen en de loonontwikkeling. Na de val van het kabinet probeerde minister Spies van Binnenlandse Zaken, echter in te breken op één aspect van de afspraken, namelijk de overeengekomen loonsverhoging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier