h

Overheid en Bestuur

15 februari 2012

Gebruik Donnerpunten Mitros start huurexplosie

De SP is onaangenaam verrast door het nieuws dat Mitros per 1 maart 2012 toch gebruik gaat maken van de zogenaamde 'schaarstepunten' van Donner.' Hierdoor stijgen de huren van vrijkomende Mitroswoningen met  40,=.

Ook de andere Utrechtse corporaties verwachten een dergelijke stap te moeten gaan zetten, vermeldde het AD op 15 februari. De extra huurverhoging komt nog bovenop het beleid om de huren van vrijkomende huizen te 'harmoniseren'. De eerder door de SP voorspelde huurexplosie is daarmee een feit.

Lees verder
4 februari 2012

Gebakken lucht

Vandaag vond in boekhandel De Rooie Rat in Utrecht de presentatie plaats van het boek 'Gebakken Lucht' van Kees van Oosten.

Kees beschrijft in zijn boek hoe de lucht in Nederland nog altijd wordt schoongerekend, ten koste van de gezondheid van de burger. Ook in Utrecht, getuige dit filmpje van RTL. Iets wat de Utrechtse SP-fractie ook al aantoonde met haar rapport "Stop het Schoonrekenen" in 2009.

Lees verder
2 februari 2012

Coalitie houdt openbare informatie toch geheim

Ondanks lang aandringen van de SP, VVD en Leefbaar Utrecht heeft de coalitie besloten een belangrijk deel van de informatie over de kwestie Nicolich geheim te houden. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA vonden het geen probleem dat de wethouder zich niet in alle openheid hoefde te verantwoorden. Dat dezelfde informatie al te vinden was op DNU.nu was voor deze partijen geen reden om de officiële stukken met dezelfde informatie toch openbaar te maken.

Lees verder
27 januari 2012

Open brief SP aan college over inzet stakingsbrekers door het Bestuur Regio Utrecht

In de raadsvergadering van 19 januari stelde de SP vragen over de inzet van stakingsbrekers door het Bestuur Regio Utrecht bij de acties van het schoonmaakpersoneel.

Inmiddels zijn de antwoorden binnen. In de beantwoording wordt duidelijk dat, tegen de afspraken met FNVBondgenoten in, het BRU er voor kiest om stakingsbrekers in te zetten. Kort samengevat in de beantwoording op vraag 2.

2. Wat vindt het college van de handelwijze van het BRU ten aanzien van schending van de afspraken met de vakbonden?
De bij het FNV getoetste acties van BRU zijn uitgevoerd. BRU heeft conform haar eigen verantwoordelijkheid het reinigen van onhygiënische plekken aan deze acties toegevoegd.

Lees verder
25 januari 2012

College verzwijgt geweld tegen hulpverleners

Gezamenlijk persbericht  SP, VVD en Stadspartij Leefbaar Utrecht

De VVD, SP en Stadspartij Leefbaar Utrecht hebben geschokt gereageerd op berichtgeving dat de burgemeester van Utrecht geweld tegen hulpverleners zou hebben getolereerd. DNU.nu meldt dat op 11 november 2010 ambulancepersoneel en de politie het werk onmogelijk werd gemaakt tijdens de hulpverlening aan een lid van de familie Nicolich. Politieversterking, inclusief hondenbegeleiders, was nodig om de hulp te verlenen. De politie heeft dit gemeld aan de gemeente.

Lees verder
20 januari 2012

Inzet stakingsbrekers laat college koud

In de raadsvergadering van 19 januari stelde de SP vragen over de inzet van stakingsbrekers door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) in de schoonmakersacties bij de sneltram. We wilden graag weten wat ons eigen college daarvan vond, maar de verantwoordelijk wethouder vertikte het te antwoorden.

Lees verder
20 januari 2012

Gebrek aan lef GroenLinks nekt SP-amendement werken op zondag

Een voorstel van de SP dat het mogelijk had gemaakt voor werknemers in de levensmiddelenhandel ook op lokaal niveau hun recht op een vrije zondag af te dwingen, is tijdens de raadsbehandeling gesneuveld. In de nieuwe verordening over de zondagopenstelling van winkels wilde de SP de gemeente de mogelijkheid geven de deuren alsnog te sluiten als winkeliers zich niet aan de regels houden.

Lees verder
10 januari 2012

SP: Trappen Rabobrug meteen bij bouw aanleggen

Bij de Rabobrug kunnen trappen naar de perrons direct bij de bouw worden meegenomen. Er zijn hiervoor geen belemmeringen meer, nu bij Prorail de ligging van de perrons bekend is, of wordt aangepast om ruimte te maken voor de brug. Dat is de boodschap van de SP aan het college van B&W, in vervolgvragen over de Rabobrug. De SP wil dat de trappen er komen, ook al druist dat in tegen afspraken met Corio, de eigenaar van Hoog Catharijne.

In december 2011 stelde de SP vragen over de invloed van Corio op de bouw van de Rabobrug. Corio zou zich verzetten tegen de trappen, vanwege een afspraak over het beperken van het aantal voetgangersroutes in het contract over de bouw van het nieuwe centraal station.

Lees verder
3 januari 2012

2012: kiezen voor de etalage of solidariteit

Waar geeft de gemeente het geld aan uit in moeilijke tijden? De etalage van de stad, of aan solidariteit met de mensen die het hardst worden getroffen door de crisis en de maatregelen van het kabinet Rutte? De SP kiest voor het laatste. In 2012 zal duidelijk worden waar ons 'linkse' stadsbestuur staat.

Als nieuwjaarswens een uitnodiging van SP-fractievoorzitter Tim Schipper aan de PvdA en GroenLinks.

Lees verder
30 oktober 2011

Tweede Kamerleden in gesprek met Utrecht over de crisis

Op vrijdag 28 oktober in Moira ging de SP de discussie aan met inwoners van Utrecht over de laatste politieke ontwikkelingen. Tijdens deze avond, met de titel: 'Miljarden om de Euro te redden en hier bezuinigen op pensioenen? We zijn toch niet gek!', werd uitgebreid gesproken over de eurocrisis, onze pensioenen en de SP actie 'Armoede werkt niet'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier