h

Overheid en Bestuur

24 oktober 2010

Schriftelijke vragen SP over financiering onderhoud uit leefbaarheidsbudget

Schriftelijke vragen SP over finaciering regulier onderhoud Frans Lunetten

Lees verder
14 oktober 2010

Goed werkgeverschap

10.000 euro is het bedrag dat de gemeente bespaart door voortaan af te zien van de verjaardagstaart aan oud ambtenaren. Vele kruimels maken ook een taart, moet men gedacht hebben bij het college. In hun geval een taart van 55 miljoen, die men jaarlijks moet zien te bakken om de financien van de stad sluitend te krijgen. Zo, hebben we alvast 0,0055 % binnen. Dat schiet lekker op.

KaasschaafLees verder
7 oktober 2010

Tegengas!

Tijdens de algemene beschouwingen over de Utrechtse begroting voor 2011 deed de SP een dringend beroep op het college en de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA om tegengas te geven aan het kabinet Wilders, dat de rekening voor de crisis onverkort neerlegt bij de lagere inkomens. De SP-fractie deed alvast 3 voorstellen om tegengas te geven aan de Haagse kaalslag. Want dat kan.

Lees verder
5 oktober 2010

Ledenvergadering Provinciale Statenverkiezingen

Op 2 maart 2011 vinden er nieuwe provinciale statenverkiezingen plaats. De eerste stap die we als SP moeten zetten is het vaststellen van een goed verkiezingsprogramma. Hierbij willen we zoveel mogelijk SP-ers betrekken.
Waarop willen we de volgende jaren inzetten? Welke rol moet de provincie volgens de SP spelen? Waar kan de provincie maar beter op bezuinigen?

Lees verder
25 september 2010

De SP en de zaak Nicolich

In de gemeenteraad van donderdag 23 september stelden de VVD en Trots vragen over de huisvesting van de Roma-familie Nicolich aan de Rijksstraatweg. Dit naar aanleiding van de commotie die er ontstond na berichten in de media. Hieronder de mening van de SP-fractie.

Lees verder
20 september 2010

SP zwaar teleurgesteld in begroting nieuw college

 De SP-fractie is zwaar teleurgesteld over de eerste begroting van het nieuwe college van GroenLinks, PvdA en D66 en ziet vooralsnog geen enkele aanleiding om de kwalificatie 'financiële gatenkaas' van de Voorjaarsnota te herzien. Zonder deugdelijke onderbouwing ziet de SP weinig terecht komen van de doelstellingen Groen, Open en Sociaal uit het collegeakkoord.

Lees verder
8 september 2010

Spuugzat!

De bewoners van de Staatsliedenbuurt zijn het spuugzat jarenlang voorbijgelopen te zijn als het gaat om de toekomst van hun buurt. Dat lieten ze duidelijk merken tijdens de raadsinformatieavond van 7 september.

Het Bewoners- en Winkelierscomité Lauwerecht 6+1 had hiervoor weinig woorden nodig. Na hun verhelderende filmpje was het even heel stil in de raadszaal.

Lees verder
8 juni 2010

SP: openheid over dienstreizen college

De Utrechtse SP-fractie zal bij de komende behandeling van de Verantwoording 2009 volledige openheid eisen over de kosten van de dienstreizen van het college. Aanleiding hiervoor is het feit dat burgemeester Wolfsen (PvdA), tegen de bestaande regelgeving in, business class heeft gevlogen naar Sjanghai. Dit bleek vanmiddag tijdens de behandeling van het ontwerp-raadsvoorstel Dienstreizen Collegeleden in de commissie Mens en Samenleving. In dit raadsvoorstel wordt business class vliegen door het college mogelijk gemaakt.

Crisis, what crisis?Crisis, what crisis? Lees verder
25 mei 2010

SP: beslissing over toekomst openbaar vervoer NIET achter gesloten deuren

Op 1 juni vindt een belangrijke beslissing plaats over de toekomst van het Openbaar Vervoer in de Regio Utrecht. Het Algemeen Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht en de omliggende gemeenten) neemt dan een besluit over de voorwaarden en de regels waaronder het openbaar vervoer in de jaren 2012-2020 wordt aanbesteed.

rusty_hinge_2

Tot verbijstering van Michel Eggermont, gemeenteraadslid van de SP, en namens de gemeente Utrecht lid van het Algemeen Bestuur, is deze vergadering achter gesloten deuren. Het enige onderwerp van deze vergadering is het bespreken van de voorwaarden waaronder het openbaar vervoer openbaar wordt aanbesteed. De politieke besluitvorming hoort volgens de SP dan ook in het openbaar plaats te vinden!

Lees verder
25 mei 2010

Grote schoonmaak in Utrecht is begonnen

img_33842

Vandaag start de SP in heel Nederland met een grote schoonmaak. Vanochtend stond de SP op veel grote station sponsen en flyers uit te delen om te laten zien dat het beter en socialer kan en moet in Nederland.

Ook in Utrecht stond een grote groep SP-ers bij het centraal station. Binnen twee uur werden er meer dan 5000 sponzen uitgedeeld aan de reizigers om te laten weten dat het roer om moet en de boel eens goed opgeschoond gaat worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier