h

Overheid en Bestuur

8 juli 2011

Succes: AWBZ blijft AWBZ

In de late uurtjes van de raadsbehandeling van de voorjaarsnota haalde de SP nog een belangrijk succes binnen. Wethouder Everhardt zegde toe de komende jaren het geld voor de uitvoering van de AWBZ ook daarvoor te 'oormerken'.

Lees verder
7 juli 2011

Huurteam kan door met zijn werk

Een zeer grote meerderheid van de gemeenteraad steunde op 30 juni het voorstel van SP, GroenLinks, PvdA en Leefbaar Utrecht om het Utrechtse Huurteam blijvende financiële steun te geven. De gemeente Utrecht doet hiermee eindelijk wat in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen al jaren tot tevredenheid gebeurt. De SP is blij met de brede steun die het Huurteam - opnieuw - kreeg uit de raad. Opnieuw, want al in november 2009 werd een zelfde besluit door de raad genomen.

Lees verder
30 juni 2011

tegengas bij voorjaarsnota

Bij de bespreking van de Voorjaarsnota heeft de SP haar alternatief belastingplan 'Tegengas' gepresenteerd. Met dit plan hoeft de gemeente de bezuinigingen op de WMO niet door te voeren en kan de stad zich voorbereiden op de bezuinigingen van het rechtse kabinet.

"Met dit voorstel kan Utrecht echt tegengas geven tegen de rechtse gehaktmolen van Rutte." Aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper. "Door een kleine bijdrage te vragen van de welgestelden in de stad, kunnen we in Utrecht de klappen uit den Haag opvangen."

Lees verder
30 juni 2011

Eeuwige geheimhouding: de laatste loodjes

Michel EggermontDe SP voert al lange tijd de strijd aan voor meer openbaarheid in de gemeente Utrecht. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het college zichzelf regels opgelegd heeft over geheime stukken. Gisteren heeft SP-raadslid Michel Eggermont de hele gemeenteraad ervan overtuigd om de puntjes op de i te zetten. Er komt een openbaar register met alle stukken uit het verleden.

Lees verder
30 mei 2011

Voorjaarsnota: Op de pof voor de eigen ambitie

De SP is ernstig teleurgesteld in de eerste echte voorjaarsnota van het college van GroenLinks, PvdA en D66. Waar financiële degelijkheid was beloofd worden oude gaten vervangen door nieuwe en wordt het weerstandsvermogen kunstmatig omhooggerekend.

Met dit nog niet bestaande geld gaat het college voor de eigen ambitie van de stadsetalage en maakt het keuzes die de mensen die het al lastig hebben direct raken.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Hoe geef je tegengas aan Rutte, Wilders, Verhagen voor de mensen die het hardst worden getroffen? Dat was en is onze meetlat waarlangs we de daden van het college beoordelen. Nu zien we nóg hogere uitgaven aan het Olympisch plan, Culturele Hoofdstad en het onverkort vasthouden aan een Bieb ++."

Lees verder
25 mei 2011

Gemeente laat onderhoud Pearsonlaan bewust versloffen

De gemeente laat het onderhoud van de openbare ruimte aan de Pearsonlaan bewust versloffen, zo blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter Tim Schipper. De SP laat het er niet bij zitten en heeft een vervolgdebat aangekondigd in de commissie Stad en Ruimte.

Uitzending 'U IN DE WIJK KANALENEILAND' van 18 mei 2011

 

Lees verder
4 mei 2011

SP stelt schriftelijke vragen over 1-mei-demonstratie

SP-raadslid Michel Eggermont heeft samen met Heleen de Boer van GroenLinks en Vincent Oldenborg van Stadspartij Leefbaar Utrecht schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uit de hand gelopen 1-mei-demonstratie afgelopen weekend.

Hoewel voor de demonstratie van tevoren toestemming was verleend, maakte een grote politiemacht het de groep van ongeveer 250 betogers praktisch onmogelijk te demonstreren.

Op de site van De Nieuwe Utrechter valt te lezen dat de groep werd omsingeld, spandoekstokken in beslag werden genomen en sympathiserende omwonenden geweerd. Ook zijn er arrestaties verricht en viel er een gewonde aan de kant van de betogers. Diverse ooggetuigen noemden het politie-optreden 'buitensporig'.
Foto: DNU.nl

Lees verder
28 april 2011

Einde aan de eeuwige geheimhouding?

Michel Eggermont

Te vaak moeten burgers in Utrecht het doen zonder belangrijke informatie van de gemeente omdat deze onnodig lang geheim wordt gehouden. Om een einde te maken aan deze onwenselijke situatie diende Michel Eggermont namens de SP-fractie vorige week tijdens de raadsvergadering de actuele motie "voorbereiding opheffing geheimhouding" in.

Een goede reden om Michel een aantal vragen te stellen over het nu precies zit met die geheimhouding.

Lees verder
7 april 2011

SP-amendement openbaarmaking rekenkamerbrief unaniem aangenomen

De rekenkamer publiceert op 14 april haar onderzoek naar de financiële risico's van het Masterplan Voortgezet Onderwijs. Onderdeel van dat onderzoek is de gang van zaken rond de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College. Een aantal geheime bijlagen was daar onderdeel van. 

Lees verder
24 maart 2011

Bezuinigingen niet ten koste van inwoners

Michel Eggermont De SP vindt dat de bezuinigingen geen excuus mogen zijn voor meer markt, privatisering en bureaucratie. In de kerntakendiscussie, waar gaat de gemeente wel en niet over, pleit de SP daarom voor een andere manier van bezuinigen. De belangrijkste vraag over de rol van de overheid blijft bij deze bezuinigingen tot nu toe buiten beeld: Hoe dichten we de kloof tussen politiek en inwoners? Deze vraag moet volgens de SP voorop staan bij de discussie. Wat de overheid wel of niet doet moet niet bepaald worden aan de hand van kille cijfers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier