h

Overheid en Bestuur

30 augustus 2012

Asbest Stanleylaan mogelijk al ruim voor 18 juli vrij

De besmetting met bruin asbest in de Stanleylaan en omgeving is mogelijk veel eerder ontstaan dan op 18 juli, de datum die de officiële verklaring vermeldt. Dat is de conclusie van de SP, na bestudering van het onderzoek dat bureau Boot deed naar de oorzaak van de asbestproblemen in Kanaleneiland. Het rapport bevestigt daarmee het vermoeden dat de SP al op 27 juli had.

Het steekt de SP bovendien dat ruim een maand na het begin van alle ellende nog altijd essentiële informatie niet is vrijgegeven, zoals de aanvullende asbestinventarisaties die voor aanvang van de werkzaamheden zijn gemaakt en de luchtonderzoeken die kort na 18 juli zijn gedaan.

Lees verder
24 augustus 2012

Vragen SP naar aanleiding gifwolk BASF

Afgelopen zaterdag ontsnapte een wolk stikstofoxide bij de fabriek van BASF in De Meern. De melding daarvan, door het bedrijf zelf, is genegeerd bij de milieulijn van de Provincie. In samenwerking met de Utrechtse raadsfractie heeft SP-statenlid Ad Meijer inmiddels vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
23 augustus 2012

Verantwoordelijken asbestdrama Kanaleneiland aanpakken

De Utrechtse SP-fractie heeft grote vraagtekens bij de asbestsanering in Kanaleneiland. Het lijkt erop dat er veel meer asbestwerkzaamheden hebben plaatsgevonden dan de vergunning toeliet, dat daarbij wettelijke voorschriften op de uitvoering zijn overtreden en dat de gemeente is tekortgeschoten bij de controle. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Als blijkt dat er illegaal gewerkt is, dan wil de SP dat er strafrechtelijke vervolging tegen de overtreders wordt ingesteld."

Lees verder
27 juli 2012

SP: Alle informatie asbest Stanleylaan boven tafel

De SP wil alle informatie rond de asbestverwijdering aan de Stanleylaan zo snel mogelijk openbaar ter beschikking hebben. Alleen op die manier kan er duidelijkheid komen over de herkomst van de besmetting en het gevaar dat de bewoners en personeel van de aannemers mogelijk hebben gelopen.

De SP is allerminst overtuigd van de verklaringen van Mitros en de gemeente over de herkomst van de asbestbesmetting in Kanaleneiland. Eigen onderzoek van fractievoorzitter Tim Schipper en asbestdeskundige Ton Witteman voedt het vermoeden dat er al veel eerder dan vorige week besmetting heeft plaatsgevonden, als gevolg van slordigheden bij de asbestverwijdering in de woningen van het complex.

Lees verder
23 juli 2012

Veel vragen over asbest Stanleylaan

 

SP-fractievoorzitter Tim Schipper is vandaag zelf in Kanaleneiland geweest, om daar te praten met bewoners die door de asbestbesmetting hun huizen hebben moeten verlaten.

Veel zorgen over de schadelijkheid van het asbest voor de gezondheid, veel boosheid over de gebrekkige informatie door gemeente en Mitros. En daardoor vooral heel veel vragen, ook bij de SP.

Bekijk hier de reportage van Nieuwsuur van vandaag over Kanaleneiland (vanaf 21:57):

(In de complete uitzending vanaf 21:57)

Lees verder
20 juli 2012

Over de balk in Vleuten

Tegelijk met de huis-aan-huisactie van een groep SP'ers in Vleuten, maakte fractievoorzitter Tim Schipper een rondje om het gerenoveerde winkelcentrum aan de Hindersteinlaan. Samen met enkele verontruste bewoners kwam hij tot de conclusie dat er flink geld over de balk gesmeten wordt.

De definitieve bestrating is al aangebracht terwijl er nog allerlei werkzaamheden met zwaar materieel moeten plaatsvinden, lantarenpalen midden op de stoep, een veel te krappe draai voor bevoorradende vrachtwagens, geen verlaagde stoepranden bij het zorgcentrum, het opbreken van belangrijke verkeerspassages vlak voor de bouwvak.

Lees verder
7 juli 2012

Raad volgt SP: trappen Rabobrug meteen aanleggen bij bouw

Met unanieme steun nam de gemeenteraad op 5 juli het voorstel van de SP over om de Rabobrug meteen bij de bouw te voorzien van trappen naar de perrons.

Hiermee volgde de raad deze al lang gekoesterde wens van de SP en zal wethouder Everhardt op de thee moeten bij Corío, de eigenaar van Hoog Catharijne. Corío wil alles en iedereen uitsluitend via Hoog Catharijne naar de sporen laten lopen en heeft dat ook laten vastleggen in eerdere afspraken.

Lees verder
4 juli 2012

Raad volgt SP: wethouder moet overlast renovaties aanpakken

Met steun van alle partijen behalve CDA en VVD, nam de gemeenteraad op 3 juli de motie van de SP aan over de ellende bij de renovatie in de Bomenbuurt (Ondiep).

Lees verder
3 juli 2012

SP-Motie OV unaniem aangenomen in Staten

Met algemene stemmen namen Provinciale Staten op
2 juli de SP-motie voor behoud van goed busvervoer aan. Gedeputeerde van Lunteren gaat zich richting het Bestuur Regio Utrecht maximaal inspannen om kwaliteit en prijs van de bus in de hele Provincie op elkaar te blijven laten aansluiten.

Onder zijn arm neemt hij het pakket van 4000 handtekeningen mee, dat de SP het college van gedeputeerde staten aanbood.

SP-statenlid Ad Meijer: "Natuurlijk heb je het liefst boter bij de vis, in de vorm van euro's op de begroting. Dat zat er niet in, maar we begonnen met niets en nu hebben we een flinke steun in de rug. Het zegt wel degelijk iets dat de Staten voltallig achter de doelstelling van onze campagne staan. We zijn erg blij met dit resultaat."

Lees verder
1 juli 2012

Schepenbuurt wil lijn 14 houden!

Negen SP-ers trokken er vrijdagavond 29 juni op uit om de bewoners van Schepenbuurt te vragen wat ze vinden van het wegbezuinigen van lijn 14.

We kunnen kort zijn: wie thuis was, tekende de handtekeningenlijst voor de petitie 1 voor OV. Schepenbuurt wil lijn 14 houden!

Hieronder een sfeerimpressie (foto's: Vincent Mulder). Zie voor meer informatie de campagnepagina.

Voorbespreking in de Fregatstraat Lees verder

Pagina's

U bent hier