h

Overheid en Bestuur

11 oktober 2012

Linksaf of rechtsaf in Utrecht?

Gaan we linksaf of rechtsaf in Utrecht? Dat was de vraag die SP-fractievoorzitter Tim Schipper vandaag voorlegde aan de collegepartijen GroenLinks en PvdA, bij de algemene beschouwingen over de begroting 2013. Een gerechtvaardigde vraag, want na de val van Rutte 1 is het nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Schipper: "De afgelopen jaren hielden de PvdA en GroenLinks de gezichten somber en het geweten schoon door te verwijzen naar dat akelige kabinet, als we ze aanvielen op het doorvoeren van asociaal beleid. Het moest allemaal van Den Haag. Dat argument is nu van tafel. Je zou toch een andere koers mogen verwachten met de PvdA daar aan tafel. De beloftes waren stevig richting de verkiezingen."

Lees verder
2 oktober 2012

Geen sloop? Dan nu onderhoud Kanaleneiland Noord

Woningbouwcorporatie Mitros heeft de sloopplannen in Kanaleneiland Noord afgeblazen, zo blijkt uit een brief die de bewoners op 26 september ontvingen. De Utrechtse SP-fractie eist daarom dat het achterstallig onderhoud aan de huizen en openbare ruimte in Kanaleneiland Noord nu direct wordt aangepakt en stelt hierover vragen in de gemeenteraad van 4 oktober.

Lees verder
25 september 2012

Personeel thuiszorg: Utrecht, neem je verantwoordelijkheid voor goede zorg!

In het kader van de Dag van de Thuiszorg organiseerde het actieplatform 'Wij zijn de Thuiszorg' vandaag een manifestatie voor het stadhuis in Utrecht. Thuiszorgmedewerkers, leden van de SP en vakbondsleden wilden met de manifestatie aandacht vragen voor de steeds slechter wordende arbeidsomstandigheden in de thuiszorg en de gevolgen voor de kwaliteit in Utrecht.

SP-Raadslid Nicole van Gemert: "Goede zorg is een taak van de gemeente, maar het College trekt haar handen ervan af. We moeten lijdzaam toezien hoe de prijs leidend is geworden bij het aantrekken van mensen in de zorg, wat ten koste gaan van de kwaliteit."

geen marktwerking in de thuiszorgLees verder
30 augustus 2012

Asbest Stanleylaan mogelijk al ruim voor 18 juli vrij

De besmetting met bruin asbest in de Stanleylaan en omgeving is mogelijk veel eerder ontstaan dan op 18 juli, de datum die de officiële verklaring vermeldt. Dat is de conclusie van de SP, na bestudering van het onderzoek dat bureau Boot deed naar de oorzaak van de asbestproblemen in Kanaleneiland. Het rapport bevestigt daarmee het vermoeden dat de SP al op 27 juli had.

Het steekt de SP bovendien dat ruim een maand na het begin van alle ellende nog altijd essentiële informatie niet is vrijgegeven, zoals de aanvullende asbestinventarisaties die voor aanvang van de werkzaamheden zijn gemaakt en de luchtonderzoeken die kort na 18 juli zijn gedaan.

Lees verder
24 augustus 2012

Vragen SP naar aanleiding gifwolk BASF

Afgelopen zaterdag ontsnapte een wolk stikstofoxide bij de fabriek van BASF in De Meern. De melding daarvan, door het bedrijf zelf, is genegeerd bij de milieulijn van de Provincie. In samenwerking met de Utrechtse raadsfractie heeft SP-statenlid Ad Meijer inmiddels vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
23 augustus 2012

Verantwoordelijken asbestdrama Kanaleneiland aanpakken

De Utrechtse SP-fractie heeft grote vraagtekens bij de asbestsanering in Kanaleneiland. Het lijkt erop dat er veel meer asbestwerkzaamheden hebben plaatsgevonden dan de vergunning toeliet, dat daarbij wettelijke voorschriften op de uitvoering zijn overtreden en dat de gemeente is tekortgeschoten bij de controle. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Als blijkt dat er illegaal gewerkt is, dan wil de SP dat er strafrechtelijke vervolging tegen de overtreders wordt ingesteld."

Lees verder
27 juli 2012

SP: Alle informatie asbest Stanleylaan boven tafel

De SP wil alle informatie rond de asbestverwijdering aan de Stanleylaan zo snel mogelijk openbaar ter beschikking hebben. Alleen op die manier kan er duidelijkheid komen over de herkomst van de besmetting en het gevaar dat de bewoners en personeel van de aannemers mogelijk hebben gelopen.

De SP is allerminst overtuigd van de verklaringen van Mitros en de gemeente over de herkomst van de asbestbesmetting in Kanaleneiland. Eigen onderzoek van fractievoorzitter Tim Schipper en asbestdeskundige Ton Witteman voedt het vermoeden dat er al veel eerder dan vorige week besmetting heeft plaatsgevonden, als gevolg van slordigheden bij de asbestverwijdering in de woningen van het complex.

Lees verder
23 juli 2012

Veel vragen over asbest Stanleylaan

 

SP-fractievoorzitter Tim Schipper is vandaag zelf in Kanaleneiland geweest, om daar te praten met bewoners die door de asbestbesmetting hun huizen hebben moeten verlaten.

Veel zorgen over de schadelijkheid van het asbest voor de gezondheid, veel boosheid over de gebrekkige informatie door gemeente en Mitros. En daardoor vooral heel veel vragen, ook bij de SP.

Bekijk hier de reportage van Nieuwsuur van vandaag over Kanaleneiland (vanaf 21:57):

(In de complete uitzending vanaf 21:57)

Lees verder
20 juli 2012

Over de balk in Vleuten

Tegelijk met de huis-aan-huisactie van een groep SP'ers in Vleuten, maakte fractievoorzitter Tim Schipper een rondje om het gerenoveerde winkelcentrum aan de Hindersteinlaan. Samen met enkele verontruste bewoners kwam hij tot de conclusie dat er flink geld over de balk gesmeten wordt.

De definitieve bestrating is al aangebracht terwijl er nog allerlei werkzaamheden met zwaar materieel moeten plaatsvinden, lantarenpalen midden op de stoep, een veel te krappe draai voor bevoorradende vrachtwagens, geen verlaagde stoepranden bij het zorgcentrum, het opbreken van belangrijke verkeerspassages vlak voor de bouwvak.

Lees verder
7 juli 2012

Raad volgt SP: trappen Rabobrug meteen aanleggen bij bouw

Met unanieme steun nam de gemeenteraad op 5 juli het voorstel van de SP over om de Rabobrug meteen bij de bouw te voorzien van trappen naar de perrons.

Hiermee volgde de raad deze al lang gekoesterde wens van de SP en zal wethouder Everhardt op de thee moeten bij Corío, de eigenaar van Hoog Catharijne. Corío wil alles en iedereen uitsluitend via Hoog Catharijne naar de sporen laten lopen en heeft dat ook laten vastleggen in eerdere afspraken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier