h

Overheid en Bestuur

14 januari 2014

Raad schiet Bieb++ af

Het besluit over de megabieb voorleggen aan de kiezer en een serieuze kans voor alternatieve oplossingen. Dat was het voorstel  van de SP aan het begin van het raadsdebat op 13 januari. Het kreeg geen enkele steun, maar aan het eind van de avond was het wel de uitkomst. En meer, want het hele plan voor een megabieb op het Smakkelaarsveld sneuvelde, door een scheuring in de CDA-fractie.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper reageert verheugd: “Een volkomen onverwachte wending, maar zeer welkom. De stad zit helemaal niet te wachten op weer een peperduur prestigeproject, waar de gemeente 40 jaar lang een paar miljoen extra subsidie bij moet leggen. We hebben wel andere prioriteiten.”

De druiven zijn zuur. ©Foto: Mike Muller

Lees verder
10 januari 2014

SP: Laat kiezer aan het woord over megabieb

De SP gaat in de raadsvergadering van 13 januari, over de Bieb++ aan het Smakkelaarsveld, voorstellen om de behandeling uit te stellen tot na de raadsverkiezingen van 19 maart. Het plan is zo duur en de meningen in de raad zijn dermate verdeeld dat de kiezer zich erover moet kunnen uitspreken, aldus de SP.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Met de kleinst mogelijke meerderheid wordt er anders een plan van 67 miljoen doorgejast, dat voor 40 jaar lang drukt op de begroting en bovendien een extra bezuiniging op cultuur en onderwijs betekent, bovenop de klappen die er al gaan vallen op die terreinen. Het lijkt me dat de Utrechters daar wel een mening over hebben. Bovendien zijn er zeer aantrekkelijke alternatieven niet onderzocht. Die moeten een kans krijgen."

Lees verder
22 december 2013

Kleine woningbezitter bloedt voor OZB-verlaging

Op 19 december discussieerde de gemeenteraad over de nieuwe tarieven voor de OZB. Aan de hand van cijfers van het Kadaster en het CBS toonde de SP aan dat dit college de OZB-tarieven met 9% heeft verlaagd. Alleen de VVD mengde zich in het debat.

Lees verder
20 december 2013

Bieb ++: De middelvinger van D66, PvdA, CDA en CU

In de nacht van 18 op 19 december ontving een deel van de gemeenteraad dan eindelijk het alternatieve voorstel voor de Bieb++ van de gelegenheidscoalitie D66-PvdA-CDA en ChristenUnie. In de ochtend nog aangevuld met diverse stukken van het college.

Dekking: een greep in de begroting van onderwijs, cultuur en de vastgoedreserve. De achterkamergenoten dachten het er dezelfde middag nog even doorheen te drukken in de raad. Niet dus.

De SP eiste meer tijd om zich fatsoenlijk te kunnen voorbereiden, maar kreeg die niet van de indieners, die de kleinst mogelijke meerderheid hebben in de raad (23-22). Uiteindelijk liep de bespreking zo uit dat de beslissing is opgeschort tot 13 januari.

Lees verder
13 december 2013

SP omarmt plan Stelling Artplex in City-bioscoop

Als er toch gesleuteld wordt aan de plannen voor het Smakkelaarsveld, geef dan het idee van Jos Stelling (Louis Hartlooper) en Philipp Wolff (Wolff Bioscopen) om een Artplex te starten in de leegkomende City-bioscoop ook een serieuze kans. Dat is de stellingname van de Utrechtse SP in de ontstane discussie over de Bieb++.

In aanloop naar het definitieve besluit over de Bieb++ aan het Smakkelaarsveld, op 19 december, zou er een compromis zijn gesloten tussen een gelegenheidscoalitie van PvdA-D66-CDA en ChristenUnie, over een kleinere bieb en Artplex-bioscoop. Voor het daarmee leegkomende deel van het kolossale gebouw hebben de partijen nog geen invulling.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Paniekvoetbal van D66 om de eigen wethouders niet af te hoeven vallen. Allemaal juichende berichten, maar een concreet plan met financiële onderbouwing heb ik nog niet gezien. Ik dacht niet dat we dit achterkamertjesakkoord van de kleinst mogelijke meerderheid in de raad volgende week zomaar even aftikken. Dan moeten andere alternatieven ook een kans krijgen.”

Lees verder
11 december 2013

Kruistocht Wolfsen c.s. tegen van Oosten duurt nog steeds voort

Samen met Leefbaar Utrecht heeft de SP vragen gesteld over de nu vijf jaar durende kruistocht van het college van B&W tegen Kees van Oosten, wegens beledigende uitlatingen in een column. Uit recente emailberichten aan de raad komt naar voren dat het college alles op alles heeft gezet om van Oosten de toegang te onthouden tot voor zijn verweer  belangrijke documenten. De rechter moest er opnieuw aan te pas komen. Het mag blijkbaar wat kosten.

In 2008 spanden drie medewerkers van de gemeente een rechtszaak aan tegen van Oosten, wegens belediging, toen hij het gesjoemel met de cijfers rond de luchtkwaliteit in de stad aankaartte in een column.

Uit ‘goed werkgeverschap’ sponsorde het college, onder leiding van burgemeester Wolfsen hun kruistocht, die niet ophield toen van Oosten enkele kwalificaties had gerectificeerd. Van Oosten kreeg een forse dwangsom opgelegd. In september 2008 stond de teller van de gemeentelijke juridische ondersteuning al op € 10.000.

Dat van Oosten een punt had wat betreft het gesjoemel, bleek overigens uit het eigen onderzoek “Giftige Cijfers” van de SP uit 2009.

Augustus 2008: Steuntje in de rug voor Kees

Lees verder
3 december 2013

Armoede in Utrecht zorgwekkend: nu stappen nodig

De Utrechtse SP is geschrokken van de nieuwste armoedecijfers waaruit blijkt dat het aantal armen in Utrecht boven het landelijk gemiddelde ligt en verder zal stijgen. SP-Lijsttrekker Nicole van Gemert roept het bestuur van Utrecht op de aangekondigde bezuinigen op het armoedebeleid niet door te voeren: "Het is absoluut onacceptabel dat er in Utrecht mensen wonen die niet eens meer kunnen voorzien in basisbehoeften zoals voedsel, energie en huisvesting".

Lees verder
3 december 2013

College volgt SP: regie gemeente bij raamprostitutie

De gemeente moet de regie pakken bij het reguleren van de raamprostitutie in Utrecht en zorgen voor veilige en betaalbare werkplekken. Dat zei de SP in juni 2013, toen burgemeester Wolfsen de vergunningen had ingetrokken. Een half jaar later heeft het college dit idee omarmd en stelt regels op om uitbuiting en mensenhandel te voorkomen.

Lees verder
3 december 2013

Raadsvragen SP over opzeggen tijdelijke huur Marshalllaan (update)

De SP heeft in de raadsvergadering van 3 december vragen gesteld over de opzegging van de tijdelijke huurcontracten bij 18 appartementen aan de Marshalllaan. De bewoners moeten per 1 maart 2014 vertrekken, terwijl ze eerder zwart op wit hadden gekregen te mogen blijven tot de sloop van de flats. Daarop is nog geen enkel zicht.

De tijdelijke huurders moeten plaatsmaken voor bewoners uit Kanaleneiland Zuid, die een wisselwoning krijgen tijdens de renovatie van corporatie Portaal.

De Marshalllaan in het midden van 'Eiland 8'

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Fantastisch dat er in Kanaleneiland Zuid gerenoveerd wordt. Nieuw sanitair, isolatie, liften, ziet er prima uit. Er zijn echter ook afspraken met de tijdelijke bewoners van Eiland 8, namelijk dat ze kunnen blijven tot de sloop. Die mensen hebben ook rechten. Zometeen staan er 50 man op straat. Deze concurrentie tussen groepen bewoners toont eens te meer aan dat er gewoon te weinig betaalbare huurwoningen zijn."

Lees verder
22 november 2013

Actie SP bij feestje nieuwe huisstijl Openbaar Vervoer

De Utrechtse SP voerde op 21 november voor de deur van Muziekcentrum Vredenburg Leidsche Rijn actie, toen het Bestuur Regio Utrecht (BRU) een feestje vierde vanwege de nieuwe huisstijl openbaar vervoer. Alle college- en raadsleden uit de regio waren door het BRU uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Over de balk, terwijl er zwaar is bezuinigd op de bus in stad en regio. De SP heeft in haar tegenbegroting geld opgenomen om die klappen te repareren.

De boodschap was duidelijk

SP-gemeenteraadslid Michel Eggermont: ?Ondanks meer dan 5000 handtekeningen voor de SP-campagne 1 voor OV in 2012, verdwenen bus 6 naar Hoograven, lijn 1 naar Lunetten en lijn 14 naar Lombok en Schepenbuurt. Andere lijnen in de stad werden ingekort, de dienstverlening in De Bilt en Zeist verschraald, de tarieven extra verhoogd. Nog steeds ontvangen we als SP klachten daarover. Geen feestje voor de mensen daar.?

Lees verder

Pagina's

U bent hier