h

Overheid en Bestuur

3 december 2013

Armoede in Utrecht zorgwekkend: nu stappen nodig

De Utrechtse SP is geschrokken van de nieuwste armoedecijfers waaruit blijkt dat het aantal armen in Utrecht boven het landelijk gemiddelde ligt en verder zal stijgen. SP-Lijsttrekker Nicole van Gemert roept het bestuur van Utrecht op de aangekondigde bezuinigen op het armoedebeleid niet door te voeren: "Het is absoluut onacceptabel dat er in Utrecht mensen wonen die niet eens meer kunnen voorzien in basisbehoeften zoals voedsel, energie en huisvesting".

Lees verder
3 december 2013

College volgt SP: regie gemeente bij raamprostitutie

De gemeente moet de regie pakken bij het reguleren van de raamprostitutie in Utrecht en zorgen voor veilige en betaalbare werkplekken. Dat zei de SP in juni 2013, toen burgemeester Wolfsen de vergunningen had ingetrokken. Een half jaar later heeft het college dit idee omarmd en stelt regels op om uitbuiting en mensenhandel te voorkomen.

Lees verder
3 december 2013

Raadsvragen SP over opzeggen tijdelijke huur Marshalllaan (update)

De SP heeft in de raadsvergadering van 3 december vragen gesteld over de opzegging van de tijdelijke huurcontracten bij 18 appartementen aan de Marshalllaan. De bewoners moeten per 1 maart 2014 vertrekken, terwijl ze eerder zwart op wit hadden gekregen te mogen blijven tot de sloop van de flats. Daarop is nog geen enkel zicht.

De tijdelijke huurders moeten plaatsmaken voor bewoners uit Kanaleneiland Zuid, die een wisselwoning krijgen tijdens de renovatie van corporatie Portaal.

De Marshalllaan in het midden van 'Eiland 8'

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Fantastisch dat er in Kanaleneiland Zuid gerenoveerd wordt. Nieuw sanitair, isolatie, liften, ziet er prima uit. Er zijn echter ook afspraken met de tijdelijke bewoners van Eiland 8, namelijk dat ze kunnen blijven tot de sloop. Die mensen hebben ook rechten. Zometeen staan er 50 man op straat. Deze concurrentie tussen groepen bewoners toont eens te meer aan dat er gewoon te weinig betaalbare huurwoningen zijn."

Lees verder
22 november 2013

Actie SP bij feestje nieuwe huisstijl Openbaar Vervoer

De Utrechtse SP voerde op 21 november voor de deur van Muziekcentrum Vredenburg Leidsche Rijn actie, toen het Bestuur Regio Utrecht (BRU) een feestje vierde vanwege de nieuwe huisstijl openbaar vervoer. Alle college- en raadsleden uit de regio waren door het BRU uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Over de balk, terwijl er zwaar is bezuinigd op de bus in stad en regio. De SP heeft in haar tegenbegroting geld opgenomen om die klappen te repareren.

De boodschap was duidelijk

SP-gemeenteraadslid Michel Eggermont: ?Ondanks meer dan 5000 handtekeningen voor de SP-campagne 1 voor OV in 2012, verdwenen bus 6 naar Hoograven, lijn 1 naar Lunetten en lijn 14 naar Lombok en Schepenbuurt. Andere lijnen in de stad werden ingekort, de dienstverlening in De Bilt en Zeist verschraald, de tarieven extra verhoogd. Nog steeds ontvangen we als SP klachten daarover. Geen feestje voor de mensen daar.?

Lees verder
9 november 2013

SP in de bres voor huurders kluswoningen Boerhaaveplein

De Utrechtse SP-fractie springt in de bres voor de bewoners van het Boerhaaveplein in Ondiep, die worden bedreigd met gedwongen verhuizing. Corporatie Mitros wil hun huizen na jarenlang achterstallig onderhoud verkopen als zogenaamde 'kluswoningen'. Eén van de woningen staat al een half jaar leeg. Mitros ontloopt zo haar verplichting tot fatsoenlijk beheer en onderhoud, vindt de SP. Fractievoorzitter Tim Schipper heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

De kluswoningen aan het Boerhaaveplein Lees verder
3 oktober 2013

College laat de oren hangen naar prestigeprojecten

Nicole van GemertFoto: Sander van Oorspronk

Tijdens de algemene beschouwingen in de Raad heeft lijsttrekker Nicole van Gemert het college verweten slechts te geven om de buitenkant van de stad. Van Gemert: "De bouw van de miljoenenkostende Megabieb waar niemand op zit te wachten, wordt de Utrechtse JSF".

Lees verder
23 september 2013

Wel de Tour en een megabieb, maar korten op armoedebeleid? No way!

De SP staat voor betaalbare woonlasten, een fatsoenlijk armoedebeleid en het op peil houden van de basisvoorzieningen in Utrecht. In plaats van meepuzzelen met Rutte en Samsom zorgen voor een solidaire stad waar niemand door het ijs zakt. Dat kan. Het is een kwestie van kiezen. De fractie is dan ook ronduit teleurgesteld over de begroting die het College (GroenLinks, PvdA en D66) vandaag presenteerde.

In de plannen voor het komende jaar wordt voorbij gegaan aan de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Het aantal mensen in de bijstand zal explosief toenemen. De stapeling van maatregelen die hen treffen wordt door het College onderschat. Sterker nog: er wordt gekort op de thuiszorg en het armoedebeleid.

SP-lijsttrekker Nicole van Gemert: "In een tijd van exploderende woonlasten en een stapeling van andere maatregelen waardoor steeds meer mensen dreigen te verzuipen, gaan we niet hier ook nog eens korten op zaken als armoedebeleid en zorg. Dan maar geen Tourstart van 5 miljoen en geen megabibliotheek waar niemand op zit te wachten. De JSF's van Utrecht."

Lees verder
17 september 2013

Behoud Tivoli Oudegracht voor kunst en cultuur

Als het aan de SP ligt, blijft het pand van Tivoli Oudegracht beschikbaar als hotspot voor kunst en cultuur nadat het poppodium is vertrokken naar het muziekpaleis. Kleinschalige festivals, concerten, exposities en ateliers zouden er een plek kunnen krijgen naast de dans- en clubavonden die er nu al zijn. De SP wil dat de gemeente hier snel werk van maakt.

20130917 Tivoli_2

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Iedereen kent Tivoli, het gebouw is uitermate geschikt en het heeft een onvergelijkbare sfeer. Kortom, alles is er al. Maak daar gebruik van. Bovendien kan de gemeente er ook nog een paar centen mee verdienen. Het hoeft tenslotte niet gratis."

Lees verder
11 september 2013

Basta! Nu de ommezwaai

 

Emile Roemer:

De hoop op verandering, een ommezwaai in de politiek en in de samenleving. Ik zie het gebeuren als ik de enthousiaste reacties zie op het plan om op zaterdag 21 september, om 13.00 uur op het Beursplein in Amsterdam samen te komen.

Tientallen organisaties hebben het initiatief genomen om samen duidelijk te maken dat het anders kan en anders moet. Dat is heel waardevol. Hoop, verandering en optimisme is wat we nodig hebben om een einde te maken aan het cynisme en negativisme van VVD en PvdA.

De Utrechtse SP gaat ook naar Amsterdam. Ga mee! Wil je samen met ons met de trein reizen?
Kom dan op zaterdag 21 september naar het Centraal Station in Utrecht.
We verzamelen om 11.30 uur bij de roltrappen van perron 7A. Van daaruit vertrekken we om 11.55 uur naar Amsterdam CS.

Contactpersoon is Hilde Koelmans: hildekoelmans@hotmail.com of 06-2412 6106

Lees verder
28 augustus 2013

Veel vragen over Vrede van Utrecht

Wat hebben gemeente en provincie Utrecht uitgegeven aan de Vrede van Utrecht? Het college van B&W houdt vast aan 27,5 miljoen, maar uit diverse bronnen blijkt dat er 35 miljoen aan subsidies naar de stichting is gegaan. Reden voor de SP om opnieuw duidelijkheid te eisen over de rekening.

Opnieuw, want al in 2009 diende de SP een motie in om de mist over de kosten van de Vrede van Utrecht (VvU) op te klaren. Die werd toen door de meerderheid van de raad afgestemd.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Het rapport van ABF Cultuur uit 2008, waar het AD naar verwijst, is zonneklaar. 100 miljoen voor de viering van de Vrede van Utrecht en de culturele hoofdstad van Europa. 35 miljoen voor de Vrede, 65 miljoen voor de culturele hoofdstad. Volstrekt belachelijke bedragen voor doelstellingen met een enorm luchtfietsgehalte, zoals het verdwijnen van minimaal 3 achterstandswijken door 'het thema kunst en cultuur als motor van sociaal-economische ontwikkeling'. Ik wil precies weten wat er waaraan is uitgegeven."

Lees verder

Pagina's

U bent hier