h

Overheid en Bestuur

20 augustus 2015

Graaien, omdat het kan: 82½ jaar huur voor ex-directeuren Portaal

Op 19 augustus brachten diverse media naar buiten dat drie vertrokken directeuren van woningbouwcorporatie Portaal samen een vertrekpremie van € 610.000 hebben meegekregen. De SP is geschokt over het zoveelste voorbeeld van exorbitante afkoopsommen in de semi-publieke sector en dat terwijl de huren de afgelopen 4 jaar zijn geëxplodeerd. SP-fractievoorzitter Tim Schipper heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
30 oktober 2014

Muziekpaleis: roze dromen, rode cijfers

Op 1 juli 2006 diende de SP een motie in met de titel ‘Klein is fijn’. Strekking: exploitatietekorten van het muziekpaleis mogen niet ten koste gaan van de kleinere culturele instellingen. In 2009 hield de SP op het Vredenburg een collecte voor het muziekpaleis. Er was toen al  € 240 per Utrechter extra nodig om het ding te kunnen bouwen. We haalden 50 cent op.

De SP heeft vanaf het begin gewaarschuwd voor deze Utrechtse variant van de Betuwelijn. Het zou nooit meer dan € 98 miljoen gaan kosten, zei voormalig CDA-wethouder Janssen. We zitten inmiddels over de
€ 150 miljoen heen.

Vandaag staat de gemeente – en daarmee de Utrechter – dus wederom aan de lat. Nu voor bijna
€ 6,5 miljoen extra incidentele kosten en zit er vanaf 2016 een structureel gat in de exploitatie van
€ 1,1 miljoen. Van die € 6,5 miljoen is misschien een deel te verhalen op derden, maar dat hangt in de juridische lucht. Ook blijft de sponsoring nog dik achter bij de zeer optimistische inschatting van
€ 9 miljoen.

Lees verder
25 september 2014

SP en GroenLinks: minimumeisen antikraak in gemeentepanden

De SP heeft samen met GroenLinks raadsvragen gesteld over antikraak in leegstaande gemeentelijke panden. De partijen zien antikraak als een uitholling van de rechten van huurders, die door gebrek aan betaalbare woonruimte geen kant op kunnen. De gemeente zou zelf het goede voorbeeld moeten geven en fatsoenlijke minimumeisen moeten stellen, vinden de raadsleden Tim Schipper (SP) en Pepijn Zwanenberg (GroenLinks).

Lees verder
18 juni 2014

Raad van State zet streep door uitbreiding Bijenkorf

Op 18 juni 2014 vernietigde de Raad van State zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Bijenkorf aan de Lange Viestraat. Er is door de gemeente onvoldoende aangetoond dat er in de omgeving genoeg parkeerplaatsen zijn om het extra verkeer te verwerken. Door het vonnis is de bouw, waarmee al was begonnen, nu in feite illegaal. Hele zure druiven, waar de SP al voor waarschuwde in 2012.

Lees verder
17 juni 2014

SP solidair met staking stadswerken

Maandag 16 juni tot en met woensdag 18 juni staken de medewerkers bij Stadswerken in Utrecht, Amsterdam en Groningen voor hun CAO.

SP Utrecht is solidair en was er daarom zowel gisteren als vandaag met koeken om deze gemeentewerkers bij hun strijd te steunen.

Lees verder
4 juni 2014

Raamprostitutie: top 10, met stip

Er zijn momenten waarop je als raadslid – ook na ruim acht jaar – nauwelijks kan geloven wat je hoort of leest. Het dossier raamprostitutie is op 3 juni 2014 met stip mijn top 10 van die categorie binnengekomen.

Na ruim een jaar van wisselende en halve informatie werd duidelijk dat het nog minimaal zo’n tijd gaat duren voordat de nieuwe locatie aan het Zandpad van start kan. En waarschijnlijk langer, vanwege de te verwachten vertraging door de bezwaar- en beroepsprocedure.

Lees verder
22 maart 2014

Succes SP-Hulpdienst: volledige compensatie uitgezette bewoonster

Afgelopen week werden de gerechtelijke procedures afgerond over de onterechte huisuitzetting van mevrouw Figg-Haar, door de gemeente in 2010. Ze heeft een andere woning, gaat de oude huur betalen en krijgt €15.000 onkostenvergoeding. Een mooi succes, ook voor de SP-Hulpdienst, die de gedupeerde bewoonster bijstond.

Lees verder
7 maart 2014

SP stort € 50.000 fractiegeld terug in de gemeentekas

De Utrechtse SP-fractie heeft in de afgelopen raadsperiode opnieuw dik geld overgehouden van het fractiebudget en stort  € 50.000 terug in de gemeentekas. Daarmee houdt de partij haar traditie van zuinig omgaan met gemeenschapsgeld hoog.

SP-lijsttrekker Nicole van Gemert:  “De gemeente bezuinigt op van alles en nog wat. We vinden het niet meer dan logisch om dan zelf ook zeer bescheiden te zijn in onze uitgaven. De vergoedingen voor de fracties en de raadsleden zijn veel te hoog. We proberen al jaren die naar beneden te krijgen, maar vinden daarvoor geen enkele steun in de gemeenteraad. Dan doen we het in ieder geval zelf maar.”

Lees verder
5 maart 2014

Wat moet de gemeente doen met € 110.000?

Stel deze vraag op straat en er komt ongetwijfeld een waaier aan creatieve antwoorden uit de stad. Daaronder dan waarschijnlijk weer niet 'een kritische burger vervolgen die zich in een column uitspreekt over het gesjoemel met cijfers over de luchtkwaliteit'. 

En toch is dat het bedrag dat de gemeente sinds 2008 heeft uitgegeven ter ondersteuning van de juridische kruistocht tegen Kees van Oosten, zo bleek uit antwoorden op vragen van de SP en Leefbaar Utrecht.

Lees verder
25 februari 2014

SP: “Schrappen nieuwbouw Kanaleneiland Centrum gevolg failliet PvdA-beleid”

Vijftien jaar geen onderhoud, bewoners gedwongen verhuisd, gesol met tijdelijke huurders en uiteindelijk het schrappen van de sloop-nieuwbouwplannen in Eiland 8 (Kanaleneiland Centrum). Dat is het trieste resultaat van het sloopbeleid van de gemeente en de corporaties, zo bleek vandaag. De SP is woest over deze gang van zaken en eist opheldering van wethouder Isabella (PvdA).

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Jarenlang is door opeenvolgende PvdA-wethouders vastgehouden aan de sloop van duizenden sociale huurwoningen in de stad. Zogenaamd niet meer van deze tijd, te slecht om te renoveren, terwijl het gewoon ging om keihard cashen op nieuw te bouwen koopwoningen. Nu gaan die slooprijpe flats voor een deel de vrije sector in. Wanbeleid over de rug van de bewoners, dat de gemeente ook nog eens een sloot geld heeft gekost.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier