h

Wonen

4 februari 2016

Tijdelijke huurders Oudegeinlaan flink uitgemolken

Foto: -

Tijdelijke huurders in het complex Oudegeinlaan in Hoograven betalen tot € 170 per maand meer dan de laatste vaste huurder. Dat is de uitkomst van het huis-aan-huisonderzoek dat de SP op zaterdag 30 januari deed. Deze huurprijzen druisen lijnrecht in tegen de afspraak die daarover met de corporaties is gemaakt. “Je reinste huisjesmelkerij”, vindt SP-fractievoorzitter Tim Schipper. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

Lees verder
3 februari 2016

Paulus Jansen over de prestatieafspraken met de corporaties

Op 2 februari besprak de commissie Stad en Ruimte de prestatieafspraken met de Utrechtse corporaties. Net als de SP toonden vrijwel alle raadsfracties zich tevreden over het resultaat van de onderhandelingen. Eerder deze week verscheen op 'De Stad Utrecht' een interview met SP-wethouder Paulus Jansen. Dat is hier te lezen.

Lees verder
19 januari 2016

Wethouder Paulus Jansen bij Radar over woning-APK

Gisteravond was SP-wethouder Paulus Jansen te gast in de uitzending van Radar. Daar vertelde hij over de bevindingen van het experiment met een APK voor woningen. Bij deze keuring wordt er gekeken naar de staat van de elektrische en gas- en waterleidinginstallatie. 1 op de 20 woningen bleek een te hoge koolmonoxidewaarde te hebben. Verder waren er in 74% van de woningen fouten in de elektrische installatie te vinden. 60% van de woningen is uiteindelijk niet door de keuring gekomen.

Lees verder
17 december 2015

SP zeer tevreden over afspraken met corporaties

De Utrechtse SP-fractie is zeer tevreden over de nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties. Voor het eerst in lange tijd neemt het aantal sociale huurwoningen in de stad weer toe, met bijna 1200 stuks. Verkoop van sociale huurwoningen mag alleen nog als er daarvoor per saldo meer terugkomen. De verduurzaming wordt versterkt opgepakt met het doel om in 2030 alle woningen nul-op-de-meter te hebben.

Lees verder
2 december 2015

Huurverlaging minima in plaats van verhuizen

Foto: SP

De Utrechtse SP maakt zich zorgen over het afschaffen van het zogenaamde woonlastenfonds. Uit dit fonds konden minima die in een te dure huurwoning wonen tot nu toe een maandelijkse toelage krijgen. De SP pleit ervoor hun huren te verlagen, want daarmee voorkom je verhuizingen en bespaar je verhuiskosten. 

Lees verder
7 oktober 2015

Oudegeinlaan: Portaal maakt van inspraak een wassen neus

Een draagvlakmeting over sloop en sociaal plan houden vóór afloop van de termijn waarin de bewonersvereniging daarover advies mag uitbrengen. Het kan allemaal bij Portaal. Voor de zoveelste keer heeft de SP vragen gesteld over de gang van zaken bij het complex Oudegeinlaan in Hoograven.

Lees verder
20 augustus 2015

Graaien, omdat het kan: 82½ jaar huur voor ex-directeuren Portaal

Op 19 augustus brachten diverse media naar buiten dat drie vertrokken directeuren van woningbouwcorporatie Portaal samen een vertrekpremie van € 610.000 hebben meegekregen. De SP is geschokt over het zoveelste voorbeeld van exorbitante afkoopsommen in de semi-publieke sector en dat terwijl de huren de afgelopen 4 jaar zijn geëxplodeerd. SP-fractievoorzitter Tim Schipper heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
13 augustus 2015

SP in de bres voor bewoners Mereveldplein

Winkelcentrum Mereveldplein in De Meern wordt na jaren verwaarlozing grondig opgeknapt. Een goede zaak. Dat gaat natuurlijk niet zonder herrie en andere overlast, maar de uitvoering laat stevig te wensen over, gezien de stroom aan klachten van de bewoners van de woningen erboven. Bovendien is onduidelijk of ook het achterstallig onderhoud aan de woningen wordt aangepakt. SP-fractievoorzitter Tim Schipper heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
21 mei 2015

Vragen SP over verkoop sociale huurwoningen Spaaklaan

De SP is verbaasd over de instemming van het college met de plannen van woningbouwcorporatie Mitros om 56 sociale huurwoningen aan de Spaaklaan na renovatie te verkopen. Bij een oplopend tekort aan betaalbare sociale huurwoningen de stad een ongewenste ontwikkeling, vindt de partij. Bovendien lijkt niet te zijn voldaan aan de voorwaarde dat 70% van de huurders moet instemmen. SP-fractievoorzitter Tim  Schipper heeft hierover schriftelijke vragen ingediend.

Schipper: “Uit ons onderzoek ‘Huurders voor het Blok’ blijkt dat er steeds minder aanbod is van betaalbare sociale huur in Utrecht. Het tekort aan sociale huurwoningen loopt op naar 4000 stuks in 2019, lees ik pas geleden in de Woonvisie. Het is dan wel heel gek om juist deze huizen te verkopen, met als argument een gebiedsplan uit 2009. Dweilen met de kraan open, de tijden zijn veranderd. Renovatie is natuurlijk prima. Die huizen zijn er ook hard aan toe, maar verkopen: doe maar even niet.”

Lees verder
10 mei 2015

SP luidt de noodklok over 30% huurexplosie

In haar huuronderzoek ‘Huurders voor het Blok’ luidt de Utrechtse SP opnieuw de noodklok over de voortgaande huurexplosie in de stad. Tussen begin 2011 en nu zijn de huren van de op Woningnet aangeboden sociale huurwoningen in Utrecht met gemiddeld 30% gestegen. De gemiddelde huurprijs steeg van € 476,44 naar
€ 618,13 per maand. Uitschieters zijn stijgingen van 145% (na renovatie) en 102% (zonder renovatie) bij kleine woningen.

Ook bij seniorenwoningen explodeert de huurprijs. Betaalbaarheid en beschikbaarheid moeten daarom topprioriteit krijgen in de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en andere betrokken partijen, zo stelt de SP. En de verhuurderheffing moet van tafel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier