h

Openbare Ruimte

25 augustus 2011

Woerden: Protestplons: geslaagd & gezellig

Op zaterdagochtend 20 augustus zat de spanning er goed in bij de actievoerders van de SP. Stilzwijgend dronken we koffie terwijl vragen als 'zou het mooi weer blijven?' en 'zouden er wel genoeg mensen komen' door onze hoofden spookten.

Toen we op het strandje aankwamen waren onze zorgen in 1 klap verdwenen: boven het Woerdense landschap stond de zon lekker te schijnen in een strakblauwe hemel. Binnen luttele minuten arriveerden de eerste sympathisanten en ook recreanten die niet van de actie wisten waren geïnteresseerd en raakten enthousiast.

Lees verder
17 augustus 2011

Woerden: Actie voor recreatie

De SP roept iedereen op om op 20 augustus naar strand Cattenbroek te komen met opblaas zwemartikelen. Nu de gemeente Woerden 50.000 inwoners telt wordt het tijd voor de aanleg van de beloofde voorzieningen aan de Cattenbroekerplas. Op dit moment kan nog geen 10 % van het gebied gebruikt worden waarvoor het oorspronkelijk voor bedoeld is: een mooie recreatieve voorziening voor alle inwoners van de gemeente Woerden.

Met de protestactie roept de SP de gemeente op om heel het gebied zo snel mogelijk voor recreanten beschikbaar te stellen. De actie begint om 12.00. Om 12.30 uur zal de grote 'protest-plons' plaatsvinden. De petitie kan nog steeds getekend worden op nietzuigenmaarzwemmen.

<

Lees verder
25 mei 2011

Gemeente laat onderhoud Pearsonlaan bewust versloffen

De gemeente laat het onderhoud van de openbare ruimte aan de Pearsonlaan bewust versloffen, zo blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter Tim Schipper. De SP laat het er niet bij zitten en heeft een vervolgdebat aangekondigd in de commissie Stad en Ruimte.

Uitzending 'U IN DE WIJK KANALENEILAND' van 18 mei 2011

 

Lees verder
13 april 2011

Bouwput Pearsonlaan

Tim Schipper

Door Tim Schipper, fractievoorzitter SP

Vanochtend heb ik samen met een buurtbewoner een rondgang gemaakt bij de Pearsonlaan en omgeving, waar momenteel een flat en enkele eengezinswoningen worden gebouwd.

Schoon, heel en veilig zijn de criteria die de gemeente aanhoudt voor de openbare ruimte. Getuige de onderstaande foto's is er dus werk aan de winkel. Huisvuil blijft staan, omdat Stadswerken niet bij alle portieken kan komen. Straatverlichting ontbreekt, stoepen en muurtjes zijn kapot.

Komt bij dat de doorgangen tussen de van Heuven Goedhartlaan en Pearsonlaan volstrekt ontoegankelijk zijn en blijven voor mensen met een beperking. 

Mijn schriftelijke vragen hierover liggen inmiddels bij het college.

Lees verder
26 februari 2011

Meldpunt Woningonderhoud van start in Staatsliedenbuurt

Vandaag ging voor het eerst het Meldpunt Woningonderhoud in Utrecht van start.  Tim Schipper, de Utrechtse fractievoorzitter van de SP, opende officieel het meldpunt in de Staatsliedenbuurt.

Een grote groep SP-ers gingen langs de deuren om onderzoek te doen naar achterstallig onderhoud van huurwoningen in dit gedeelte van Utrecht. In de regen werden de eerste meldingen en klachten opgenomen.

Lees verder
14 december 2010

Meer agenten voor minder geld

De fractie van de SP heeft in de commissie Mens en Samenleving het voorstel gedaan om de straatcoaches op te heffen. "Een straatcoach kost  60.000,- per jaar", aldus SP-raadslid Michel Eggermont. "Voor  52.000 per jaar kan je een agent inhuren die meer mag doen en beter opgeleid is. De rest van het geld kan gebruikt worden voor jongerenwerkers.

Lees verder
23 november 2010

Actie loont: Wel tijdelijke noodbrug Rivierenwijk

De bewoners van Rivierenwijk hebben succes geboekt. Na protest van de bewoners heeft de gemeente heeft alsnog ingestemd met een noodbrug. Dit is een tijdelijke oplossing voor fietsers en voetgangers bij de Oranjebrug - een belangrijke verbinding tussen Rivierenwijk en Hoograven -  tijdens het onderhoud. Volgens de gemeente was er in eerste instantie geen geschikte plek voor een noodbrug.

Lees verder
24 oktober 2010

4 ton Leefbaarheidsbudget Zuid op aan regulier onderhoud

De Utrechtse SP-fractie is zeer verbaasd dat er 4 ton uit het Leefbaarheidsbudget voor de wijk Zuid wordt besteed aan het herstellen van verzakte straten in Frans Lunetten. Dit bleek uit het wijkbericht dat pas geleden daar werd verspreid. Een en ander is het gevolg van een collegebesluit uit december 2009. Het reguliere geld voor onderhoud was namelijk op, zo blijkt uit het besluit.

Bewonersinitiatief of regulier onderhoud? Lees verder
24 oktober 2010

Schriftelijke vragen SP over financiering onderhoud uit leefbaarheidsbudget

Schriftelijke vragen SP over finaciering regulier onderhoud Frans Lunetten

Lees verder
27 september 2010

Practicum openbare ruimte

SP-fractieleden Tim Schipper en Michel Eggermont hebben vandaag het practicum openbare ruimte meegemaakt van het SOLGU. De wandeling over Oudegracht, Neude en Janskerkhof met rolstoel en 'blindenbril' leverde tal van nieuwe inzichten op over waar mensen met een beperking letterlijk tegenaan lopen in de stad.

Michel Eggermont zoekt zijn weg door de Vinkenburgstraat Lees verder

Pagina's

U bent hier