h

Openbare Ruimte

29 april 2010

Dust in the wind

Stof goylaanStofwolk op 't Goylaan. Foto: Jos van Sambeek, dnu.nu

 

Het leek op een middelgrote brand, dinsdag 27 april op 't Goylaan, maar bij nadere beschouwing bleek het te gaan om een enorme stofwolk als gevolg van de sloopwerkzaamheden. Reden voor de SP om wethouder Bosch te herinneren aan de afspraken die waren gemaakt over het beperken van overlast voor de buurt.

Lees verder
9 maart 2010

SP: Gemeente, erken aansprakelijkheid voor schade huizen rond Hart van Hoograven

Goylaan

Bewoners rond 't Goylaan zijn bezorgd over mogelijke schade door de aanstaande sloop-nieuwbouw in het 'Hart van Hoograven'. En met reden, want als gevolg van de eerdere werkzaamheden bij 't Goylaan zijn diverse huizen zwaar beschadigd geraakt. De bewoners willen garanties van de gemeente dat nieuwe schade wordt vergoed en bestaande schade hersteld. De gemeente weigert vooralsnog aansprakelijkheid te erkennen.

Lees verder
27 februari 2010

Groenstroken de Gagel tot publiek bezit verklaard

sp-gagel-4

Al jaren voeren de bewoners van de Gagel samen met de SP Utrecht actie tegen het volbouwen van het groen in de Utrechtse wijk Overvecht. Toch lijken de plannen van de gemeente iedere keer weer de kop op te steken. De bewoners en de SP zijn het nu helemaal zat. Daarom heeft de SP vandaag, samen met de bewoners, het groen in de wijk tot publiek bezit verklaard.

Lees verder
26 februari 2010

27 februari, 15.00 uur: Gagelgroen blijft publiek bezit

In 2005 werd er massaal actie gevoerd tegen het plan om 50 groenstroken in de stad vol te bouwen. De gemeenteraad erkende de weerstand en verwees de plannen naar de prullenbak. Met het Gebiedsplan De Gagel dreigt de groenstrook bij de Ramsesdreef wederom ten prooi te vallen aan verstening. Ondanks het enorme protest uit de wijk.

Lees verder
25 februari 2010

Ondanks grote protesten: bomen 24 oktoberplein gekapt

Ondanks de jarenlange protesten uit de stad en tot groot ongenoegen van de bewoners uit Oog in Al, Transwijk en Kanaleneiland is de gemeente Utrecht deze week begonnen met het kappen van de bomen op het 24 oktoberplein. Doel van de gemeente is om daar uiteindelijk een fly-over de stad in te maken. Dit om sneller meer auto's de stad in te laten.Wat natuurlijk een verslechtering van de luchtkwaliteit betekend en slecht is voor de gezondheid van de burgers in Utrecht.

Lees verder
17 maart 2008

Schriftelijke vragen SP over verplaatsing aannemersbedrijf Van Hees

Op 26 februari 2008 heeft het college van B&W van Nieuwegein schriftelijke vragen van de Nieuwegeinse SP-fractie beantwoord, inzake de mogelijke vestiging van Aannemersbedrijf van Hees aan de haven op het Ballast-Nedam terrein langs het Merwedekanaal. Uit de antwoorden wordt duidelijk dat de eventuele vestiging van Van Hees daar past binnen het geldende bestemmingsplan uit 1981. Een verzoek daartoe van Van Hees of de gemeente Utrecht, zal slechts worden getoetst aan dat bestemmingsplan.

Lees verder
16 november 2007

Auto in de sloot

In ruim een jaar tijd zijn zeven auto's (en de veertiende in totaal) te water geraakt aan de Eerste Oosterparklaan in Parkwijk ter hoogte van het gezondheidscentrum en de apotheek. De laatste maal gebeurde dit op vrijdag 9 november jl.

Lees verder
2 november 2007

BEFU: Giesberts komt makkelijk weg met knoeiwerk

Op 1 november veegde een ruime meerderheid van de gemeenteraad de plannen van wethouder Giesberts voor het BEFU-terrein van tafel. Een amendement van de coalitiepartijen zorgde ervoor dat nu de 'omklap-variant' uitgangspunt wordt voor de onteigening van aannemer van Hees in Dichterswijk. Deze omklap betekent van Hees op de plek van de roeiverenigingen, de roeiverenigingen naar het BEFU-terrein. Het vrachtverkeer van van Hees wordt via Nieuwegein onder de A12 doorgeleid. Hiermee is bereikt dat de komst van van Hees naar het BEFU-terrein nu vrijwel uitgesloten is, al wilde de wethouder dat niet keihard zo zeggen.

Lees verder
31 oktober 2007

BEFU: toekomst Liesbospark volgens Giesberts

Als de plannen van wethouder Giesberts voor het BEFU-terrein doorgaan, komt er een toeleidingsweg naar het terrein door het Liesbospark. Het Actiecomité Hoograven-Zuid heeft alvast een impressie gemaakt van de mogelijke toekomst.

Lees verder
17 oktober 2007

BEFU-Terrein: Weg door Liesbospark is verstoring ecologische hoofdstructuur

In de laatste plannen van de gemeente voor het BEFU-terrein is een nieuw aan te leggen weg opgenomen voor de vrachtwagens van aannemer van Hees. Deze weg - dwars door het Liesbospark - betekent een verstoring van de daar aanwezige ecologische waarden en het leefmilieu van diverse bijzondere diersoorten, waaronder vleermuizen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier