h

Openbare Ruimte

10 oktober 2013

Buurt is overlast rond AH Amsterdamsestraatweg zat

De SP is op 8 oktober van deur tot deur gegaan in Pijlsweerd-Zuid, de buurt achter de Albert Heijn, gevestigd aan het begin van de Amsterdamsestraatweg. De winkel is als enige in de stad elke dag open tot twaalf uur 's nachts. Het doel was onderzoeken of de klachten van overlast die we hadden ontvangen breder gedragen werden in de wijk.

Er zijn 50 enquêtes afgenomen. Zoals te verwachten viel, is de ervaren overlast dichterbij de winkel het grootst. Vooral 's avonds laat en op zondag, de momenten waarop andere supermarkten gesloten zijn. De vele automobilisten rijden eeuwig rondjes, omdat er in de wijk weinig parkeerruimte beschikbaar is. Dat leidt tot files, toeteren en geschreeuw. Daarnaast geven buurtbewoners aan dat er mensen 's avonds laat rondom de supermarkt blijven 'hangen' en hun afval achterlaten. Er zijn zelfs klachten van wildplassen, intimidatie en agressie.

Lees verder
8 juli 2013

Kanaleneiland Noord nieuwe goudkust?

Kort geleden nog bestemd voor de sloop, nu wordt een vijfkamerflat op de Adenauerlaan door Mitros te huur aangeboden voor bijna € 800 per maand. Ingeschreven staan als woningzoekende is niet nodig, maar je moet wel € 39.601 per jaar verdienen als je alleen bent en € 51.481 als gezin. Er mogen maximaal vier mensen wonen. De buurman, in een identieke woning, betaalt 32% minder.

De SP snapt er niets van en stelt vragen aan het college van B&W.

Een portiek aan de Adenauerlaan (foto maart 2012) Lees verder
2 april 2013

Westkant station: alleen voor validen?

Gemeente en NS staan op het punt een klap te geven op de ontwikkeling van de westkant van het stationsgebied.

Zo komt het er ongeveer uit te zien op en om de van Sijpesteinkade. We zijn benieuwd of u het mooi vindt.

Bron: Def. Stedenbouwkundig Plan Westflank Noord

Tot verbazing van de SP is er in het hele plan geen woord te vinden over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Geen woord over enige inbreng van de belangenorganisaties en deskundigen hierover. Wel over steile trappen en welke soort straatsteentjes er moeten komen.

Lees verder
4 december 2012

Asbest Stanleylaan: Verantwoordelijken als kippen zonder kop

De SP is niet verbaasd over de conclusies van de commissie Jansen, die in opdracht van het college van B&W de toedracht van het asbestdrama aan de Stanleylaan onderzocht. Wel kwaad. De verantwoordelijken van gemeente en Mitros liepen rond als kippen zonder kop. Door het totale gebrek aan regie zitten de bewoners nu al vijf maanden in de ellende.

Fouten bij de asbestsanering, onvoldoende toezicht op die sanering, het inschakelen van ongecertificeerde bedrijven, totaal falende communicatie en crisismanagement dat die naam niet verdient. Zware conclusies die, wat de SP betreft, te denken geven voor de mensen die daarvoor eindverantwoordelijk waren.

Lees verder
3 oktober 2012

Portaal maakt werk van wonen?

Op 2 oktober presenteerde corporatie Portaal haar plannen voor het complex Oudegeinlaan (Hoograven): sloop van alle 243 woningen. Voornaamste reden: de slechte bouwkundige staat. Vervolgens een lijstje met de meest voorkomende klachten, wat voor driekwart bestaat uit achterstallig onderhoud.

Niet zo vreemd als je bedenkt dat het laatste grootschalige onderhoud plaatsvond in 1984.

Lees verder
2 oktober 2012

Geen sloop? Dan nu onderhoud Kanaleneiland Noord

Woningbouwcorporatie Mitros heeft de sloopplannen in Kanaleneiland Noord afgeblazen, zo blijkt uit een brief die de bewoners op 26 september ontvingen. De Utrechtse SP-fractie eist daarom dat het achterstallig onderhoud aan de huizen en openbare ruimte in Kanaleneiland Noord nu direct wordt aangepakt en stelt hierover vragen in de gemeenteraad van 4 oktober.

Lees verder
30 augustus 2012

Asbest Stanleylaan mogelijk al ruim voor 18 juli vrij

De besmetting met bruin asbest in de Stanleylaan en omgeving is mogelijk veel eerder ontstaan dan op 18 juli, de datum die de officiële verklaring vermeldt. Dat is de conclusie van de SP, na bestudering van het onderzoek dat bureau Boot deed naar de oorzaak van de asbestproblemen in Kanaleneiland. Het rapport bevestigt daarmee het vermoeden dat de SP al op 27 juli had.

Het steekt de SP bovendien dat ruim een maand na het begin van alle ellende nog altijd essentiële informatie niet is vrijgegeven, zoals de aanvullende asbestinventarisaties die voor aanvang van de werkzaamheden zijn gemaakt en de luchtonderzoeken die kort na 18 juli zijn gedaan.

Lees verder
23 augustus 2012

Verantwoordelijken asbestdrama Kanaleneiland aanpakken

De Utrechtse SP-fractie heeft grote vraagtekens bij de asbestsanering in Kanaleneiland. Het lijkt erop dat er veel meer asbestwerkzaamheden hebben plaatsgevonden dan de vergunning toeliet, dat daarbij wettelijke voorschriften op de uitvoering zijn overtreden en dat de gemeente is tekortgeschoten bij de controle. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Als blijkt dat er illegaal gewerkt is, dan wil de SP dat er strafrechtelijke vervolging tegen de overtreders wordt ingesteld."

Lees verder
27 juli 2012

SP: Alle informatie asbest Stanleylaan boven tafel

De SP wil alle informatie rond de asbestverwijdering aan de Stanleylaan zo snel mogelijk openbaar ter beschikking hebben. Alleen op die manier kan er duidelijkheid komen over de herkomst van de besmetting en het gevaar dat de bewoners en personeel van de aannemers mogelijk hebben gelopen.

De SP is allerminst overtuigd van de verklaringen van Mitros en de gemeente over de herkomst van de asbestbesmetting in Kanaleneiland. Eigen onderzoek van fractievoorzitter Tim Schipper en asbestdeskundige Ton Witteman voedt het vermoeden dat er al veel eerder dan vorige week besmetting heeft plaatsgevonden, als gevolg van slordigheden bij de asbestverwijdering in de woningen van het complex.

Lees verder
23 juli 2012

Veel vragen over asbest Stanleylaan

 

SP-fractievoorzitter Tim Schipper is vandaag zelf in Kanaleneiland geweest, om daar te praten met bewoners die door de asbestbesmetting hun huizen hebben moeten verlaten.

Veel zorgen over de schadelijkheid van het asbest voor de gezondheid, veel boosheid over de gebrekkige informatie door gemeente en Mitros. En daardoor vooral heel veel vragen, ook bij de SP.

Bekijk hier de reportage van Nieuwsuur van vandaag over Kanaleneiland (vanaf 21:57):

(In de complete uitzending vanaf 21:57)

Lees verder

Pagina's

U bent hier