h

Openbare Ruimte

20 juli 2012

Over de balk in Vleuten

Tegelijk met de huis-aan-huisactie van een groep SP'ers in Vleuten, maakte fractievoorzitter Tim Schipper een rondje om het gerenoveerde winkelcentrum aan de Hindersteinlaan. Samen met enkele verontruste bewoners kwam hij tot de conclusie dat er flink geld over de balk gesmeten wordt.

De definitieve bestrating is al aangebracht terwijl er nog allerlei werkzaamheden met zwaar materieel moeten plaatsvinden, lantarenpalen midden op de stoep, een veel te krappe draai voor bevoorradende vrachtwagens, geen verlaagde stoepranden bij het zorgcentrum, het opbreken van belangrijke verkeerspassages vlak voor de bouwvak.

Lees verder
11 juli 2012

SP gaat buurten in Vleuten

Op woensdag 18 juli gaat de SP Utrecht in Vleuten de wijk in om te "buurten in de buurt" en te vragen aan de inwoners van Vleuten hoe het nu gaat met hun wijk en hun straat. Doe mee en ga samen met andere actieve SP-ers in gesprek met buurtbewoners.

 

Lees verder
7 juli 2012

Raad volgt SP: trappen Rabobrug meteen aanleggen bij bouw

Met unanieme steun nam de gemeenteraad op 5 juli het voorstel van de SP over om de Rabobrug meteen bij de bouw te voorzien van trappen naar de perrons.

Hiermee volgde de raad deze al lang gekoesterde wens van de SP en zal wethouder Everhardt op de thee moeten bij Corío, de eigenaar van Hoog Catharijne. Corío wil alles en iedereen uitsluitend via Hoog Catharijne naar de sporen laten lopen en heeft dat ook laten vastleggen in eerdere afspraken.

Lees verder
6 juli 2012

'Nieuw Inzamelen' afval leidt tot puinhoop

 De gemeente Utrecht is laaiend enthousiast over 'het Nieuwe Inzamelen'. Ook de SP vindt dat afval zoveel mogelijk gescheiden moet worden. Maar dan moet dit wel makkelijk en prettig gemaakt worden voor de inwoners. 'Het Nieuwe Inzamelen' leidt tot tuintjes vol afvalbakken en stinkende restafvalcontainers op straat. De SP vindt het vooral belangrijk te weten wat u ervan vindt. U kunt ons helpen door HIER (niet meer online) de enquête over 'het Nieuwe Inzamelen' in te vullen.

Lees verder
2 mei 2012

Bouwafval Complex 8, Verzakking Oudegeinlaan

Zolang corporaties en gemeente het vertikken te zorgen voor fatsoenlijk onderhoud van woningen en openbare ruimte, zolang zal de SP dit aan de kaak blijven stellen.

Vandaag diende de SP-fractie twee sets schriftelijke vragen in. Een over het door Portaal achtergelaten bouwpuin in Complex 8 (Zuilen) en een over lapwerk van de gemeente in de Oudegeinlaan (Hoograven). De beelden spreken voor zich.

Rotstuintje in Complex 8 (Zuilen) Lees verder
21 maart 2012

Weer raadsvragen SP Kanaleneiland Noord

De SP gaat in de raadsvergadering van 22 maart wederom vragen stellen over de erbarmelijke onderhoudstoestand van de Pearsonlaan en omgeving. Al jarenlang wordt de buurt stelselmatig verwaarloosd door gemeente en Mitros. Nu blijkt weer dat de achterpaden tussen de Pearsonlaan en de van Heuven Goedhartlaan volmaakt ontoegankelijk worden voor de bewoners.

Lees verder
10 januari 2012

SP: Trappen Rabobrug meteen bij bouw aanleggen

Bij de Rabobrug kunnen trappen naar de perrons direct bij de bouw worden meegenomen. Er zijn hiervoor geen belemmeringen meer, nu bij Prorail de ligging van de perrons bekend is, of wordt aangepast om ruimte te maken voor de brug. Dat is de boodschap van de SP aan het college van B&W, in vervolgvragen over de Rabobrug. De SP wil dat de trappen er komen, ook al druist dat in tegen afspraken met Corio, de eigenaar van Hoog Catharijne.

In december 2011 stelde de SP vragen over de invloed van Corio op de bouw van de Rabobrug. Corio zou zich verzetten tegen de trappen, vanwege een afspraak over het beperken van het aantal voetgangersroutes in het contract over de bouw van het nieuwe centraal station.

Lees verder
22 december 2011

College geeft geen garantie voor trappen Rabobrug

In het antwoord op vragen van de SP heeft het college toegegeven dat ze niet durft te garanderen dat er trappen naar de perrons vanaf de Rabobrug komen. De SP had hier vragen over gesteld omdat ze zich zorgen maakt over de invloed van Corio.

Lees verder
7 december 2011

Rabobrug: Utrecht is nog steeds Corio-city

De SP wil opheldering van het college over de rol van Corio bij de besluitvorming over de Rabobrug. Uit onderzoek van DNU.nu blijkt dat de eigenaar van Hoog Catharijne achter de schermen is gaan dwarsliggen over de aanleg van trappen naar de perrons vanaf de Rabobrug, om te voorkomen dat reizigers het winkelcentrum omzeilen. Het college heeft de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd en gaf slechts technische problemen als reden voor het niet kunnen bouwen van de trappen.

Lees verder
20 september 2011

Geen commerciele boodschap op vrije plakplaatsen

De SP en GroenLinks hebben het college om opheldering gevraagd over het oneigenlijk gebruik van vrije plakplaatsen. De borden, die zijn bedoeld voor niet-commerciële doeleinden, worden regelmatig tegen betaling volgeplakt door het bedrijf Binnenverspreiding.nl. De gemeente doet hier vooralsnog niets tegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier