h

Openbare Ruimte

13 februari 2007

College geeft opheldering over groenstrook en geluidswal Veldhuizen

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen , gedateerd 6 december 2005, schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van twee projecten in Veldhuizen: de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg. De bewoners hebben tot op heden taal noch teken ontvangen over deze twee projecten. De SP stelde hierover schriftelijke vragen en kreeg deze week antwoord.

Lees verder
18 januari 2007

Talud Conferenceperenlaan strookt niet met bestemmingsplan

 Door Tim Schipper

Tegenover de Conferenceperenlaan in Vleuterweide wordt scherf 1.5. aangelegd. Het definitieve ontwerp van het stedenbouwkundige plan is in december besproken tijdens de vergadering van commissie Stedelijke Ontwikkeling. Het ontwerp wijkt echter af van de plankaart bij het bestemmingsplan van Vleuterweide wat betreft de groenstrook tussen de bebouwing van het Balkon en de Landschapsbaan.

Lees verder
18 januari 2007

Wijkbureau Vleuten-de Meern zwijgt over projecten Veldhuizen

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen, gedateerd 6 december 2005, schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van twee projecten in Veldhuizen: de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg.

Lees verder
22 december 2006

Garandeer multicultureel karakter van toekomstig centrum Kop Amaliapark

Op de kop van het Prinses Amaliapark was in het verleden een kantoortoren gepland. We hebben begrepen dat voor deze locatie geen partijen zijn die hier kantoren willen bouwen.

Lees verder
29 november 2006

B&W Utrecht: autowegaansluiting A12 bij Mereveldseweg ongewenst

Burgemeester en wethouders van Utrecht vinden de aanleg van een nieuwe autowegaansluiting vanuit Houten op de A12 bij de Mereveldseweg "absoluut onwenselijk". Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP.
De aansluiting bij de Mereveldseweg is een van de varianten die onderzocht wordt in het kader van de milieueffectrapportage voor de nieuwe autowegontsluiting van Houten. De Mereveldseweg en het oude Houtensepad zijn druk gebruikte fietsroutes tussen Houten en Utrecht, zowel voor scholieren, woon-werkverkeer als voor de recreatie. SP-woordvoerder Paulus Jansen gaat ervan uit dat de Mereveldsewegvariant hiermee van de baan is.

Lees verder
6 november 2006

Nieuwe autowegaansluiting A12 bij Mereveldseweg onaanvaardbaar

De SP wil dat het Utrechtse gemeentebestuur bij het BRU verder onderzoek naar een nieuwe autowegaansluiting op de A12 bij de kruising met de spoorlijn Utrecht-Den Bosch blokkeert. De aansluiting zou de Mereveldseweg, een drukke fietsroute vanuit Houten naar de Uithof en de Utrechtse scholen, in één klap veranderen in een verkeersriool.

Lees verder
1 november 2006

EBAG moet stoppen met helikoptervluchten

Op 26 september stelde de SP, samen met GroenLinks, D'66, Leefbaar Utrecht en Burger en Gemeenschap schriftelijke vragen over de helikoptervluchten van het bedrijf EBAG bij Terwijde.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat EBAG hiermee moet stoppen tot alle benodigde vergunningen binnen zijn. Het bedrijf heeft dit ook toegezegd.

Lees verder
11 september 2006

Hart van Hoograven: informatieavond of tupperware party

Op donderdag 7 september vond in het wijkbureau Zuid een zogenaamde inloopavond plaats over de bouwplannen Hart van Hoograven, noordelijk deel. In het –wederom zeer slecht verspreide – Stadsplan werd aangekondigd dat het hier zou gaan om informatie over de ontwerpen van winkels en woningen, de inrichting van de parkstrook en de lopende artikel 19 procedure. Het Stadsplan vermeldt hierover dat het indienen van zienswijzen mogelijk is tot 21 september.

De avond werd echter goeddeels bepaald door de ontwikkelaars AM en Bouwfonds MAB, met reclamemateriaal en de mogelijkheid tot intekenen op de woningen en winkels. Over de artikel 19 procedure werd gesteld dat die ‘nog niet begonnen was’ en er werd door de gemeente niet pro-actief aandacht aan gegeven. De SP zag voldoende aanleiding tot enkele schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Lees verder
26 januari 2006

Kromhoutkazerne: College werkt mee aan oprekken bestemmingsplan

Het Utrechts gemeentebestuur is van plan om mee te werken aan het plan van het ministerie van Defensie om 50.000 tot 75.000 m2 kantoor te realiseren op het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne, ook al staat deze ontwikkeling op gespannen voet met de Utrechtse structuurvisie. Dat is het vastgestelde ruimtelijk beleid van de gemeente. Volgens B&W past het plan echter "functioneel" binnen het bestemmingsplan Rijnsweerd-Zuid, dat voor dit gebied de bestemming omschrijft als: " ... het oprichten en hebben van bebouwing ten dienste van militaire doeleinden, met de daarvoor noodzakelijke bouwwerken waaronder legeringsgebouwen, dienstwoningen, werkplaatsen en kantoorgebouwen en de daarbij behorende open terreinen waaronder begrepen parkeer- en groenvoorzieningen."

Lees verder
23 december 2005

Economie en werkgelegenheid

industriebeleid - megasupers - ID-banen - consumentenzaken
Zie ook: Dossier stationsgebied

Lees verder

Pagina's

U bent hier