h

Zorg

8 juli 2011

Succes: AWBZ blijft AWBZ

In de late uurtjes van de raadsbehandeling van de voorjaarsnota haalde de SP nog een belangrijk succes binnen. Wethouder Everhardt zegde toe de komende jaren het geld voor de uitvoering van de AWBZ ook daarvoor te 'oormerken'.

Lees verder
30 juni 2011

Wethouder bedolven onder handtekeningen

Vandaag heeft de SP Utrecht bij de bespreking van de voorjaarsnota een noodsignaal afgegeven voor de zorg. De afgelopen weken heeft de SP 4000 handtekeningen opgehaald tijdens de campagne 'Red de zorg'. Als afsluiting van de campagne werd PvdA-wethouder den Besten bedolven onder de handtekeningen. Hiermee wil de SP een noodkreet laten horen tegen de bezuinigingen van het college op de WMO.

De rechtse regering snijdt al fors in de zorg. Dat een stadsbestuur met PvdA, Groenlinks en D66 het nog erger maakt is absurd maar waar. Het Utrechtse stadsbestuur gaat zwaar bezuinigen op ouderen, zieken en gehandicapten. De toch al magere zorg wordt nog verder uitgekleed.

Lees verder
30 juni 2011

tegengas bij voorjaarsnota

Bij de bespreking van de Voorjaarsnota heeft de SP haar alternatief belastingplan 'Tegengas' gepresenteerd. Met dit plan hoeft de gemeente de bezuinigingen op de WMO niet door te voeren en kan de stad zich voorbereiden op de bezuinigingen van het rechtse kabinet.

"Met dit voorstel kan Utrecht echt tegengas geven tegen de rechtse gehaktmolen van Rutte." Aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper. "Door een kleine bijdrage te vragen van de welgestelden in de stad, kunnen we in Utrecht de klappen uit den Haag opvangen."

Lees verder
29 juni 2011

SP Utrecht blijft actievoerende Haarlemse thuishulpen steunen

Zes dagen van staken en vele acties hebben de Haarlemse thuiszorgorganisatie ViVa! er niet toe kunnen bewegen de eisen van haar medewerkers voor een rechtvaardig loon in te willigen. Daarom heeft de actiegroep 'Wij Zijn de Thuiszorg! Haarlem en IJmond' deze week een tentenkamp ingericht voor het gemeentehuis in Haarlem. De wethouder suggereerde dat thuiszorg niet veel meer is dan poetsen alleen en navenant uitbetaald moet worden. Daarmee was de maat vol! De gemeente Haarlem moet het contract met Viva! opzeggen omdat die haar medewerkers dwingt te kiezen tussen loonsverlaging of ontslag.

ViVa! actievoersters Haarlemfoto: SP Haarlem  
Lees verder
19 juni 2011

Solidariteitsfonds SP maakt bezuinigen op de zorg onnodig

De SP wil dat Utrecht de lokale belastingen sterk vereenvoudigt en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het SP-hervormingsplan voor de lokale belastingen levert 10 miljoen euro op voor de gemeentekas en maakt dus extra bezuinigingen op de zorg door de gemeente overbodig. Op deze manier biedt de SP tegengas aan de rechtse gehaktmolen van Rutte, Wilders en Verhagen.

Iedereen heeft de afgelopen weken kunnen lezen wat het kabinet van plan is met de WSW, de gehandicaptenzorg, de bijstand en de Jeugdzorg. Allemaal bezuinigingen die de mensen treffen die dat het slechtste kunnen hebben. De gemeente Utrecht speelt de rol van burgemeester in oorlogstijd en doet er nog een schepje bovenop. Extra bezuinigingen op de zorg terwijl de villasubsidie met de lokale belastingen in stand wordt gehouden.

Lees verder
17 juni 2011

23 juni: protest tegen afbraak zorg in Den Haag

Op donderdag 23 juni is er op het Plein in Den Haag een landelijke manifestatie tegen de afbraak van de zorg. Natuurlijk is de SP erbij. Emile Roemer zal de demonstranten toespreken.

Lees verder
10 juni 2011

Dinsdag 14 juni: bijeenkomst over bezuinigingen in de huishoudelijke thuiszorg

Over de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg en de gevolgen voor de medewerkers organiseert de groep 'Wij zijn de thuiszorg! regio Utrecht' op dinsdag 14 juni een bijeenkomst. Alle huishoudelijk medewerkers van de thuiszorg worden dringend opgeroepen naar deze bijeenkomst te komen.

Veel thuiszorgorganisaties in het land zijn bezig met reorganiseren van de huishoudelijke zorg. Dit gebeurt over de hoofden van de direct betrokkenen, de huishoudelijk zorgmedewerkers en de cliënten, heen. Voor goede zorg heb je gekwalificeerde en ervaren medewerkers nodig, die recht hebben op een fatsoenlijk salaris.

Lees verder
8 juni 2011

SP-actie 'RED DE ZORG' loopt als een trein

Rode jasjes, petitielijsten, 'RED DE ZORG'-flyers en -posters. Overal in de stad zijn actieve SP-ers nog steeds volop bezig handtekeningen te verzamelen tegen de bezuinigingsmaatregelen in de Utrechtse zorg. Op 26 mei ging een meerderheid van de gemeenteraad akkoord met een invoering van een eigen bijdrage voor hulpmiddelen en het duurder maken van vervoer, ook voor chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens. De SP wil dit alsnog van tafel hebben en gaat dus onverminderd door met actievoeren.

Lees verder
28 mei 2011

Invoering eigen bijdrage zorg: actie SP gaat door!!

De gemeenteraad van Utrecht is deze week akkoord gegaan met het invoeren van een eigen bijdrage op hulpmiddelen voor (chronisch) zieken en gehandicapten. Een voorstel van de SP om de eigen bijdrage kwijt te schelden als mensen daardoor onder de armoedegrens komen kreeg geen enkele steun.

SP gemeenteraadslid Van Gemert vindt het onbegrijpelijk: "Als je afhankelijk bent van zorg word je sowieso al geconfronteerd met hoge kosten zoals bijvoorbeeld het eigen risico. Volgens de wethouder en de rest van de raad komen mensen die door de nieuwe maatregelen in de problemen komen gewoon in aanmerking voor de bijzondere bijstand. Het zou toch veel makkelijker zijn als we ze niet eerst de armoede in zouden jagen?"

Lees verder

Pagina's

U bent hier