h

Zorg

16 december 2012

Strijd voor thuiszorg

 

WMO-ACTIE: ZORG VOOR ELKAAR, HOU DE ZORG IN HUIS

Komende jaren dreigt een kaalslag in de huishoudelijke verzorging en de begeleiding van ouderen en mensen met een handicap. Het kabinet wil miljarden bezuinigen op zorg en begeleiding, waardoor de meeste mensen in 2015 geen huishoudelijke verzorging meer krijgen en de druk op familie en vrienden nog verder toeneemt.

In vele gemeenten zijn actiegroepen 'Wij zijn de Thuiszorg' nu met de vakbond in verzet tegen de huidige loondump, ontslagen èn verslechtering van de huishoudelijke zorg. Maar door de kabinetsplannen raken straks bijna alle 58.000 thuiszorgers en 40.000 alfahulpen hun baan kwijt.

Lees verder
11 oktober 2012

Thuiszorgpetitie aangeboden aan de gemeenteraad

Het is de Utrechtse thuiszorgmedewerkers toch gelukt om de petitieactie 'Stop Afbraak Huishoudelijke Zorg' op een goede manier af te ronden. Na de eerdere weigering van PvdA-wethouder Rinda den Besten om meer dan drieduizend steunbetuigingen in ontvangst te nemen, bleek de gemeenteraad hier gisteren wel toe bereid.

In aanwezigheid van raadsleden en een groep huishoudelijke thuiszorgmedewerkers overhandigde ABVAKABO-bestuurder Sengul Sözen bijna 3500 handtekeningen aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Stephanie Bottse. Zij deed de belofte om tijdens de daaropvolgende raadsvergadering er nog apart melding van te maken voor de hele raad en het college van
B & W.

Aanbieden petitie_20121011_1_Gonnie OosterbaanFoto: Gonnie Oosterbaan

Thuiszorgmedewerkster en OR-lid van Careyn HZ Bini Biemans wees de raadsleden vervolgens op de noodzaak van een zorgvuldige indicatie voor cliënten en het kunnen leveren van goede zorgkwaliteit; zaken die nu zwaar onder druk staan door marktwerking, aanbesteding en schaalvergroting.

Lees verder
11 oktober 2012

Linksaf of rechtsaf in Utrecht?

Gaan we linksaf of rechtsaf in Utrecht? Dat was de vraag die SP-fractievoorzitter Tim Schipper vandaag voorlegde aan de collegepartijen GroenLinks en PvdA, bij de algemene beschouwingen over de begroting 2013. Een gerechtvaardigde vraag, want na de val van Rutte 1 is het nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Schipper: "De afgelopen jaren hielden de PvdA en GroenLinks de gezichten somber en het geweten schoon door te verwijzen naar dat akelige kabinet, als we ze aanvielen op het doorvoeren van asociaal beleid. Het moest allemaal van Den Haag. Dat argument is nu van tafel. Je zou toch een andere koers mogen verwachten met de PvdA daar aan tafel. De beloftes waren stevig richting de verkiezingen."

Lees verder
25 september 2012

Personeel thuiszorg: Utrecht, neem je verantwoordelijkheid voor goede zorg!

In het kader van de Dag van de Thuiszorg organiseerde het actieplatform 'Wij zijn de Thuiszorg' vandaag een manifestatie voor het stadhuis in Utrecht. Thuiszorgmedewerkers, leden van de SP en vakbondsleden wilden met de manifestatie aandacht vragen voor de steeds slechter wordende arbeidsomstandigheden in de thuiszorg en de gevolgen voor de kwaliteit in Utrecht.

SP-Raadslid Nicole van Gemert: "Goede zorg is een taak van de gemeente, maar het College trekt haar handen ervan af. We moeten lijdzaam toezien hoe de prijs leidend is geworden bij het aantrekken van mensen in de zorg, wat ten koste gaan van de kwaliteit."

geen marktwerking in de thuiszorg Lees verder
11 september 2012

25 september: Manifestatie Thuiszorg

Dinsdag 25 september is het de landelijke Dag van de Thuiszorg. Op die datum organiseert 'Wij zijn de Thuiszorg Utrecht' van 13.00 -15.00 uur een manifestatie op het Stadhuisplein voor de hoofdingang van het gemeentehuis.

Ondanks twee dit jaar aangenomen wetten Kant/Leijten gaat het nog steeds niet goed met de thuiszorg. De gevolgen van de markwerking en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn nog steeds dagelijks voelbaar voor de huishoudelijke zorgmedewerkers en voor hun cliënten.

Wij bieden die middag ook een petitie aan met handtekeningen aan de gemeente Utrecht. Hiermee roepen wij op om een kostendekkend tarief te betalen en zorgvuldig om te gaan met indicaties. De petitie staat online op de site van de ABVAKABO. Teken hem hier en vraag iedereen die je kent dit ook te doen!

FNV-Amsterdam_20120908_Roemer_500

Gonnie Oosterbaan in gesprek met Emile Roemer en Paul Ulenbelt. Beiden hebben de petitie al ondertekend.
Foto: Dejo Overdijk.

Lees verder
15 augustus 2012

Handen af van onze GGZ-verpleegkundigen

handen af van GGZ-verpleegkundigenDe SP vindt goede en veilige zorg belangrijk. Eerder dit jaar zette de SP afdeling Zeist zich al in om de onveilige situatie voor cliënten van zorginstelling Pyxis op te lossen. Maar ook voor verpleegkundigen is een veilige werkplek uiterst belangrijk. Verpleegkundigen moeten daarom bijvoorbeeld zelf kunnen beslissen over de (over-)plaatsing van een patiënt, als de veiligheid in het geding is. Dat moet niet alleen overgelaten worden aan de zorgmanagers, die vooral kijken naar 'productie' en zorgkosten.

Lees verder
29 maart 2012

Van warm bad naar koude douche: Careyn laat haar thuishulpen verzuipen

Op dinsdagmiddag 27 maart vond in verpleeghuis Rosendael een openbaar werkoverleg plaats voor de B-hulpen van thuiszorgorganisatie Careyn. Sinds de overgang van Aveant naar Careyn begin 2012 is er voor deze groep medewerkers geen betaald werkoverleg meer geweest. Dit is door de werkgever geschrapt. Uit protest besloten de B-hulpen er zelf maar een te organiseren. Ondersteund door Wij Zijn De Thuiszorg (WZDT) en ABVAKABO FNV.

En in het openbaar, zodat iedereen getuige kon zijn van de problemen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. In het bijzijn van twee hulpverleensters van het ambulante SPITSteam van Altrecht en een zaal vol collega's en sympathisanten deden zij hun verhaal. De SP was er ook bij en is geschrokken van de vele misstanden bij Careyn.

werkoverleg B-hulpen Careyn 27032012Foto: Ludka Lyskawa  Lees verder
20 maart 2012

Vaste tarieven in de thuiszorg: Eerste Kamer neemt SP-wet Leijten aan

De huishoudelijke thuishulpen hebben niet alles gekregen waar ze voor gestreden hebben en op gehoopt hadden. Toch hebben hun acties voor een belangrijk deel succes opgeleverd. Eén van de drie SP-initiatiefwetten van Renske Leijten is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. Voortaan mogen gemeenten en thuiszorgorganisaties geen afspraken meer met elkaar maken onder een vastgesteld minimum basistarief.

Hiermee komt de nadruk te liggen op kwaliteit in plaats van op de laagste prijs. In de huidige praktijk is steeds gebleken dat het verzorgend personeel daarvoor op kon draaien. Zij hebben fors moeten inleveren op loon en arbeidsvoorwaarden. Deze wet moet dat een halt toeroepen.

Lees verder
7 maart 2012

Hart voor de thuiszorg op het Plein in Den Haag

Vandaag lieten enkele honderden thuiszorg medewerkers uit het hele land tijdens een demonstratie in Den Haag hun warme hart spreken. Voor hun vak, voor de belangen van hun cliënten en collega's. De marktwerking in de thuiszorg zet dit alles immers op de tocht. Zij boden daarom de Eerste Kamerleden voorafgaand aan het debat over de wetten-Leijten een petitie aan met 15.000 handtekeningen.

Daarmee riepen zij hen op om vóór deze wetten te stemmen. Die moeten een eind maken aan de verplichte aanbesteding voor gemeenten, een eerlijk basistarief garanderen en ervoor zorgen dat geld voor de thuiszorg ook daadwerkelijk daar terecht komt.

14.065 - en er zijn er nog duizend bijgekomen Lees verder
26 februari 2012

Veel steun voor thuiszorgpetitie

Honderden handtekeningen van mensen die vinden dat de thuiszorg niet overgeleverd mag worden aan de markt. Veel positieve, spontane en hartverwarmende reacties. Mensen die petitielijsten meenamen om daarmee in hun eigen kring rond te gaan. Dat is de oogst van een week actievoeren in de Utrechtse binnenstad en op vier wijkmarkten.

Een groepje SP-ers ging bijna dagelijks op pad om steun te verwerven voor de initiatiefwetten van SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten. Die moeten een einde maken aan de marktwerking en daarmee de huishoudelijke zorg haar menselijke gezicht teruggeven. Op dinsdag 6 maart wordt er door de Eerste Kamer over deze wetten gestemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier