h

Cultuur

2 februari 2010

Campagnelied 'Utrecht moet socialer' op Youtube

gitaarmuziek

Vanaf vandaag kun je op Youtube het campagnelied 'Utrecht moet socialer' vinden. Het lied is gecomponeerd door Lies Schmidt voor de verkiezingscampagne. Lies zingt het, samen met Els van Dam en Chris Baerveldt.

Lees verder
22 januari 2010

Echte poëzie

huis-van-de-poezieVandaag ontving ik een kaartje voor Het Huis van de Poëzie op 28 januari in Karel V. Dat kaartje kon ik voor niks krijgen omdat ik gemeenteraadslid ben. Normaal gooi ik dit soort aanbiedingen onmiddellijk in de prullenbak. Want het voelt gewoon als omkoperij. Tenslotte mag ik er in de gemeenteraad over stemmen welke kunst subsidie krijgt. En ik heb vorig jaar bij mijn intrede in de gemeenteraad nog plechtig beloofd geen giften (dus ook geen kleine) aan te nemen.

Lees verder
15 december 2009

Agnes Kant On Tour in Utrecht

Gisteren brachten Agnes Kant, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, en Hans van Leeuwen, SP Tweede Kamerlid, een bezoek aan Utrecht.

Overdag  brachten ze een bezoek aan de DB's-Basis voor bands. Ze spraken daar met studenten en docenten van de Nederlandse Pop Academie, wat onderdeel is van het ROC Midden Nederland. 's Avonds was in datzelfde pand, vlak bij station Zuilen, een openbare debat avond waar iedereen in gesprek kon gaan met Agnes Kant.

agnes-kant-tour-a Lees verder
6 november 2009

Begroting 2010: kille kaalslag door coalitie

Met volledige steun van de PvdA werd op 5 november een streep gezet door de Utrechtse Milieupunten en de Regionale Vogelopvang, 8% 'afgeroomd' van de WMO-pot, eerder toegezegd geld voor cultuur in Leidsche Rijn weggehaald en werden de Utrechtse welzijnsorganisaties zwaar gekort in de uitvoerende taken. Ook poppodium Tivoli werd door een motie van de PvdA van hun subsidie afgeholpen, iets waar de SP natuurlijk tegen gestemd heeft. Kille kaalslag dus, door de coalitie voor de rijken: PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

bezuinigingen-21 Demonstratie tegen bezuinigingen college

Onder het mom van de crisis drukte het college er een omvangrijk bezuiniginspakket doorheen, ten gunste van investeringsfondsen voor projectontwikkelaars en grote bedrijven (40 miljoen) en een verlaging van de lokale belastingen die terecht komt bij de mensen die dat het minst nodig hebben. Een villasubsidie waarbij de groep met de dikste portemonnaie 5 x meer profiteert dan de groep net boven de kwijtscheldingsgrens. Zo wordt de crisis betaald door mensen in de stad die part noch deel hebben aan het ontstaan ervan. 'Sterk en sociaal' volgens de PvdA. Schandalig volgens de SP, want een socialer Utrecht kan wel, met hetzelfde geld.

Lees verder
29 augustus 2009

Bibliotheek in de wijk!

Afgelopen zaterdag voerde de SP Utrecht actie in de centrale bibliotheek in Utrecht. Overal doken ineens rode flyers/boekenleggers op.  De gemeente Utrecht is namelijk van plan om een grote megabibliotheek te gaan bouwen in het stationsgebied. De SP is bang dat na de bouw van een grote centrale bibliotheek, de kleinere bibliotheken in de wijken onder druk zullen komen te staan en genomineerd zullen worden om te verdwijnen.

bieb

Lees verder
9 juni 2009

Nu kappen met het Muziekpaleis

Door fractievoorzitter Tim Schipper

Op 8 mei was ik nog benieuwd naar de hoogte van het extra krediet voor het Muziekpaleis. Nu weten we het; zo'n slordige 35 miljoen, oftewel een kostenstijging van 34,7%. Volstrekt onacceptabel, wat mij betreft.

Lees verder
2 april 2008

Groen licht voor Muziekpaleis; tekorten voor rekening gemeente

Aanloopverliezen niet geraamd en niet gedekt, geen inzicht in personeelskosten, geen artistieke- en programmavisie. En een blanco cheque van de gemeente als de kosten van de bouw de pan uit rijzen. Toch ging de raad, met uitzondering van SP, VVD en B&G, gisteren juichend akkoord met het vrijgeven van het krediet van 94,7 miljoen voor het Muziekpaleis.

Lees verder
23 oktober 2007

Vernietigend Oordeel 2nd Opinion Exploitatie en Organisatie Muziekpaleis

 

Ondeugdelijke analyses, veel te hoge ambities, irreële inschattingen van de bezoekersaantallen en horeca-inkomsten, fors stijgende toegangsprijzen, aanzienlijke en niet acceptabele financiële risico's in de exploitatiebegroting, geen rekening gehouden met aanloopverliezen. Veel te hoog ingeschatte efficiencyvoordelen: het personeel zal een paar stappen harder moeten gaan lopen. Doemdenkerij van de SP? Nee, het oordeel van LAGroup, in haar 2nd opinion-onderzoek naar de exploitatie en organisatie van het Muziekpaleis. Gedaan op verzoek van de Projectorganisatie Stationsgebied.

Lees verder
4 oktober 2007

SP: duidelijkheid over subsidies Muziekpaleis (update)

Foto: CU2030.nl

Omdat de opening van het beoogde Muziekpaleis in 2011 valt binnen de nieuwe cultuurnotaperiode 2009-2012, wilt de SP graag van het college weten hoe de betrokken partners omgaan met de aanvraag van de nodige subsidies. SP-raadslid Marcel van den Tooren stelt daarom de volgende schriftelijke vragen. De antwoorden van het college kwamen binnen op 4 oktober.

Lees verder

Pagina's

U bent hier