h

Cultuur

10 februari 2010

Megabieb: bij twijfel niet inhalen

De SP gaat tijdens de raadsvergadering van 11 februari een amendement indienen om te voorkomen dat er wederom vlak voor de verkiezingen onomkeerbare beslissingen worden genomen in het Stationsgebied. Het college vraagt de raad nu alvast een krediet vrij te geven voor de Megabibliotheek aan het Smakkelaarsveld, terwijl pas over een paar maanden duidelijk wordt of de beoogde partners het financieel wel kunnen bolwerken.

Lees verder
7 februari 2010

Campagne op de Bazaar

Vandaag was een grote groep SP-ers weer te vinden op de Utrechtse Bazaar in de bloemenveiling in Vleuten. De SP gemeenteraadsleden Tim Schipper en Chris Baerveldt waren samen met een groep SP vrijwilligers naar de Bazaar gegaan om daar met de bezoekers en de standhouders te spreken en om de sfeer te proeven.

Doordat de SP sinds jaar en dag de enige partij in gemeente en provincie Utrecht was die het consequent opneemt voor behoud en herhuisvesting van de Bazaar, waren de reacties op onze aanwezigheid erg positief! Komende tijd zijn we regelmatig te vinden op de Bazaar. Dus kom langs!

Lees verder
2 februari 2010

Campagnelied 'Utrecht moet socialer' op Youtube

gitaarmuziek

Vanaf vandaag kun je op Youtube het campagnelied 'Utrecht moet socialer' vinden. Het lied is gecomponeerd door Lies Schmidt voor de verkiezingscampagne. Lies zingt het, samen met Els van Dam en Chris Baerveldt.

Lees verder
22 januari 2010

Echte poëzie

huis-van-de-poezieVandaag ontving ik een kaartje voor Het Huis van de Poëzie op 28 januari in Karel V. Dat kaartje kon ik voor niks krijgen omdat ik gemeenteraadslid ben. Normaal gooi ik dit soort aanbiedingen onmiddellijk in de prullenbak. Want het voelt gewoon als omkoperij. Tenslotte mag ik er in de gemeenteraad over stemmen welke kunst subsidie krijgt. En ik heb vorig jaar bij mijn intrede in de gemeenteraad nog plechtig beloofd geen giften (dus ook geen kleine) aan te nemen.

Lees verder
15 december 2009

Agnes Kant On Tour in Utrecht

Gisteren brachten Agnes Kant, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, en Hans van Leeuwen, SP Tweede Kamerlid, een bezoek aan Utrecht.

Overdag  brachten ze een bezoek aan de DB's-Basis voor bands. Ze spraken daar met studenten en docenten van de Nederlandse Pop Academie, wat onderdeel is van het ROC Midden Nederland. 's Avonds was in datzelfde pand, vlak bij station Zuilen, een openbare debat avond waar iedereen in gesprek kon gaan met Agnes Kant.

agnes-kant-tour-a Lees verder
6 november 2009

Begroting 2010: kille kaalslag door coalitie

Met volledige steun van de PvdA werd op 5 november een streep gezet door de Utrechtse Milieupunten en de Regionale Vogelopvang, 8% 'afgeroomd' van de WMO-pot, eerder toegezegd geld voor cultuur in Leidsche Rijn weggehaald en werden de Utrechtse welzijnsorganisaties zwaar gekort in de uitvoerende taken. Ook poppodium Tivoli werd door een motie van de PvdA van hun subsidie afgeholpen, iets waar de SP natuurlijk tegen gestemd heeft. Kille kaalslag dus, door de coalitie voor de rijken: PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

bezuinigingen-21 Demonstratie tegen bezuinigingen college

Onder het mom van de crisis drukte het college er een omvangrijk bezuiniginspakket doorheen, ten gunste van investeringsfondsen voor projectontwikkelaars en grote bedrijven (40 miljoen) en een verlaging van de lokale belastingen die terecht komt bij de mensen die dat het minst nodig hebben. Een villasubsidie waarbij de groep met de dikste portemonnaie 5 x meer profiteert dan de groep net boven de kwijtscheldingsgrens. Zo wordt de crisis betaald door mensen in de stad die part noch deel hebben aan het ontstaan ervan. 'Sterk en sociaal' volgens de PvdA. Schandalig volgens de SP, want een socialer Utrecht kan wel, met hetzelfde geld.

Lees verder
29 augustus 2009

Bibliotheek in de wijk!

Afgelopen zaterdag voerde de SP Utrecht actie in de centrale bibliotheek in Utrecht. Overal doken ineens rode flyers/boekenleggers op.  De gemeente Utrecht is namelijk van plan om een grote megabibliotheek te gaan bouwen in het stationsgebied. De SP is bang dat na de bouw van een grote centrale bibliotheek, de kleinere bibliotheken in de wijken onder druk zullen komen te staan en genomineerd zullen worden om te verdwijnen.

bieb

Lees verder
9 juni 2009

Nu kappen met het Muziekpaleis

Door fractievoorzitter Tim Schipper

Op 8 mei was ik nog benieuwd naar de hoogte van het extra krediet voor het Muziekpaleis. Nu weten we het; zo'n slordige 35 miljoen, oftewel een kostenstijging van 34,7%. Volstrekt onacceptabel, wat mij betreft.

Lees verder
2 april 2008

Groen licht voor Muziekpaleis; tekorten voor rekening gemeente

Aanloopverliezen niet geraamd en niet gedekt, geen inzicht in personeelskosten, geen artistieke- en programmavisie. En een blanco cheque van de gemeente als de kosten van de bouw de pan uit rijzen. Toch ging de raad, met uitzondering van SP, VVD en B&G, gisteren juichend akkoord met het vrijgeven van het krediet van 94,7 miljoen voor het Muziekpaleis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier