h

Cultuur

19 juli 2007

Bibliotheek Tuinwijk blijft in Tuinwijk

De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling heeft besloten de bibliotheek in Tuinwijk aan de Ingenhouszstraat te houden en niet te laten verhuizen naar de Alexander Numankade.

Lees verder
11 juli 2007

Verbouwing nodig na oplevering Muziekpaleis?

 

Muziekpaleis                   Foto: CU2030.nl

Beste leden van de commissie MO en SO, geachte ambtenaren en waarde wethouders,

Tijdens de bespreking van de voortgang Muziekpaleis in de gezamenlijke commissievergadering MO en SO van 10 juli 2007 bracht de heer Van der Marel (VVD) dit artikel uit de NRC ter sprake. Wethouder Janssen gaf aan het artikel niet te kennen noch op de hoogte te zijn van de informatie waarop de heer Van der Marel doelde (na oplevering van het MP is er weer een verbouwing nodig).

Mijn opmerking dat ik het artikel wel ken, ik de betreffende journalist heb gesproken en op die wijze het verhaal gecheckt heb, resulteerde in een wat gepikeerde houding en dito opmerking van de wethouder. Vreemd, want ik stelde slechts dat het verhaal en de journalist mij bekend waren en dat de journalist mij telefonisch zijn bevindingen en de achtergrond daarvan bevestigde zonder daarbij te twijfelen aan de oprechtheid van de woorden van de wethouder dat de informatie nieuw was voor hem.

Het ware beter indien de wethouder de handschoen had opgepakt en de toezegging had gedaan na te gaan waar deze informatie vandaan kwam en of de informatie juist is.

Lees verder
11 juli 2007

Muziekpaleis: de sloopkogel is door de kerk

 
Door Tim Schipper

Geen sluitende exploitatie, ruzie tussen de fusiepartners, het weggeven van de onderhandelingspositie van de gemeente met Corio. Prima redenen voor een debat van drie uur in de raadscommissie gisteren. Vervolgens 10 minuten coalitieberaad en - weg zijn alle zorgen. De sloopkogel is door de kerk, of in dit geval het muziekcentrum Vredenburg.

Muziekpaleis Lees verder
17 april 2007

Verhuizing Bibliotheek Tuinwijk: pas op de plaats

Op donderdag 12 april besloot de gemeenteraad tot het houden van een draagvlakonderzoek naar de verhuizing van de bibliotheek op de Ingenhouszstraat in Tuinwijk. Het college wil deze bibliotheek verhuizen naar de Alexander Numankade zonder dat de wijk daarbij op een fatsoenlijke wijze is ingelicht of laat staan betrokken. Op de Alexander Numankade moet de bibliotheek deel gaan uitmaken van het Wijkservicecentrum Oost Noordoost. Een slecht idee, aldus SP-raadslid Marcel van den Tooren.

Lees verder
17 april 2007

Bijdrage Marcel van den Tooren debat bibliotheek Tuinwijk

Geachte voorzitter en wethouders, beste raad en welkom ook strijdvaardige mensen op de publieke tribune,

Op 29 maart jongstleden heeft de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling uitvoerig gedebatteerd over de mogelijke verplaatsing van de bibliotheek aan de Ingenhouszstraat in Tuinwijk naar de Alexander Numankade. De SP heeft toen duidelijk uiteen gezet tegen het verhuizen van de bibliotheek van de Ingenhouszstraat naar de Alexander Numankade te zijn. We riepen de wethouder op werk te maken van de in 2002 genomen beslissing tot uitbreiding van deze bibliotheek en op zoek te gaan naar een andere invulling van de vrijblijvende vierkante meters in het beoogde wijkservicecentrum aan de Alexander Numankade. De wethouder gaf geen krimp en kondigde aan de reeds ingeslagen weg te volgen. Een weg die naar zeer grote waarschijnlijkheid zal leiden tot de uiteindelijke verhuizing van de bieb uit Tuinwijk naar de Numankade. De conclusie die ik tijdens de commissievergadering trok en die ik ook verwoordde was dat er wat ons betreft een motie boven de markt hing.

Lees verder
31 maart 2007

SP voor behoud bibliotheek Tuinwijk

Door Marcel van den Tooren

De SP vindt dat de bibliotheek in Tuinwijk in het Ingenhouszplantsoen behouden moet blijven. Op dit moment onderzoekt het college de mogelijkheid om deze druk bezochte bibliotheek onder te brengen is in het Wijkservicecentrum Noordoost dat aan de Alexander Numankade zou moeten gaan verrijzen. Deze verhuizing zou een verschraling betekenen voor het aanbod aan activiteiten in Tuinwijk en omgeving.

Lees verder
9 februari 2007

College komt makkelijk weg met bloopers Vredenburg

Door Tim Schipper

Iets waar volgens de SP wel degelijk aanleiding toe was, gezien de krappe tijdsplanning en de mededeling van het college dat - claims van Corio of niet - alle nieuwe vertraging 8 ton per maand kost, exclusief de gederfde gemeentelijke inkomsten uit de grondexploitatie en exclusief de kosten van het genoemde domino-effect op projecten die hierna volgen. Die kosten zijn volgens B&W moeilijk te becijferen, maar vallen wel onder de hoogste risico-categorieën voor het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie.

Foto: Binnenstadskrant 2006-03

Lees verder
15 januari 2007

SPiritus: SP niet overtuigd van succes Muziekpaleis

dsc_4512.jpg

Waar vanmiddag de andere deelnemers aan het politiek café SPiritus over het Muziekpaleis enthousiast zijn, zet de SP vraagtekens bij het beoogde succes van de nieuwe poptempel aan het Vredenburg. De voorstanders hameren vooral op de beoogde synergie tussen de amateur- en professionele muziek in het paleis, maar de SP ziet gevaren in de exploitatie en de centralisatie met mogelijke negatieve consequenties voor de kleine muziek.

Lees verder
13 januari 2007

Stellingen voor politiek café Muziekpaleis

Voor het politiek café van aanstaande zondag over het Muziekpaleis zijn de stellingen voor het caferendum bekend.

Lees verder
12 januari 2007

14 Januari politiek café: muziekpaleis of amateurkunst?

Het nieuwe Muziekpaleis aan het Vredenburg opent zoals het er nu naar uitziet haar deuren in januari 2011. Poppodium Tivoli, muziekcentrum Vredenburg en de Stichting Jazz Utrecht (SJU) krijgen hier allen hun nieuwe onderkomen. Vredenburg heeft namelijk geen goede kamermuziekzaal, Tivoli veroorzaakt geluidsoverlast en kan niet groeien, en met SJU loopt het huurcontract af.

Lees verder

Pagina's

U bent hier