h

Zorg

5 maart 2015

Problemen en onduidelijkheid rondom PGB

Het regent klachten over de uitbetaling van zorgverleners die werken vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). De SP is blij dat er bij Het Rijk inmiddels veel gedaan wordt om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen, maar ondertussen zijn er nog steeds mensen die hierdoor in grote financiële problemen terecht gekomen zijn. De SP stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van het PGB en heeft in de Raadsvergadering mondelinge vragen aan de wethouder gesteld.

Lees verder
25 januari 2015

SP: Klachtenregen herindicaties huishoudelijke hulp onacceptabel

Eén bezwaarschrift op elke acht herindicaties voor hulp bij het huishouden. Dat is de weinig fraaie oogst die de Volkskrant optekende op 23 januari 2015. En dat met de vele waarborgen over zorgvuldigheid die zouden zijn ingebouwd in het proces van herbeoordelingen. Onacceptabel, vindt de SP.

Lees verder
10 december 2014

Thuishulp mag niet zomaar geschrapt worden

Huishoudelijke hulp mag niet, zoals veel gemeenten wel van plan zijn vanaf 1 januari 2015, zomaar geschrapt worden. De rechter oordeelde gisteren dat de hulp niet ineens stopgezet kan worden zonder naar de persoonlijke situatie te kijken. In Utrecht is dit gelukkig –mede namens een aangenomen motie van de SP- beter geregeld.

Lees verder
8 november 2014

SP motie over huishoudelijke hulp aangenomen

Deze maand hebben vele ouderen en gehandicapten in Utrecht een brief ontvangen waarin staat dat ze volgend jaar gekort zullen worden in het aantal uren dat ze huishoudelijke hulp krijgen. Daar waar mensen nu 4 en soms zelfs 8 uur per week hulp krijgen, blijft daar in bijna alle gevallen nog maar 1,5 uur van over. De SP maakt zich zorgen dat deze maatregel veel mensen in de problemen gaat brengen en dringt daarom aan op een gedegen onderzoek naar de effecten van het nieuwe beleid. Indien nodig, zal meer geld vrijgemaakt moeten worden om cliënten de hulp in de huishouding te geven die ze nodig hebben.

Lees verder
31 oktober 2014

Keukentafelgesprekken niet via de telefoon

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de gemeente Utrecht keukentafelgesprekken telefonisch afhandelt. Keukentafelgesprekken zijn gesprekken die de gemeente met cliënten voert om de indicatie voor de huishoudelijke hulp vanaf maart 2015 te bepalen. Als het aan de SP Utrecht ligt stopt de gemeente hier direct mee.

Lees verder
20 oktober 2014

29 oktober: Avond over de zorg in 2015

De actiegroep ‘Wij zijn de ThuisZorg!’ Utrecht van Abvakabo FNV organiseert op woensdag 29 oktober in de Nicolaas-Monicakerk een avond over de zorg in Utrecht.

Hoe brengt de gemeente de nieuwe zorgtaken vanaf 1 januari 2015 in praktijk? Welke problemen liggen door de enorme bezuinigingen op de loer? Krijgen kwetsbare ouderen nog wel de hulp die ze nodig hebben? En wat betekent dit voor de zorgmedewerkers?

Renske Leijten is één van de sprekers 
Foto: SP.nl

Lees verder
9 oktober 2014

Meldpunt Zorg geopend

De Utrechtse SP-afdeling heeft afgelopen donderdag de handtekeningen die in Utrecht zijn opgehaald tegen het sluiten van verzorgingshuizen aangeboden aan wethouder Jongerius. Hiermee is het Meldpunt Zorg voor de stad Utrecht officieel geopend. Vanaf nu kan iedereen met klachten over de decentralisaties van de zorg in Utrecht bij dit meldpunt terecht.

Lees verder
3 oktober 2014

De SP-successen tijdens het decentralisatiedebat

Gisteren vond in de gemeenteraad het decentralisatiedebat plaats. De SP heeft zich binnen de grenzen van het coalitieakkoord ingezet voor het beperken van bezuinigingen op de verschillende domeinen. Er zijn een aantal mooie successen behaald.

Lees verder
2 oktober 2014

Bezorgd om afbraak: SP opent Meldpunt Zorg

De afgelopen maanden hebben enkele duizenden Utrechters hun bezorgdheid over het aanstaande sluiten van verzorgingshuizen geuit door hun handtekening onder de petitie "Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet" van de SP te zetten. Deze massale deelname en signalen dat de decentralisatie van de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren in Utrecht grote onrust veroorzaken zijn voor de Utrechtse SP aanleiding een Meldpunt Zorg in te stellen.

Het Meldpunt zal worden geopend met het aanbieden van de Utrechtse handtekeningen tegen de Wet Langdurige Zorg aan wethouder Jongerius. Dit vindt vanmiddag 2 oktober plaats om 13.30 uur vóór het Stadhuis.

Lees verder
29 september 2014

Utrecht bezuinigt meer dan een kwart op dagbesteding

De aanstaande decentralisaties van veel zorgdomeinen naar de gemeenten, brengen veel bezuinigingen met zich mee. Waar er precies op bezuinigd wordt, is aan elke afzonderlijke gemeente om te bepalen. In Utrecht betekent dit dat er flink gesneden wordt in dagbesteding. Deze bezuiniging kan voor sommige organisaties oplopen tot maar liefst 35% van het huidige budget. De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier