h

Zorg

6 september 2016

Utrechtse Rekenkamer bevestigt: thuiszorg in Utrecht slecht geregeld

Foto: Sander van Oorsponk

Er wordt geen maatwerk toegepast bij het verlenen van de huishoudelijke hulp in Utrecht. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat Utrecht teveel wilde bezuinigen in een te korte tijd, waardoor clienten een vaste norm van anderhalve uur schoonmaakwerk per week kregen toegewezen. Het resultaat is dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat er veel geld op de plank blijft liggen dat bedoeld is voor kwalitatief goede zorg. De Utrechtse Rekenkamer deed onderzoek en de conclusies liegen er niet om. De Rekenkamer bevestigt de zorgen van de SP over het inruilen van de huishoudelijke hulp door een collectieve schoonmaakdienst.

Lees verder
4 juli 2016

Nieuwe hulpdienst op dreef

De hulpdienst van de SP-afdeling Utrecht is sinds begin 2016 uitgebreid en vernieuwd en bestaat uit 5 enthousiaste vrijwilligers onder coördinatie van Bob Ruers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beantwoorden voor de talrijke hulpvragen, die met regelmaat bij de hulpdienst binnenkomen. We zijn benieuwd naar hun ervaringen. We vragen ernaar bij coördinator Bob Ruers.

Lees verder
30 juni 2016

Meer maatwerk in de Utrechtse thuiszorg

Foto: Hans Verschoor

Vandaag stemde de gemeenteraad van Utrecht unaniem in met een motie van de SP om voor elke Utrechter maatwerk toe te passen bij de toewijzing van huishoudelijke hulp. Het huidige beleid voorziet hier niet in, wat reden was voor de Centrale Raad van Beroep om mensen die bezwaar hebben aangetekend hun oude uren terug te geven.

Lees verder
17 juni 2016

Nationaal Zorgfonds: Kom naar de bijeenkomst op 24 juni!

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars gemiddeld een miljard euro winst. Dit geld wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars. Daarbovenop besteden de zorgverzekeraars honderden miljoenen per jaar aan het overstapcircus. En wanneer u ziek bent wordt u door het ‘eigen risico’ beboet met 385 euro. Dit kan anders.

Lees verder
9 juni 2016

Oude uren thuiszorg terug, herbeoordelen en maatwerk

Alle hulpvragen voor thuiszorg moeten opnieuw beoordeeld worden, vindt de Utrechtse SP-fractie. Alleen op die manier wordt het individueel maatwerk geleverd dat de Centrale Raad van Beroep op 18 mei heeft geëist. De SP verwacht dat hierdoor de meeste mensen hun oude uren terugkrijgen. De extra kosten hiervan wil de SP opvangen uit het zorgfonds dat door de coalitie van SP, GroenLinks, D66 en VVD in 2014 is ingesteld. Dit voorstel gaat de SP indienen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016.

Lees verder
18 mei 2016

Rechter geeft SP gelijk: Thuiszorg is maatwerk

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in een hoger beroep dat enkele cliënten hebben aangespannen tegen de gemeente Utrecht vanwege de zogenaamde 78 uren norm in de thuiszorg. Utrecht moet beter onderzoek doen naar de individuele situatie van cliënten en mag niet zomaar een algemene norm stellen van anderhalf uur schoonmaakwerk per week. De uitspraak maakt de weg vrij voor een nieuwe beoordeling van alle mensen die gekort zijn op de thuiszorg. In lijn met de uitspraak van de hoge rechter zijn alle bezwaren die zijn ingediend gehonoreerd en krijgen de cliënten hun oude uren thuiszorg terug.

Lees verder
4 mei 2016

SP eist einde aan afbraak thuiszorg

De Utrechtse SP wil dat het aantal uren thuiszorg voor Utrechters wordt verhoogd. Momenteel krijgen alle Utrechters anderhalf uur schoonmaakwerk toegewezen, met soms een extra half uur. Door deze minimale indicatie is er voor thuiszorgmedewerkers geen mogelijkheid meer om te signaleren hoe het met iemand gaat of om gewoon maar even een praatje te maken met de meestal oudere cliënten. De SP vraagt de wethouder dan ook om thuiszorg als zorg te zien en niet als schoonmaakwerk. Dat betekent ook dat anderhalf uur per week niet genoeg kan zijn.

Lees verder
3 maart 2016

SP wil debat over toekomst thuiszorg

Foto: Sander van Oorsponk

De Utrechtse SP wil een debat over de toekomst van de thuiszorg in Utrecht. De recente afwijzing van het aanbod van thuiszorgorganisatie Buurtzorg om de klanten van het failliete TSN over te nemen ziet SP-raadslid Nicole van Gemert als een gemiste kans voor een andere, kwalitatief hoogstaande manier van zorg verlenen die in Utrecht plaats zou moeten krijgen.

Lees verder
27 november 2015

“TSN valt om, de zorg moet overeind blijven”

Vandaag werd bekend dat thuiszorgorganisatie TSN uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dat betekent bijna zeker dat de zorggigant, die onder andere in Utrecht thuiszorg verleent, op het punt staat om failliet te gaan. De SP in Utrecht maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft daarom vragen gesteld aan de wethouder.

Lees verder
14 oktober 2015

Geen ruimte meer voor fouten in thuiszorg

Deze week werd duidelijk dat de helft van de Utrechters die thuiszorg krijgen recht hebben op meer uren dan oorspronkelijk door de gemeente toegewezen. De Utrechtse SP fractie vraagt al sinds de bezuinigingen op de thuiszorg om meer zorgvuldigheid bij het vaststellen van nieuwe indicaties. Het botweg terugbrengen van thuiszorg naar anderhalf uur schoonmaakwerk per week gaat voorbij aan de complexe problematiek van ouderen en kwetsbare Utrechters.

Lees verder

Pagina's

U bent hier