h

Financiën

30 juni 2011

tegengas bij voorjaarsnota

Bij de bespreking van de Voorjaarsnota heeft de SP haar alternatief belastingplan 'Tegengas' gepresenteerd. Met dit plan hoeft de gemeente de bezuinigingen op de WMO niet door te voeren en kan de stad zich voorbereiden op de bezuinigingen van het rechtse kabinet.

"Met dit voorstel kan Utrecht echt tegengas geven tegen de rechtse gehaktmolen van Rutte." Aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper. "Door een kleine bijdrage te vragen van de welgestelden in de stad, kunnen we in Utrecht de klappen uit den Haag opvangen."

Lees verder
19 juni 2011

Solidariteitsfonds SP maakt bezuinigen op de zorg onnodig

De SP wil dat Utrecht de lokale belastingen sterk vereenvoudigt en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het SP-hervormingsplan voor de lokale belastingen levert 10 miljoen euro op voor de gemeentekas en maakt dus extra bezuinigingen op de zorg door de gemeente overbodig. Op deze manier biedt de SP tegengas aan de rechtse gehaktmolen van Rutte, Wilders en Verhagen.

Iedereen heeft de afgelopen weken kunnen lezen wat het kabinet van plan is met de WSW, de gehandicaptenzorg, de bijstand en de Jeugdzorg. Allemaal bezuinigingen die de mensen treffen die dat het slechtste kunnen hebben. De gemeente Utrecht speelt de rol van burgemeester in oorlogstijd en doet er nog een schepje bovenop. Extra bezuinigingen op de zorg terwijl de villasubsidie met de lokale belastingen in stand wordt gehouden.

Lees verder
30 mei 2011

Voorjaarsnota: Op de pof voor de eigen ambitie

De SP is ernstig teleurgesteld in de eerste echte voorjaarsnota van het college van GroenLinks, PvdA en D66. Waar financiële degelijkheid was beloofd worden oude gaten vervangen door nieuwe en wordt het weerstandsvermogen kunstmatig omhooggerekend.

Met dit nog niet bestaande geld gaat het college voor de eigen ambitie van de stadsetalage en maakt het keuzes die de mensen die het al lastig hebben direct raken.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Hoe geef je tegengas aan Rutte, Wilders, Verhagen voor de mensen die het hardst worden getroffen? Dat was en is onze meetlat waarlangs we de daden van het college beoordelen. Nu zien we nóg hogere uitgaven aan het Olympisch plan, Culturele Hoofdstad en het onverkort vasthouden aan een Bieb ++."

Lees verder
24 maart 2011

Bezuinigingen niet ten koste van inwoners

Michel Eggermont De SP vindt dat de bezuinigingen geen excuus mogen zijn voor meer markt, privatisering en bureaucratie. In de kerntakendiscussie, waar gaat de gemeente wel en niet over, pleit de SP daarom voor een andere manier van bezuinigen. De belangrijkste vraag over de rol van de overheid blijft bij deze bezuinigingen tot nu toe buiten beeld: Hoe dichten we de kloof tussen politiek en inwoners? Deze vraag moet volgens de SP voorop staan bij de discussie. Wat de overheid wel of niet doet moet niet bepaald worden aan de hand van kille cijfers.

Lees verder
1 december 2010

Wethoudersnorm

De SP wil ook in Utrecht een 'wethoudersnorm' voor salarissen in de publieke en semi-publieke sector. Hiermee haakt de Utrechtse fractie aan bij het idee waar partijgenoot Laurens Ivens kort geleden in Amsterdam voor pleitte. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Niemand die voor de publieke zaak werkt zou meer moeten verdienen dan de eindverantwoordelijken. Dus landelijk een premiersnorm, in Utrecht een wethoudersnorm."

Lees verder
24 oktober 2010

Schriftelijke vragen SP over financiering onderhoud uit leefbaarheidsbudget

Schriftelijke vragen SP over finaciering regulier onderhoud Frans Lunetten

Lees verder
14 oktober 2010

Goed werkgeverschap

10.000 euro is het bedrag dat de gemeente bespaart door voortaan af te zien van de verjaardagstaart aan oud ambtenaren. Vele kruimels maken ook een taart, moet men gedacht hebben bij het college. In hun geval een taart van 55 miljoen, die men jaarlijks moet zien te bakken om de financien van de stad sluitend te krijgen. Zo, hebben we alvast 0,0055 % binnen. Dat schiet lekker op.

Kaasschaaf Lees verder
7 oktober 2010

Tegengas!

Tijdens de algemene beschouwingen over de Utrechtse begroting voor 2011 deed de SP een dringend beroep op het college en de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA om tegengas te geven aan het kabinet Wilders, dat de rekening voor de crisis onverkort neerlegt bij de lagere inkomens. De SP-fractie deed alvast 3 voorstellen om tegengas te geven aan de Haagse kaalslag. Want dat kan.

Lees verder
20 september 2010

SP zwaar teleurgesteld in begroting nieuw college

 De SP-fractie is zwaar teleurgesteld over de eerste begroting van het nieuwe college van GroenLinks, PvdA en D66 en ziet vooralsnog geen enkele aanleiding om de kwalificatie 'financiële gatenkaas' van de Voorjaarsnota te herzien. Zonder deugdelijke onderbouwing ziet de SP weinig terecht komen van de doelstellingen Groen, Open en Sociaal uit het collegeakkoord.

Lees verder
5 juni 2010

SP onbetwiste koopkrachtkampioen

De SP is vanaf vandaag de onbetwiste koopkrachtkampioen van Nederland. De voorstellen in het SP-verkiezingsprogramma pakken veel beter uit dan de plannen van rechts. Ook vergeleken met de programma's van GroenLinks en PvdA scoort de SP sterker.

Lees verder

Pagina's

U bent hier