h

Financiën

24 oktober 2010

Schriftelijke vragen SP over financiering onderhoud uit leefbaarheidsbudget

Schriftelijke vragen SP over finaciering regulier onderhoud Frans Lunetten

Lees verder
14 oktober 2010

Goed werkgeverschap

10.000 euro is het bedrag dat de gemeente bespaart door voortaan af te zien van de verjaardagstaart aan oud ambtenaren. Vele kruimels maken ook een taart, moet men gedacht hebben bij het college. In hun geval een taart van 55 miljoen, die men jaarlijks moet zien te bakken om de financien van de stad sluitend te krijgen. Zo, hebben we alvast 0,0055 % binnen. Dat schiet lekker op.

KaasschaafLees verder
7 oktober 2010

Tegengas!

Tijdens de algemene beschouwingen over de Utrechtse begroting voor 2011 deed de SP een dringend beroep op het college en de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA om tegengas te geven aan het kabinet Wilders, dat de rekening voor de crisis onverkort neerlegt bij de lagere inkomens. De SP-fractie deed alvast 3 voorstellen om tegengas te geven aan de Haagse kaalslag. Want dat kan.

Lees verder
20 september 2010

SP zwaar teleurgesteld in begroting nieuw college

 De SP-fractie is zwaar teleurgesteld over de eerste begroting van het nieuwe college van GroenLinks, PvdA en D66 en ziet vooralsnog geen enkele aanleiding om de kwalificatie 'financiële gatenkaas' van de Voorjaarsnota te herzien. Zonder deugdelijke onderbouwing ziet de SP weinig terecht komen van de doelstellingen Groen, Open en Sociaal uit het collegeakkoord.

Lees verder
5 juni 2010

SP onbetwiste koopkrachtkampioen

De SP is vanaf vandaag de onbetwiste koopkrachtkampioen van Nederland. De voorstellen in het SP-verkiezingsprogramma pakken veel beter uit dan de plannen van rechts. Ook vergeleken met de programma's van GroenLinks en PvdA scoort de SP sterker.

Lees verder
1 maart 2010

SP wil betere verdeling lokale lasten

De lokale lasten (o.a. rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting) zijn in Utrecht een van de hoogste in heel Nederland. Gemiddeld zo'n 700 euro per jaar. 10 jaar geleden waren de lokale lasten in Utrecht een van de laagste van Nederland.

De afgelopen jaren zijn onder de verschillende colleges, waarin o.a. CDA PvdA, CU, VVD, leefbaar Utrecht en Groenlinks zaten, de kosten voor deze lokale lasten dus explosief gegroeid.

Lees verder
30 oktober 2009

SP-fractie stort opnieuw 10.000 euro terug in gemeentekas

Ook in crisistijd ziet de Utrechtse SP-fractie kans zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld en stort 10.000 euro van de jaarlijkse fractievergoeding terug in de gemeentekas. Daarmee houdt de partij haar traditie van de voorgaande jaren hoog.

Lees verder
1 mei 2007

SP-fractie stort halve ton terug in gemeentekas

 

Net als in eerdere jaren ook al is gebeurd, gaat de SP-gemeenteraadsfractie wederom een flink bedrag terugstorten in de gemeentekas. In dit geval gaat het om 50.000 euro die de fractie overhield in de jaren 2003-2006.

Lees verder
3 maart 2006

SP Utrecht solidair met actievoerende ouderen

Onder barre omstandigheden waren een aantal Utrechtse SP-ers op 2 maart present bij de Jaarbeurs, waar de ambtenaren-bonden een manifestatie hield voor oudere leden, die financieel de klos zijn door een aantal kabinetsmaatregelen. Met name het nieuwe zorgstelsel hakt er hard in, maar ook de verhoging van de gemeente door de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB hakt erin.
Jaarbeurs vakbond I

Lees verder
3 maart 2006

Wat is Waar? Aflevering 3

Vandaag in de uitzending leggen we drie stellingen voor over erfpacht. Onze presentator begrijpt er niets van: de ondernemer met het mééste geld blijkt de láágste prijs te betalen voor zijn grond. Hoe-is-het-mogelijk?!?

Lees verder

Pagina's

U bent hier