h

Nieuws van de afdeling

13 juli 2023

“Huishoudelijke Zorg in de problemen”

Dat meldt Wij zijn de Thuiszorg van de FNV Utrecht-Midden in een recente nieuwsbrief. Die problemen zijn het gevolg van het beleid van de gemeente met betrekking tot de huishoudelijke zorg. Er zijn grote wachtlijsten en er is een steeds groter wordend tekort aan personeel.

Lees verder
12 juli 2023

Exit Rutte biedt nieuwe kansen!

Het kabinet is gevallen. Rutte gaat eindelijk vertrekken. Ondanks dat ik blij ben dat dit kabinet is gevallen, is de reden erg zorgelijk. Het laat zien dat deze machthebbers elke kans aangrijpen om de tweedeling in ons mooie land te vergroten.

Lees verder
28 juni 2023

Stop de 4de route

Foto: SP

Op 27 juni werden 47.000 handtekeningen overhandigd aan de Tweede-Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Lees verder
28 juni 2023

Problemen bij het Lucasbolwerk

In een podcast van RTV Utrecht spreekt SP'er Jasper van Dijk over de problemen bij het Lucasbolwerk: daar zorgt sinds langere tijd een grote groep verslaafden en dak- en thuislozen dagelijks voor ernstige overlast: vechtpartijen, criminaliteit en geweld.

Lees verder
26 april 2023

Algemene ledenvergadering 24 april

Afgelopen maandag was er weer een goed bezochte algemene ledenvergadering van onze afdeling. Op de agenda stonden belangrijke onderwerpen zoals het nieuwe beginselprogramma, Heel de Mens. Waar partijbreed deze maand flink over gediscussieerd wordt, ook in onze afdeling! Er waren veel goede opmerkingen en het was een leuke discussie.

Lees verder
22 februari 2023

Stop de 4e aanvliegroute naar Schiphol!

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht richting Schiphol aanleggen. De SP staat volledig achter de actiegroep die dit onzalige plan wil verhinderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier