h

Nieuws uit 2006

28 december 2006

Commissarissen Vitens gaan er fors op vooruit

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

De inkt van de fusieondertekening is nog maar nauwelijks opgedroogd, of de verrijking aan de top van Vitens is begonnen. Op de aandeelhoudersvergadering van 11 december 2006 hebben de aanwezige aandeelhouders, inclusief wethouder Harm Jansen van Utrecht, een loonstijging van bijna 25% voor de leden en de voorzitter van de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

Lees verder
22 december 2006

SP steunt actie 3FM en December Dream Dinner

De fractie van de SP Utrecht steunt het raadsbrede initiatief om een donatie te doen aan 3FM Serious Request. Daarnaast levert de fractie een financiële ondersteuning aan het project December Dream Dinner van de stichting Timu Kota.

Lees verder
22 december 2006

Garandeer multicultureel karakter van toekomstig centrum Kop Amaliapark

Op de kop van het Prinses Amaliapark was in het verleden een kantoortoren gepland. We hebben begrepen dat voor deze locatie geen partijen zijn die hier kantoren willen bouwen.

Lees verder
20 december 2006

Dagje politiepraktijk

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Op 19 december was het vroeg opstaan. Om 7.00 uur zou ik me melden voor het meedraaien van een dienst bij de politie. Hieronder een impressie van een dagje dagelijkse praktijk voor 'the boys and girls in blue'. Een leuke en leerzame ervaring. Eén ding is duidelijk: ze zijn echt liever op straat dan binnen!

Lees verder
18 december 2006

Tamarinde: concrete veranderplannen

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

Afgelopen vrijdag heeft Mevr. Bäckes (voorzitter van de Raad van Bestuur van Aveant en tijdelijk directeur Tamarinde ) een aantal bewoners van Tamarinde en hun familieleden concrete toezeggingen gedaan over verbeteringen die het komend jaar in Tamarinde gaan plaatsvinden. Zo zullen er bijvoorbeeld meer verpleegkundigen worden aangesteld, de taken van gastvrouwen uitgebreid worden en zal de kwaliteit van de maaltijden verbeteren. De aanwezige bewoners en familieleden bevestigen voorzichtig dat er al verbeteringen zichtbaar zijn en hebben uitgesproken dat ze de toekomst positief tegemoet zullen treden. Ook de aanwezige Hans Spekman (Tweede Kamerlid voor de PvdA ) en ikzelf zullen de toekomstige ontwikkelingen blijven volgen.

Lees verder
16 december 2006

Basisscholing over theorie en praktijk van de SP

In een vijfdelige serie basisscholingen leer je de SP beter kennen. Het lokaal activisme komt aan de orde, en waarom de SP daarmee zo vaak succes heeft geboekt. Het zal ook gaan over de kernvisie van de SP, de beginselen gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid, maar ook welke hoofdtaken we onszelf stellen en met welke strategie we die willen bereiken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier