h

Nieuws uit 2015

18 december 2015

De SP en de Milieuzone

Op donderdag 17 december stemde de 2e Kamerfractie van de SP in met een motie om de grondslag voor gemeentelijke milieuzones uit het verkeersreglement te halen. Daarover heeft de Utrechtse SP-fractie inmiddels diverse vragen gekregen. Hoe staan we erin?

Lees verder
17 december 2015

Geen handhaving taaleis in Utrecht

Foto: Sander van Oorsponk

Vandaag werd in de gemeenteraad van Utrecht de invoer van een taaleis voor bijstandsgerechtigden besproken. Deze wettelijke eis houdt in dat mensen in de bijstand die de Nederlandse taal onvoldoende spreken, gekort kunnen worden op hun uitkering. De SP heeft de wethouder gevraagd om, in navolging van zijn collega-wethouder in Amsterdam, de taaleis niet te handhaven in Utrecht. De wethouder heeft dit toegezegd.

Lees verder
17 december 2015

SP zeer tevreden over afspraken met corporaties

De Utrechtse SP-fractie is zeer tevreden over de nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties. Voor het eerst in lange tijd neemt het aantal sociale huurwoningen in de stad weer toe, met bijna 1200 stuks. Verkoop van sociale huurwoningen mag alleen nog als er daarvoor per saldo meer terugkomen. De verduurzaming wordt versterkt opgepakt met het doel om in 2030 alle woningen nul-op-de-meter te hebben.

Lees verder
10 december 2015

Geen cent bezuiniging op Utrechts armoedebeleid

Foto: Sander van Oorsponk

Vandaag is het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Utrecht vastgesteld. De SP steunt het armoedebeleid op de voorwaarde dat er geen cent op bezuinigd wordt. Toch is er nog onzekerheid over de uitwerking van de nieuwe maatregelen. SP-raadslid Nicole van Gemert: “de SP zal volgend jaar pas  instemmen als blijkt dat het geld daadwerkelijk terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. In de tussentijd mag er absoluut niemand door het ijs zakken door dit nieuwe beleid.”

Lees verder
10 december 2015

Stad op slot voor huisjesmelker van Hooijdonk

Foto: SP Utrecht

De Utrechtse SP heeft vanochtend een bezoek gebracht aan het huis van Marcel van Hooijdonk. De socialisten hingen een groot slot op de toegangspoort naar het landhuis van de beruchte huisjesmelker. Van Hooijdonk kwam onlangs opnieuw in het nieuws toen bekend werd dat hij zijn huurders aan de Zamenhofdreef weg probeert te jagen. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Van een huisjesmelker als deze die stelselmatig zijn huurders te veel geld vraagt, in gevaar brengt en nu ook wegjaagt, moet de gemeente op een gegeven moment het beheer van de panden overnemen.”

Lees verder
2 december 2015

Huurverlaging minima in plaats van verhuizen

Foto: SP

De Utrechtse SP maakt zich zorgen over het afschaffen van het zogenaamde woonlastenfonds. Uit dit fonds konden minima die in een te dure huurwoning wonen tot nu toe een maandelijkse toelage krijgen. De SP pleit ervoor hun huren te verlagen, want daarmee voorkom je verhuizingen en bespaar je verhuiskosten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier