h

Nieuws uit 2015

7 november 2015

Samen knokken zodat iedereen zich welkom voelt

Foto: SP

Vandaag, één dag voor de manifestatie van de anti-islambeweging Pegida, verzamelden zich een paar honderd demonstraten zich in het Hogelandsepark bij de Biltstraat om een  krachtig tegengeluid te laten horen. De manifestatie was georganiseerd door Utrecht Bekent Kleur, waarbij naast vluchtelingenorganisaties en kerken ook de SP, PvdA en GroenLinks zich hebben aangesloten. Ook de jongeren van ROOD waren aanwezig. De boodschap: vluchtelingen welkom, geen mens is illegaal.

Lees verder
4 november 2015

Reactie SP op rekenkamerrapport Muziekpaleis

De conclusies uit het rekenkamerrapport ‘Een paleis voor de muziek’ komen voor de SP niet als een verrassing. De fractie heeft van meet  af aan gedacht dat de gemeente zich aan dit megaproject zou vertillen en heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken. Niet voor niets dienden we al op 1 juni 2006 voorstellen in om de kleinere culturele instellingen te beschermen tegen tekorten op het muziekpaleis en de horeca- en entreeprijzen in de hand te houden. In het artikel ‘Roze dromen, rode cijfers’ vatten we de kwestie nog eens samen.

Lees verder
31 oktober 2015

Bijeenkomst: 8 november Sharon Gesthuizen over vluchtelingen

Foto: SP.nl

Zondag 8 november komt kandidaat-partijvoorzitter Sharon Gesthuizen naar Utrecht voor een bijeenkomst over vluchtelingen. Sharon heeft zich de afgelopen jaren als Kamerlid ingezet voor de vluchtelingen. Op de bijeenkomst zal onder andere besproken worden hoe de massale vluchtelingenstroom op gang is gekomen en wat dit nu voor Nederland betekent.

Lees verder
31 oktober 2015

Utrecht moet toegankelijkheid geenpeil-referendum garanderen

Gisteren werd bekend dat het Rijk minder geld beschikbaar zal stellen voor het raadgevend ‘Geenpeil- referendum’ dat gehouden zal worden in april 2016. SP-raadslid Michel Eggermont: “Als we een eerlijk en representatief referendum willen is het ontzettend belangrijk dat de stembusgang even toegankelijk is als de raadsverkiezingen. Het is onacceptabel dat mensen ver zouden moeten reizen om hun stem uit te kunnen brengen.”

Lees verder
30 oktober 2015

Raad volgt SP: handen af van subsidies kleinere culturele instellingen

Een motie indienen om de uitvoering van een eerdere motie zeker te stellen. Dat is raar, maar als het om het muziekpaleis gaat is het niet gauw te dol. Bij het debat over de verdeling van de cultuurtaart voor 2017-2020 op 29 oktober bleek het inderdaad nodig. De SP kreeg steun van de hele raad. Dat dan weer wel.

Lees verder
29 oktober 2015

Nieuw armoedebeleid krijgt nog geen groen licht van de SP

Foto: Sander van Oorsponk

De Utrechtse SP-fractie wil geen afschaffing van armoederegelingen voordat duidelijk is wat de effecten zijn op het besteedbaar inkomen van de armsten van Utrecht. SP raadslid Van Gemert: “We hebben het hier over gezinnen die soms van 50 euro in de week rond moeten komen, het afschaffen van toeslagen kan voor deze groep desastreus zijn.” Voordat de SP de garantie heeft dat er in Utrecht niemand door het ijs zakt kan het  nieuwe armoedebeleid dan ook niet van start gaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier