h

Nieuws uit 2012

24 december 2012

Groeiend verzet tegen bezuiniging in de zorg

 

De Utrechtse afdeling van de SP organiseert samen met actiegroep 'Wij Zijn De Thuiszorg' op vrijdag 11 januari van 20.00 tot 22.00 uur een openbare avond over de zorg. Te gast zijn Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP plus de ABVAKABO FNV.

Op 27 november 2012 trapten zo?n 700 thuiszorg- medewerkers de landelijke campagne 'Strijd voor Thuiszorg' af. Vrijdag 11 januari 2013 willen de Utrechtse SP en actiegroep 'Wij Zijn De Thuiszorg' hier gevolg aan geven en samen met alle betrokkenen lokaal verzet organiseren.

Plaats en tijd:

  • vrijdag 11 januari 2013
  • 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30)
  • Nicolaas-Monicakerk,
    Boerhaaveplein 199, Utrecht (Ondiep).

De toegang is gratis.

Lees verder
21 december 2012

Toezicht asbestwerkzaamheden verscherpt

 

SUCCESSEN SP IN DEBAT ASBESTDRAMA

De gemeente gaat het toezicht op asbestwerkzaamheden in de stad verscherpen. Het college nam tijdens het debat over het asbestdrama in Kanaleneiland de motie over van SP en GroenLinks die hiertoe opriep. Jaren aandringen van de SP werd zo uiteindelijk beloond.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Bij iedere asbestsanering komt voortaan een controle op de bouwplaats. Als er overtredingen zijn volgt een nieuwe controle, bij herhaalde overtreding volgen sancties. Asbest saneren is duur en het is dus verleidelijk te rommelen met de regels. Je moet er bovenop zitten en dat gaat nu eindelijk gebeuren."

De SP heeft alle reden om tevreden te zijn met de uitkomsten van het debat voor de inwoners van de stad. Ook de motie van SP en VVD om te zorgen voor betere informatie over asbest werd overgenomen door het college. En, met de handtekeningen van vrijwel alle fracties eronder, het voorstel van de SP om de bewoners van de asbestflats juridisch geharrewar te besparen.

Lees verder
16 december 2012

Strijd voor thuiszorg

 

WMO-ACTIE: ZORG VOOR ELKAAR, HOU DE ZORG IN HUIS

Komende jaren dreigt een kaalslag in de huishoudelijke verzorging en de begeleiding van ouderen en mensen met een handicap. Het kabinet wil miljarden bezuinigen op zorg en begeleiding, waardoor de meeste mensen in 2015 geen huishoudelijke verzorging meer krijgen en de druk op familie en vrienden nog verder toeneemt.

In vele gemeenten zijn actiegroepen 'Wij zijn de Thuiszorg' nu met de vakbond in verzet tegen de huidige loondump, ontslagen èn verslechtering van de huishoudelijke zorg. Maar door de kabinetsplannen raken straks bijna alle 58.000 thuiszorgers en 40.000 alfahulpen hun baan kwijt.

Lees verder
4 december 2012

Asbest Stanleylaan: Verantwoordelijken als kippen zonder kop

De SP is niet verbaasd over de conclusies van de commissie Jansen, die in opdracht van het college van B&W de toedracht van het asbestdrama aan de Stanleylaan onderzocht. Wel kwaad. De verantwoordelijken van gemeente en Mitros liepen rond als kippen zonder kop. Door het totale gebrek aan regie zitten de bewoners nu al vijf maanden in de ellende.

Fouten bij de asbestsanering, onvoldoende toezicht op die sanering, het inschakelen van ongecertificeerde bedrijven, totaal falende communicatie en crisismanagement dat die naam niet verdient. Zware conclusies die, wat de SP betreft, te denken geven voor de mensen die daarvoor eindverantwoordelijk waren.

Lees verder
4 december 2012

Bewoners complex Stanleylaan Utrechters van het Jaar

In plaats van een min of meer bekende Utrechter, wil de SP-fractie de bewoners van de Stanleylaan en Marco Pololaan uitroepen tot Utrechters van het jaar. Zij verdienen die titel vanwege hun doorzettingsvermogen en strijdbaarheid, na bijna een half jaar onzekerheid en ongemak. En het einde is nog niet in zicht.

De SP doet de voordracht naar aanleiding van de oproep in het AD om kandidaten aan te dragen voor de titel 'Utrechter van het Jaar'.

Lees verder
30 november 2012

SP: geen traan om verlies kandidatuur culturele hoofdstad

De SP laat geen traan om het verlies van Utrecht in de race om de titel culturele hoofdstad van Europa. In een tijd dat alle rek uit de begroting is en met nieuwe bezuinigingen van Rutte 2 op komst, moet alles op alles worden gezet om de basisvoorzieningen in de stad in de lucht te houden. De SP wil zo spoedig mogelijk een debat over de herbestemming van het geld dat de gemeente dacht te gaan uitgeven voor de culturele hoofdstad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier