h

Nieuws uit 2012

19 oktober 2012

Gemeente jaagt personeel Sociale Werkvoorziening de bijstand in

Iedereen die niet in staat is zelfstandig 50% van het minimumloon te verdienen mag niet langer gebruik maken van de Sociale Werkvoorziening en moet de bijstand in. Dat staat in een advies van de G4-gemeenten aan de informateurs Bos (PvdA) en Kamp (VVD).

De SP is woedend over de brief en over het feit dat wethouder Den Besten (PvdA) deze mede ondertekend heeft, zonder enige discussie in de gemeenteraad. SP-raadslid Nicole van Gemert heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
18 oktober 2012

Herstelplan De Utrechtse Spelen: € 72 subsidie per bezoeker

Met verbazing heeft de Utrechtse SP-fractie kennis genomen van de aangepaste begroting van het  in moeilijkheden geraakte theatergezelschap "De Utrechtse Spelen" (DUS). Er is geen post onvoorzien en bij reguliere voorstellingen moet er  72 subsidie per bezoeker bij om de kas de komende 4 jaar te laten kloppen.

Dat blijkt uit de bijlage (bladzijde 8) bij de commissiebrief die de gemeenteraad vorige week ontving, over het herstelplan voor DUS.

Lees verder
11 oktober 2012

Thuiszorgpetitie aangeboden aan de gemeenteraad

Het is de Utrechtse thuiszorgmedewerkers toch gelukt om de petitieactie 'Stop Afbraak Huishoudelijke Zorg' op een goede manier af te ronden. Na de eerdere weigering van PvdA-wethouder Rinda den Besten om meer dan drieduizend steunbetuigingen in ontvangst te nemen, bleek de gemeenteraad hier gisteren wel toe bereid.

In aanwezigheid van raadsleden en een groep huishoudelijke thuiszorgmedewerkers overhandigde ABVAKABO-bestuurder Sengul Sözen bijna 3500 handtekeningen aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Stephanie Bottse. Zij deed de belofte om tijdens de daaropvolgende raadsvergadering er nog apart melding van te maken voor de hele raad en het college van
B & W.

Aanbieden petitie_20121011_1_Gonnie OosterbaanFoto: Gonnie Oosterbaan

Thuiszorgmedewerkster en OR-lid van Careyn HZ Bini Biemans wees de raadsleden vervolgens op de noodzaak van een zorgvuldige indicatie voor cliënten en het kunnen leveren van goede zorgkwaliteit; zaken die nu zwaar onder druk staan door marktwerking, aanbesteding en schaalvergroting.

Lees verder
11 oktober 2012

Linksaf of rechtsaf in Utrecht?

Gaan we linksaf of rechtsaf in Utrecht? Dat was de vraag die SP-fractievoorzitter Tim Schipper vandaag voorlegde aan de collegepartijen GroenLinks en PvdA, bij de algemene beschouwingen over de begroting 2013. Een gerechtvaardigde vraag, want na de val van Rutte 1 is het nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Schipper: "De afgelopen jaren hielden de PvdA en GroenLinks de gezichten somber en het geweten schoon door te verwijzen naar dat akelige kabinet, als we ze aanvielen op het doorvoeren van asociaal beleid. Het moest allemaal van Den Haag. Dat argument is nu van tafel. Je zou toch een andere koers mogen verwachten met de PvdA daar aan tafel. De beloftes waren stevig richting de verkiezingen."

Lees verder
10 oktober 2012

Nieuw onderzoek naar verbreding A27

De SP is zeer verheugd over het nieuws dat er toch extra onderzoek komt naar verbreding van de A27 binnen de bestaande bak. Dat besloot minister Schultz vandaag, na een verzoek van een aantal partijen, waaronder de SP, PvdA, GroenLinks en D66.

Lawaaidemonstratie Lunetten 20110116Lawaaidemonstratie Lunetten 16 januari 2011 Lees verder
5 oktober 2012

SP steunt petitie 'Utrecht is Geen Harrie'

Wat zou uw antwoord zijn op de vraag "Wilt u voortaan elke zondag werken"?

Hoogstwaarschijnlijk zegt u nee.

Toch is dat het gevolg voor kleine zelfstandige winkeliers in Utrecht en hun personeel, als het voorstel om op elke zondag koopzondag te houden wordt aangenomen in de gemeenteraad.

Voor de kleine ondernemer is het niet te doen om elke zondag open te zijn. Nu al verdwijnen steeds meer van deze karakteristieke winkels uit Utrecht. Alleen de grote ketens profiteren ervan.

Daarom steunt de SP de petitie 'Utrecht is geen Harrie'. Net als inmiddels ruim 125 kleine zelfstandigen. Teken ook, wees geen Harrie!

Lees verder

Pagina's

U bent hier