h

Nieuws uit 2012

3 oktober 2012

Portaal maakt werk van wonen?

Op 2 oktober presenteerde corporatie Portaal haar plannen voor het complex Oudegeinlaan (Hoograven): sloop van alle 243 woningen. Voornaamste reden: de slechte bouwkundige staat. Vervolgens een lijstje met de meest voorkomende klachten, wat voor driekwart bestaat uit achterstallig onderhoud.

Niet zo vreemd als je bedenkt dat het laatste grootschalige onderhoud plaatsvond in 1984.

Lees verder
2 oktober 2012

Geen sloop? Dan nu onderhoud Kanaleneiland Noord

Woningbouwcorporatie Mitros heeft de sloopplannen in Kanaleneiland Noord afgeblazen, zo blijkt uit een brief die de bewoners op 26 september ontvingen. De Utrechtse SP-fractie eist daarom dat het achterstallig onderhoud aan de huizen en openbare ruimte in Kanaleneiland Noord nu direct wordt aangepakt en stelt hierover vragen in de gemeenteraad van 4 oktober.

Lees verder
25 september 2012

Personeel thuiszorg: Utrecht, neem je verantwoordelijkheid voor goede zorg!

In het kader van de Dag van de Thuiszorg organiseerde het actieplatform 'Wij zijn de Thuiszorg' vandaag een manifestatie voor het stadhuis in Utrecht. Thuiszorgmedewerkers, leden van de SP en vakbondsleden wilden met de manifestatie aandacht vragen voor de steeds slechter wordende arbeidsomstandigheden in de thuiszorg en de gevolgen voor de kwaliteit in Utrecht.

SP-Raadslid Nicole van Gemert: "Goede zorg is een taak van de gemeente, maar het College trekt haar handen ervan af. We moeten lijdzaam toezien hoe de prijs leidend is geworden bij het aantrekken van mensen in de zorg, wat ten koste gaan van de kwaliteit."

geen marktwerking in de thuiszorgLees verder
13 september 2012

SP-stemmers bedankt!

SP-stemmers bedankt_12092012

Foto: Tim Schipper

Lees verder
11 september 2012

25 september: Manifestatie Thuiszorg

Dinsdag 25 september is het de landelijke Dag van de Thuiszorg. Op die datum organiseert 'Wij zijn de Thuiszorg Utrecht' van 13.00 -15.00 uur een manifestatie op het Stadhuisplein voor de hoofdingang van het gemeentehuis.

Ondanks twee dit jaar aangenomen wetten Kant/Leijten gaat het nog steeds niet goed met de thuiszorg. De gevolgen van de markwerking en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn nog steeds dagelijks voelbaar voor de huishoudelijke zorgmedewerkers en voor hun cliënten.

Wij bieden die middag ook een petitie aan met handtekeningen aan de gemeente Utrecht. Hiermee roepen wij op om een kostendekkend tarief te betalen en zorgvuldig om te gaan met indicaties. De petitie staat online op de site van de ABVAKABO. Teken hem hier en vraag iedereen die je kent dit ook te doen!

FNV-Amsterdam_20120908_Roemer_500

Gonnie Oosterbaan in gesprek met Emile Roemer en Paul Ulenbelt. Beiden hebben de petitie al ondertekend.
Foto: Dejo Overdijk.

Lees verder
30 augustus 2012

Asbest Stanleylaan mogelijk al ruim voor 18 juli vrij

De besmetting met bruin asbest in de Stanleylaan en omgeving is mogelijk veel eerder ontstaan dan op 18 juli, de datum die de officiële verklaring vermeldt. Dat is de conclusie van de SP, na bestudering van het onderzoek dat bureau Boot deed naar de oorzaak van de asbestproblemen in Kanaleneiland. Het rapport bevestigt daarmee het vermoeden dat de SP al op 27 juli had.

Het steekt de SP bovendien dat ruim een maand na het begin van alle ellende nog altijd essentiële informatie niet is vrijgegeven, zoals de aanvullende asbestinventarisaties die voor aanvang van de werkzaamheden zijn gemaakt en de luchtonderzoeken die kort na 18 juli zijn gedaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier