h

Nieuws uit 2006

16 december 2006

Complex 507: Nieuw dieptepunt DUO bereikt

 

Door Tim Schipper

Leverde de gang van zaken rond de draagvlakmeting voor sloop/nieuwbouw in de Noordzeestraat al een heftige discussie op in de commissie Stedelijke Ontwikkeling, een nieuw dieptepunt werd bereikt door BO-EX en de 'bewonerscommissie' bij Complex 507.

Lees verder
16 december 2006

Structuurplan Stationsgebied kent te grote financile risico's

Het structuurplan Stationsgebied - zoals deze donderdagavond is aangenomen door de gemeenteraad - brengt te grote financiële risico's met zich mee. Daarnaast leiden de grote bouwprojecten van onder andere 201.000 m2 kantoorruimte tot extra verkeer richting de Binnenstad. Onaanvaardbaar voor de SP, alleen al om de verdere aantasting van de luchtkwaliteit. De SP stemde daarom ook tegen het Structuurplan.

Lees verder
15 december 2006

Paulus Jansen neemt afscheid van gemeenteraad

Donderdagavond, of beter gezegd vrijdagnacht, nam SP-raadslid Paulus Jansen na bijna zes jaar lidmaatschap afscheid van de gemeenteraad van Utrecht. Op 22 november werd hij gekozen voor de Tweede Kamer.

Lees verder
15 december 2006

Tim Schipper nieuwe voorzitter SP-fractie Utrecht

Tim SchipperTim Schipper volgt Paulus Jansen op als voorzitter van de SP-fractie in Utrecht. Jansen is onlangs beëdigd als Tweede Kamerlid. Michel Eggermont zal zijn zetel in januari 2007 overnemen.

Lees verder
9 december 2006

Meerderheid raad voor privatisering GVU

Een raadsmeerderheid van PvdA, GroenLinks, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie heeft voor de verkoop van het GVU aan Connexxion gestemd met het argument dat de rechten van de chauffeurs van het GVU hiermee het meest bij gebaat zijn.

Lees verder
8 december 2006

Nieuwe huurwetgeving voorlopig van de baan

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Op voorstel van SP, PvdA en GroenLinks heeft de Eerste Kamer de behandeling van de uiterst omstreden Wet Modernisering Huurbeleid opgeschort. Het CDA steunde het voorstel om de wet ?controversieel? te verklaren zolang er geen nieuwe regering is. Daardoor kwam de VVD alleen te staan in haar pleidooi de wet wel af te handelen. Invoering van de wet zou in de toekomst leiden tot grote huurstijgingen voor veel huurders. Bij de Senaat waren in de afgelopen weken honderden brieven binnengekomen van huurdersorganisaties om de wetsbehandeling te staken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier