h

Nieuws uit 2001

14 februari 2001

SP dient klacht in tegen tariefwijziging REMU

Voordeel dubbeltariefmeters gehalveerd

De statenfractie van de Socialistische Partij heeft de Dienst uitvoering en toezicht energie (DTe) verzocht om een tariefsverhoging van de REMU per 1 januari jl. ongedaan te maken. Het betreft de bovengemiddelde tariefsverhoging voor elektriciteit die aan klanten met een dubbele meter in rekening wordt gebracht. De SP heeft berekend dat voor een gemiddelde klant met een jaarverbruik van 3000kWh de verhoging bij enkele meter 0,5% bedraagt, bij een dubbele meter 5%. Hierdoor is het kostenvoordeel dat klanten kunnen behalen door op een dubbele meter over te schakelen gehalveerd naar f 30/jaar.

Lees verder
18 januari 2001

Inbreng SP bij debat over het collegeprogramma 2001-2006

Fractievoorzitter Paulus Jansen heeft bij zijn maidenspeech over het collegeprogramma van Leefbaar Utrecht, PvdA, VVD en CDA benadrukt dat het programma van de regenboogcoaltie weinig samenhang vertoont en een grabbelton van wensen is, door het grote verschil in maatschappijvisie van de coalitiepartijen.
Daarnaast heeft hij aangeven wat voor de SP de belangrijkste prioriteiten zijn voor de thema's:
- de rol van de overheid;
- solidariteit of tweedeling en
- de ruimtelijk-economische ontwikkeling

Lees verder

Pagina's

U bent hier