h

Nieuws uit 2008

30 mei 2008

Schriftelijke vragen over handhaving bij 'blauwe zones'

Tijdens de commissievergadering van 20 mei 2008 heeft wethouder De Weger wederom verklaard dat handhaving in blauwe zones geen gemeentelijke aangelegenheid is, maar van de politie. In de commissie heeft de wethouder aangegeven dat vanwege de prioriteitsstelling van de politie handhaving in de blauwe zone's daarom niet effectief kan zijn. De SP fractie krijgt echter steeds meer signalen dat de handhaving, incl. het uitdelen van boetes, in andere gemeentes[1], door ingehuurde of zelf aangestelde Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) gebeurt.

Lees verder
27 mei 2008

SP: 3 miljoen voor binnenklimaat en huisvesting scholen

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota, in de gemeenteraad van 29 mei, zal de SP-fractie voorstellen presenteren om versneld de problemen met het binnenklimaat op Utrechtse scholen te lijf te gaan en het financiele gat dat na 2010 ontstaat bij onderwijshuisvesting deels te dichten. Verder bepleit de SP-fractie het op peil houden en brengen van de financiele reserves bij de gemeentelijke diensten, die bij uitvoering van de plannen van het college van B&W worden aangetast. Ook gaat er extra geld naar de bestrijding van boomwortelopdruk.

Lees verder
22 mei 2008

Open brief bewoners Overvecht aan raad en college

Tijdens de 4 bewonersavonden die de SP Afdeling Utrecht tot nu toe heeft gehouden, kwamen vele bezwaren tegen het Gebiedsplan de Gagel naar voren. Bewonersvertegenwoordigingen uit alle hoeken van de Gagel delen de kritiek op een vijftal hoofdpunten.

Lees verder
19 mei 2008

23 Mei scholingsavond: overheid of vrije markt?

chalkboard_small.jpg

Met als thema "overheid of vrije markt" vindt op vrijdag 23 mei de eerste bijeenkomst plaats van een nieuwe serie scholingen over de filosofische uitgangspunten van de SP. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Lees verder
15 mei 2008

Burgemeester Wolfsen te gast bij SPiritus (update)

Te gast bij het volgende politiek-cultureel café SPiritus van zondag 8 juni is de nieuwe burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen.

Lees verder
15 mei 2008

Kennismakingsavond voor nieuwe leden 4 juni

Voor iedereen (uit Utrecht en omliggende gemeenten) die nieuwsgierig is naar de mensen en de activiteiten van de SP afdeling Utrecht, organiseren wij woensdag 4 juni een Kennismakingsavond aan de Bernadottelaan 31.

Lees verder

Pagina's

U bent hier