h

Nieuws uit 2008

3 juni 2008

Wereldrecord administratieve lasten

Radio Kassa besteedde maandag 2 juni aandacht aan woningcorporatie Mitros, die een wereldrecord administratieve lasten vestigde, door voor het terugbetalen van 48 cent servicekosten ?7,50 aan administratieve lasten in rekening te brengen. Het balletje ging aan het rollen nadat SP-lid Emmy van Hoogstraten ermee naar de SP-Hulpdienst stapte.

Lees verder
3 juni 2008

Wie doet wat in de fractie?

Met het aantreden van Anny Koenders in de gemeenteraad heeft de SP-raadsfractie de kaarten opnieuw geschud.

Lees verder
2 juni 2008

Scholing 'Heel de mens': overheid of markt?

chalkboard_small.jpgAfgelopen vrijdag 23 mei, waren er een twintigtal SP-leden aanwezig bij de eerste van een nieuwe reeks scholingen. De scholing 'Heel de mens' is gebaseerd op de kernvisie van de SP en wordt eens in de twee maanden gehouden. Het was niet alleen een scholing maar ook gelijk een mooie gelegenheid om met andere SP-ers te discussiëren over politieke ideeën, standpunten en visie. Lees verder
1 juni 2008

Landelijke cursus 'Buurten in de Buurt'

Buurten in de Buurt

Met de campagne Buurten in de Buurt is de SP weer begonnen met waar we als partij groot mee zijn geworden: met de mensen in de buurt in gesprek gaan over hun straat, hun werk, de politiek en alles wat hen wel en niet zint. Voor actieve SP'ers die de fijne kneepjes van het vak willen leren organiseert de SP op zaterdag 7 juni 2008 een landelijke cursus.

Lees verder
31 mei 2008

SP krijgt steun van raad en college voor positie ondernemers in herstructurering

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 29 mei diende de SP-fractie een motie in voor verbetering van de positie van zittende ondernemers in herstructureringsgebieden. Gesteund door vrijwel alle partijen in de raad. Het college nam het voorstel van de SP over.

Lees verder
30 mei 2008

Hoppa... Voor 5 miljoen "lijken in de kast"

Bij de behandeling van de Verantwoording 2007 door de gemeenteraad heeft een meerderheid van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, Leefbaar Utrecht en ChristenUnie de voorstellen van de SP verworpen. Daarmee is deze meerderheid ermee accoord gegaan dat de gemeente in de (nabije) toekomst een oplossing moet zien te verzinnen voor minimaal 5 miljoen euro.

Dit produceren van "lijken in de kast" (de Burgemeester vond het kennelijk zo genant dat hij bij de stemmingen de titels van de amendementen niet voorlas, maar de amendementen omschreef als "nog zo'n amendement") was voor deze meerderheid nodig om geld vrij te spelen voor prestigieuze projecten als "Vrede van Utrecht", "Domplein 2013", en "Culturele Hoofdstad 2018". Projecten waarvan de SP zich altijd heeft afgevraagd wat de meerwaarde er van is en of de gemeente er überhaupt wel geld voor heeft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier