h

Nieuws van de afdeling

31 mei 2022

Dit spandoek kan eraf (voorlopig)

Mitros heeft besloten te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen in de Oosterbuurt (Zonstraat e.o.). Een fraai resultaat van de niet aflatende inzet van de buurtbewoners die hier al een aantal jaren voor knokten. Tijdens de feestelijke onthulling van een tegeltableau door de burgemeester kondigde Jos Schuurman, voorzitter van de bewonerscommissie, aan dat het spandoek zal worden weggehaald.

Lees verder
27 mei 2022

Bart van Kent in gesprek over pensioenen

Foto: SP

Op vrijdag 27 mei vanaf 20.00 uur gaan SP-Kamerlid Bart van Kent en Pensioenexpert Rob de Brouwer in gesprek over onze pensioenen, de uitblijvende indexatie en wat er nodig is voor een rechtvaardig pensioenstelsel.

Lees verder
23 mei 2022

Verantwoording SP 2021 goedgekeurd door de accountant

Foto: SP

De jaarlijkse accountantscontrole op de uitgaven van de gemeenteraadsfracties is weer achter de rug. Ook over 2021 kreeg de SP een goedkeurende verklaring. Over de afgelopen raadsperiode hebben we wederom veel geld overgehouden en € 70.000 teruggestort in de gemeentekas.

Lees verder
19 mei 2022

Behoud winkelmodel voedselbank Overvecht!

In buurthuis Burezina aan de Jeanne d’Arcdreef wordt momenteel nog uitvoering gegeven aan een voedselbank in winkelvorm. Bezoekers kunnen zelf hun pakket uitzoeken. Zeer tot ongenoegen van de SP dreigt deze winkel te verdwijnen. Samen met diverse andere partijen in de gemeenteraad dient fractievoorzitter Yvonne Hessel daarom in de raadsvergadering van 19 mei een motie in om de winkel te behouden.

Lees verder
16 mei 2022

Uitbreiding kerngroep

Begin april is een start gemaakt met een kerngroep binnen de afdeling: leden die op allerlei manieren actief willen zijn en willen bijdragen aan acties, manifestaties, programma’s en dergelijke. Op dit moment zijn er ca. 25 leden, maar het liefst zien we een grotere groep. Afhankelijk van wat er moet gebeuren kun je je als lid van de kerngroep inzetten bij het bedenken, regelen, ondersteunen of uitvoeren van de voorgestelde plannen. De kerngroep fungeert ook als oog en oor voor wat er in een buurt of wijk speelt, en koppelt deze informatie terug aan het bestuur. Wil je meedoen in de kerngroep, meld je dan aan via een aanmeldformulier.

Lees verder
16 mei 2022

Actie Energie-subsidie

Foto: SP / SPnet

De afdeling bereidt een actie voor met als doel mensen te helpen bij het aanvragen en binnenhalen van de energie-subsidie die het rijk heeft toegezegd. De uitvoering van deze regeling is een zaak van elke afzonderlijke gemeente. Het blijkt uit allerlei berichten dat dit vaak uiterst moeizaam verloopt, en dat heel veel mensen deze subsidie dreigen mis te lopen. Met deze actie willen we in enkele wijken (Kanalen Eiland, Overvecht) flyers uitdelen/rondbrengen met uitleg waar men terecht kan voor informatie en hulp. We doen hiervoor weer een beroep op de leden om mee te helpen bij deze actie. Datum, tijd, locatie wordt nog bekend gemaakt. Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier

Lees verder

Pagina's

U bent hier