h

Nieuws van de afdeling

30 maart 2004

Succes SP; supermarkt XXL afgeblazen

De volhardende oppositie van de SP in de Utrechtse gemeenteraad en Provinciale Staten tegen de mogelijke komst van een megasupermarkt in Leidsche Rijn heeft succes gehad: Burgemeester en Wethouders van Utrecht zien na een extern onderzoek dat de bezwaren van de SP bevestigt af van hun plan. 

Lees verder
24 februari 2004

A Long Walk to Freedom

Enkele tientallen vluchtelingen en sympathisanten lopen van vrijdag 27 februari tot en met maandag 1 maart in een protestmars door Nederland. Zij keren zich tegen de invulling van de eenmalige maatregel en het bijbehorende uitzettingsbeleid van minister Verdonk.

Lees verder
16 februari 2004

Schriftelijke vragen inzake meubelboulevard Kanaleneiland; overwinning voor SP

Wij hebben vernomen dat de wethouder van economische zaken op woensdag 18 februari 2004 een informatieavond heeft belegd voor de winkeliers op meubelboulevard Kanaleneiland, over de plannen voor de ontwikkeling van een woonmall ten zuiden van de A12. De gemeenteraad heeft op 8 mei 2003 een krediet verstrekt voor de planvoorbereiding van de woonmall. De SP-fractie was bij die gelegenheid uitermate kritisch over die plannen, met name omdat wij van mening zijn dat deze het economische draagvlak van de bestaande meubelboulevard ondermijnen en er voldoende mogelijkheden zijn voor herontwikkeling/uitbreiding van de huidige locatie.

Lees verder
10 februari 2004

Utrechtse raad maakt eind aan 'Nedal-pesten'

SP-motie aangenomen

De Utrechtse gemeenteraad heeft op 5 februari wethouder Lenting gedwongen om binnen twee maanden het aluminiumverwerkende bedrijf Nedal een fatsoenlijke oplossing te bieden voor een uitbreiding, waar het bedrijf al jaren op zit te wachten. Een SP-motie kreeg steun van Leefbaar Utrecht, VVD en CDA, waarna besloot om van de nood een deugd te maken en de motie over te nemen.

Lees verder
10 februari 2004

Motie Nedal 05-2-2004

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 februari 2004 ter bespreking van het raadsvoorstel "Voorbereidingsbesluit partiële herziening bestemmingsplan Leidsche Rijn 1999 Papendorp",

Lees verder
10 februari 2004

Inbreng SP bij raadsdebat - NEDAL-terrein

Inbreng SP bij raadsdebat: Voorbereidingsbesluit partiële herziening bestemmingsplan "Leidsche Rijn 1999 Papendorp" (NEDAL-terrein)

MdV,

Naar de mening van de SP-fractie is dit raadsvoorstel, op het laatste moment zonder commissiebehandeling aan de agenda toegevoegd, een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig bestuur.

De geclaimde urgentie wordt niet veroorzaakt door een externe ontwikkeling, maar door het college. De raad van state heeft op 27 februari 2002, dat is bijna twee jaar geleden, goedkeuring onthouden aan een deel van het bestemmingsplan Leidsche Rijn 1999, waarbinnen onder meer de vestiging van het aluminiumverwerkend bedrijf Nedal gelegen is.

Dat is overigens een van de laatste echte industriële bedrijven binnen de gemeentegrenzen, dus je zou mogen verwachten dat we hier als gemeente zorgvuldig mee omgaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier