h

Nieuws uit 2006

6 oktober 2006

SP en GL: onaangekondigd huisbezoek sociale dienst alleen bij concrete verdenking

SP en GroenLinks willen naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam weten of ook de sociale dienst van de gemeente Utrecht onaangekondigde huisbezoeken aflegt in situaties waarin er geen sprake is van een concrete verdenking tegen een uitkeringsgerechtigde.

Lees verder
5 oktober 2006

Algemene Beschouwingen: ?Het draait om het bereiken van de beoogde doelen?

De SP-fractie steunt veel voornemens uit het collegeprogramma en de begroting. ?Maar goede voornemens alleen zijn niet voldoende, het draait erom dat je de beoogde doelen bereikt?, betoogde Paulus Jansen vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen van de Begroting 2007.

Lees verder
4 oktober 2006

B&W willen gemeentelijk vervoerbedrijf verkopen

Burgemeester en wethouders willen het gemeentelijk vervoerbedrijf GVU verkopen. Daarmee gaat het college in tegen het burgerinitiatief Geen Verkoop Utrechtse bus, dat in juni jl. aan de gemeenteraad werd aangeboden. Het lijkt erop dat ook de GroenLinks wethouders hebben ingestemd met het verkoopvoorstel. Dat is opmerkelijk omdat GroenLinks samen met SP een van de initiatiefnemers was voor het burgerinitiatief.

Lees verder
4 oktober 2006

Verantwoording uitgaven SP-gemeenteraadsfractie 2005

De SP-gemeenteraadsfractie publiceert jaarlijks een verantwoording van haar uitgaven. Zo kan iedereen -dus niet alleen de gemeenteraad- zien wat we met ons geld doen. Het fractiebudget wordt uitsluitend besteed aan kosten die de fractie maakt. Het staat los van de vergoedingen aan gemeenteraadsleden. Daarvoor bestaat bij de SP een aparte regeling, die voor de vier grote steden inhoudt dat raadsleden 50% van hun vergoeding doneren aan de SP. De andere 50% is compensatie voor verletten en onkosten.

Lees verder
4 oktober 2006

SP en GL: onaangekondigd huisbezoek sociale dienst alleen bij concrete verdenking

SP en GroenLinks willen naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam weten of ook de sociale dienst van de gemeente Utrecht onaangekondigde huisbezoeken aflegt in situaties waarin er geen sprake is van een concrete verdenking tegen een uitkeringsgerechtigde.

Lees verder
4 oktober 2006

B&W willen gemeentelijk vervoerbedrijf verkopen

Burgemeester en wethouders willen het gemeentelijk vervoerbedrijf GVU verkopen. Daarmee gaat het college in tegen het burgerinitiatief Geen Verkoop Utrechtse bus, dat in juni jl. aan de gemeenteraad werd aangeboden. Het lijkt erop dat ook de GroenLinks wethouders hebben ingestemd met het verkoopvoorstel. Dat is opmerkelijk omdat GroenLinks samen met SP een van de initiatiefnemers was voor het burgerinitiatief.

Lees verder

Pagina's

U bent hier