h

Nieuws uit 2007

29 maart 2007

College: haastklus bomenkap A2 voorkwam dierenleed

Het voorkomen van dierenleed was opmerkelijk genoeg volgens het college de reden dat het direct nadat de rechtbank op 9 februari telefonisch had laten weten het beroep tegen de kapvergunning voor de 49 knotwilgen langs de A2 ongegrond te zullen verklaren, deze bomen te laten kappen. Dit blijkt uit de antwoorden op de schriftelijke vragen die SP-raadslid Michel Eggermont stelde over deze abrupte actie. De snelle kap voorkwam - toeval of niet - een hoger beroep van de Utrechtse Bomenstichting, omdat er sprake was van een voldongen feit.

Lees verder
29 maart 2007

Begraafplaats Hamlaan moet snel gerealiseerd

Al vanaf de instelling van de WijkRaad Vleuten-de Meern in 2001 zijn er dringende adviezen over de noodzaak voor een nieuwe begraafplaats in het gebied van de voormalige gemeente Vleuten-de Meern. Vanaf 2003 werd het duidelijk dat de lokatie daarvoor bij de Hamlaan zou moeten worden gezocht. Sindsdien zijn er wederom regelmatig hierover adviezen binnengekomen en is hierover gesproken met diverse wethouders. Ook in verschillende commissies in de gemeenteraad is regelmatig door diverse partijen over de dringende noodzaak voor een begraafplaats gesproken.

Lees verder
29 maart 2007

Geef bewoners Wulpstraat hun achterom

In het AD/UN van zaterdag 24 maart stond een artikel over de bouwplannen op het voormalige van der Lindenterrein, tussen de Oosterkade, Wulpstraat en Albatrosstraat. In de commissie Stedelijke Ontwikkeling van 13 maart heeft D66 hier ook een vraag over gesteld. In dit geval ging het met name om een achterom langs de huizen dat aanvankelijk in het bouwplan nog mogelijk was. Een achterom van ongeveer een meter breed, vanuit de Oosterkade achterlangs de Wulpstraat richting de Albatrosstraat. In het definitieve bouwplan is dit geschrapt. Nu tijdens de voorbereidingen van de bouw, is er een groot deel van de grond afgegraven van het terrein waardoor de achtererven van panden aan de Wulpstraat, Oosterkade en Albatrosstraat afkalven. Eén huis van een particulier, Oosterkade 21, heeft last van behoorlijke scheuren in het pand.

Lees verder
28 maart 2007

Plan afschaffen velvergunningen 'liefdevol' afgeserveerd

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Unaniem sprak de commissie Verkeer en Beheer zich gisteren uit tegen het plan tot het afschaffen van de velvergunningen in Utrecht. Twee weken na het door de coalitie geweigerde raadsdebat en honderden emails van verontruste bewoners later, kon wethouder Giesberts niet anders dan zijn plan intrekken.

Lees verder
27 maart 2007

Debat Tumult: hoe verder met de veehouderij?

Met het indienen van het burgerinitiatief ?Stop fout vlees? hebben Milieudefensie en haar jongerenorganisatie JMA de toekomst van een duurzame veehouderij op de agenda van de Nederlandse politiek gezet. Voor dit initiatief in de Tweede Kamer behandeld wordt, wil Milieudefensie van boeren en politici horen hoe zij hierover denken. Namens de SP is Krista van Velzen aanwezig.

Lees verder
26 maart 2007

Algemene Ledenvergadering woensdag 4 april

Beste SP-leden,

U mag weer stemmen. Woensdag 4 april kiezen we een nieuw afdelingsbestuur op een ledenvergadering in Zalencentrum Zuid. Er zijn weer veel nieuwe gezichten te vinden bij de kandidaatbestuursleden. De leden krijgen ook de gelegenheid het nieuwe bestuur een opdracht te geven middels een discussie-onderdeel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier