h

Nieuws uit 2013

13 april 2013

De Nieuwe Bajes: met een Biertje op de Bank

Staatssecretaris Teeven (VVD) heeft besloten te willen bezuinigen op de gevangenissen. Hierdoor worden draaideurcriminelen binnenkort niet meer opgesloten en behandeld, maar moeten ze hun straf thuis uit zitten met een enkelband.

De SP maakt zich zorgen over de veiligheid en voert 20 april samen met de personeelsleden van gevangenis Wolvenplein actie tegen de plannen.

 Foto van ErikHonig, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 NetherlandsGevangenis Wolvenplein. Foto: ErikHonig, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands Lees verder
9 april 2013

Wethouder: servicelijnen 14 en 15 voldoen niet

De lokaties van de haltes, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, de aansluiting op de reguliere buslijnen. Daarmee zijn volgens wethouder Lintmeijer problemen op de servicelijnen 14 en 15, die sinds december 2012 de lijnen 1, 6 en 14 vervangen in Hoograven, Lunetten en Lombok. Dat bleek uit zijn beantwoording van de raadsvragen van SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

Lees verder
5 april 2013

Met rolstoel of kinderwagen lijn 14 en 15 in? Vergeet het maar!

 

Op de website van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) staat sinds 22 maart het bericht dat alle busjes op de 'servicelijnen' 14 en 15 toegankelijk zijn voor alle OV-gebruikers. Inmiddels ontspint zich daarover een uitgebreide discussie op de Hoogravense website Aanzet.

Vergeet die toegankelijkheid maar. SP-fractievoorzitter Tim Schipper reed zelf dik twee jaar als chauffeur op dit type busjes. Zijn commentaar: "Dat waren dan ritten waarbij je één, hooguit twee rolstoelen aan boord had én je kon je bus er op voorbereiden, door alvast stoelen in te klappen. Je wist van te voren wat je aan boord kreeg. De benodigde gordels en andere spullen lagen ook al klaar in de bus.

Lees verder
2 april 2013

Westkant station: alleen voor validen?

Gemeente en NS staan op het punt een klap te geven op de ontwikkeling van de westkant van het stationsgebied.

Zo komt het er ongeveer uit te zien op en om de van Sijpesteinkade. We zijn benieuwd of u het mooi vindt.

Bron: Def. Stedenbouwkundig Plan Westflank Noord

Tot verbazing van de SP is er in het hele plan geen woord te vinden over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Geen woord over enige inbreng van de belangenorganisaties en deskundigen hierover. Wel over steile trappen en welke soort straatsteentjes er moeten komen.

Lees verder
15 maart 2013

Nieuw zorgcomité Regio Utrecht trapt tour af voor betere zorg

 

16 maart 2013 - Aftrap tour Actiecomité Zorg:
een geweldig resultaat!

-bijna 700 handtekeningen
-veel belangstelling en goede gesprekken
-een fantastische inzet van alle comitéleden

Actiecomite Zorg Stadhuisbrug Utrecht2_16-3-2013

 

Lees verder

Pagina's

U bent hier