h

Nieuws uit 2015

21 mei 2015

Vragen SP over verkoop sociale huurwoningen Spaaklaan

De SP is verbaasd over de instemming van het college met de plannen van woningbouwcorporatie Mitros om 56 sociale huurwoningen aan de Spaaklaan na renovatie te verkopen. Bij een oplopend tekort aan betaalbare sociale huurwoningen de stad een ongewenste ontwikkeling, vindt de partij. Bovendien lijkt niet te zijn voldaan aan de voorwaarde dat 70% van de huurders moet instemmen. SP-fractievoorzitter Tim  Schipper heeft hierover schriftelijke vragen ingediend.

Schipper: “Uit ons onderzoek ‘Huurders voor het Blok’ blijkt dat er steeds minder aanbod is van betaalbare sociale huur in Utrecht. Het tekort aan sociale huurwoningen loopt op naar 4000 stuks in 2019, lees ik pas geleden in de Woonvisie. Het is dan wel heel gek om juist deze huizen te verkopen, met als argument een gebiedsplan uit 2009. Dweilen met de kraan open, de tijden zijn veranderd. Renovatie is natuurlijk prima. Die huizen zijn er ook hard aan toe, maar verkopen: doe maar even niet.”

Lees verder
10 mei 2015

SP luidt de noodklok over 30% huurexplosie

In haar huuronderzoek ‘Huurders voor het Blok’ luidt de Utrechtse SP opnieuw de noodklok over de voortgaande huurexplosie in de stad. Tussen begin 2011 en nu zijn de huren van de op Woningnet aangeboden sociale huurwoningen in Utrecht met gemiddeld 30% gestegen. De gemiddelde huurprijs steeg van € 476,44 naar
€ 618,13 per maand. Uitschieters zijn stijgingen van 145% (na renovatie) en 102% (zonder renovatie) bij kleine woningen.

Ook bij seniorenwoningen explodeert de huurprijs. Betaalbaarheid en beschikbaarheid moeten daarom topprioriteit krijgen in de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en andere betrokken partijen, zo stelt de SP. En de verhuurderheffing moet van tafel.

Lees verder
30 april 2015

Pas op de plaats voor 't Goylaan

Utrecht gaat geen onomkeerbare stappen nemen als het gaat om dure herinrichtingsprojecten zoals ‘t Goylaan, voordat de inspraak afgerond is en de gemeenteraad er een debat over heeft gevoerd. Dat is de toezegging die de SP van de wethouder Verkeer heeft gekregen tijdens het debat over luchtkwaliteit en verkeer.

Lees verder
30 april 2015

Inloopspreekuur Juridisch Loket moet open blijven

Vanaf maandag 11 mei wordt het inloopspreekuur van het Juridisch Loket afgeschaft. Bij het Juridisch Loket kunnen mensen zonder of met een laag inkomen terecht voor rechtshulp. Bij het gratis inloopspreekuur kunnen mensen op een laagdrempelige manier een eerste juridisch advies inwinnen. De SP Utrecht maakt zich zorgen over deze voorgenomen sluiting en stelt hierover vanmiddag mondelingen vragen aan het college.

Lees verder
30 april 2015

Utrecht voert bed-bad-broodregeling Rijk niet uit

Gisteren werd bekend dat de gemeente Utrecht niet van plan is zich te houden aan de sobere bed-bad-broodregeling van regeringscoalitie VVD en PvdA. Dit betekent dat dat de vreemdelingen in Utrecht kunnen blijven rekenen op noodopvang en begeleiding. Ook andere grote gemeenten zoals Rotterdam hebben te kennen gegeven niets te voelen voor het beëindigen van de huidige opvang.

Lees verder
28 april 2015

Vier met ons de Dag van de Arbeid

Foto: SP

Op 1 mei wordt de Dag van de Arbeid gevierd. De strijd van de arbeiders en wat zij hebben bereikt wordt op deze dag herdacht. De 1 mei-viering is tegenwoordig in Nederland wat minder bekend en daarom wordt deze dag dit jaar nieuw leven ingeblazen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier