h

Nieuws uit 2015

23 april 2015

SP-fracties G5 hekelen halfbakken asielcompromis

De SP-gemeenteraadsfracties in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben forse kritiek op het landelijke asielakkoord. Gisteren besloten de VVD en PvdA dat er in de vijf grote steden opvang blijft voor mensen die mee willen werken aan hun terugkeer. Het gaat echter om een tijdelijke oplossing voor slechts enkele weken. De vijf SP-fracties spreken daarom van een non-oplossing en roepen hun stadsbesturen op in actie te komen.

Lees verder
23 april 2015

Connexxion neemt leerlingenvervoer na zomer over

In september 2014 stelde de SP naar aanleiding van meerdere incidenten binnen het leerlingenvervoer in Utrecht schriftelijke vragen aan de wethouder. Tevens startte de SP samen met ouders een onderzoek, wat begin 2015 resulteerde in het rapport  ‘Leerlingenvervoer in beweging’ . Hierin zijn de klachten en verhalen van ouders gebundeld die de SP binnen heeft gekregen op haar meldpunt leerlingenvervoer. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente heeft besloten om het leerlingenvervoer niet langer bij taxibedrijf Klomp neer te leggen, maar de aanbesteding te gunnen aan Connexxion.

Lees verder
14 april 2015

Onduidelijkheid over status zwakke scholen

Gisteren heeft de SP een persbericht uitgebracht over de zwakke scholen binnen het voortgezet onderwijs in Utrecht. Op basis van de beschikbare informatie op de site van de Inspectie van het Onderwijs heeft de SP een overzicht gemaakt van zwakke scholen in Utrecht. De SP is blij met de vele reacties die dit teweeg heeft gebracht. Tegelijkertijd roept het ook een hoop nieuwe vragen op. Het lijkt er namelijk op dat de informatie op de site van de inspectie van het onderwijs niet helemaal up-to-date is.  Daarmee geeft het een onduidelijk en onvolledig beeld van de kwaliteitsbeoordelingen van de Utrechtse opleidingen.

Lees verder
10 april 2015

Neem schulden serieus en voorkom escalaties

De man uit Overvecht die zijn woning dreigde op te blazen heeft voor veel opschudding gezorgd. Gisteravond besteedde NPO Radio 1 er aandacht aan in het programma 1 op straat. SP-raadslid Hilde Koelmans was te gast, evenals buurtbewoners van de man en een woordvoerder van woningbouwcorporatie Portaal.

Lees verder
9 april 2015

Breek de trend en bied hulp aan verwarde mensen

Vandaag was uitgebreid in media te volgen dat een man uit Overvecht dreigde zichzelf op te blazen wegens geplande woninguitzetting. Omliggende woningen en kinderopvang werden tijdelijk ontruimd. Het is een voorbeeld van iemand in verwarde toestand die een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving. Hoewel dit gelukkig goed is afgelopen, is duidelijk dat dit geen incident betreft. NOS.nl beschrijft een sterke landelijke toename van het aantal meldingen van en over verwarde mensen in de afgelopen jaren; van 40.000 in 2011 naar 60.000 in 2014. De politie, de Federatie Opvang en GGZ Nederland onderschrijven dat er sprake is van een sterke toename. Ook de SP maakt zich al langer zorgen over deze ontwikkelingen.

Lees verder
2 april 2015

Bijeenkomst ‘Stop werken zonder loon’

Foto: SP

Op vrijdag 17 april vindt er een bijeenkomst van de FNV plaats over werken zonder loon. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen in de bijstand. De bijeenkomst vindt plaats in het spoorwegmuseum en voorafgaand aan het programma is er de gelegenheid om hier gratis een kijkje te nemen. De daadwerkelijke bijeenkomst trapt om 12 uur af met een lunch en daarna zijn er verschillende sprekers, waaronder Sadet Karabulut van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier