h

Nieuws uit 2007

25 januari 2007

Doe de Wmo-enqute!

De Wmo zorgt op veel plaatsen voor grote onrust. Gemeentelijk dreigen financiële tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven voor zorg afgesproken, worden indicaties aangescherpt of worden meer eigen bijdragen van mensen gevraagd. Her en der vallen plaatselijke thuiszorginstellingen bij de aanbesteding buiten de boot. Gebruikers kunnen hierdoor hun vertrouwde huishoudelijke zorg verliezen en medewerkers hun werk. Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag van weten wat de gevolgen van de Wmo zijn.

Lees verder
22 januari 2007

Bestuursleden gezocht voor 2007/2008

Begin april wordt er een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Bestuurslid ben je voor minimaal een jaar, en het betekent dat je medeverantwoordelijk wordt voor het opbouwen van de afdeling. Volgende maand worden functieprofielen bij de Tribune gevoegd. Je kunt je kandidaat stellen tot 14 maart via utrecht@sp.nl of 06 1499 6346.

Lees verder
22 januari 2007

SP stelt loonsverhoging commissarissen Vitens aan de orde

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

SP-raadslid Caroline Sarolea stelde vorige week in de raadscommissie Bestuur en Veiligheid de nieuwe salarissen van de commissarissen van waterbedrijf Vitens - waar Utrecht aandeelhouder van is - aan de orde. Bijna een kwart gaan ze meer verdienen. Graaierij volgens de SP.

Lees verder
22 januari 2007

"2007 Wordt het begin van ns tijdperk"

Zondag kwamen leden en vrijwilligers van SP afdeling Utrecht bijeen voor een nieuwjaarsborrel in het Milieucentrum. Drankjes, hapjes, gezelligheid en een nieuwjaarstoespraak van afdelingsvoorzitter Freek Bersch. "2007 wordt een jaar om te oogsten," aldus de voorzitter. Hieronder de hele toespraak:

Lees verder
18 januari 2007

Talud Conferenceperenlaan strookt niet met bestemmingsplan

 Door Tim Schipper

Tegenover de Conferenceperenlaan in Vleuterweide wordt scherf 1.5. aangelegd. Het definitieve ontwerp van het stedenbouwkundige plan is in december besproken tijdens de vergadering van commissie Stedelijke Ontwikkeling. Het ontwerp wijkt echter af van de plankaart bij het bestemmingsplan van Vleuterweide wat betreft de groenstrook tussen de bebouwing van het Balkon en de Landschapsbaan.

Lees verder
18 januari 2007

Wijkbureau Vleuten-de Meern zwijgt over projecten Veldhuizen

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen, gedateerd 6 december 2005, schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van twee projecten in Veldhuizen: de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier