h

Nieuws uit 2009

2 oktober 2009

SP: Gemeente moet Gebiedsplan de Gagel intrekken

Er is zo weinig steun voor het Gebiedsplan de Gagel, dat de gemeente het helemaal moet intrekken. Dat is de conclusie van de SP, na de vele negatieve reacties uit de wijk op het herziene conceptplan.

Lees verder
1 oktober 2009

SP steunt oproep voor het voorbereiden van een referendum over het ALU

Vanuit verschillende kanten ontving de SP de hieronder afgedrukte oproep.

Het is na raadsvragen van de SP volstrekt duidelijk dat het college van PvdA-VVD-CDA-CU afkoerst op een raadsvoorstel Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) gebaseerd op een juridische schijnwerkelijkheid.

Onderzoek, waaruit blijkt dat de door de gemeente gebruikte invoergegevens onbetrouwbaar zijn, wordt volledig genegeerd. De lucht lijkt daardoor veel schoner te zijn dan dat in de werkelijkheid wordt gemeten.

Deze struisvogelpolitiek kan alleen worden gekeerd door druk van buitenaf. Daarom steunt de SP onderstaande oproep. Wij hopen dat andere politieke en maatschappelijke organisaties ons hierin zullen volgen.

Lees verder
1 oktober 2009

Raadsvragen SP n.a.v. AD-artikel "Lucht viezer dan vies"

Naar aanleiding van het AD-artikel "Lucht viezer dan vies" van afgelopen zaterdag, het rapport "Stop het Schoonrekenen" van de SP-fractie en de aankondiging van het college om op 6 oktober een besluit te nemen over het raadsvoorstel Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht stelde Michel Eggermont, namens de SP-fractie, tijdens de raadsvergadering de volgende mondelinge vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel "Lucht viezer dan vies" in het AD en van het rapport "stop het schoonrekenen" van mijn fractie?
  2. Wordt er in het voorliggende collegebesluit extra maatregelen getroffen in verband met de situatie op het busstation?
  3. Worden de aanbevelingen van het rapport "stop het schoonrekenen" integraal overgenomen in het voorliggende collegebesluit?

Namens het college beantwoorde wethouder Bosch (PvdA) de vragen kortweg alsvolgt:

  1. Ja,
  2. Neen,
  3. Neen, maar de aanbeveling over een eenvoudig fijnmazig meetnet nemen we wel over.
Lees verder
29 september 2009

Raadsvragen SP over onderhoud Kanaleneiland Centrum

Of ze nou over een paar jaar gesloopt worden of niet; het onderhoud van de flats en de buitenruimte in Kanaleneiland Centrum moet gewoon in orde zijn. Dat dit niet het geval is, bleek uit een serie foto's die de bewonerscommissie toestuurde aan de gemeenteraad. Enkele voorbeelden:

Lees verder
28 september 2009

SP Utrecht pal achter werknemers en cliënten Aveant

thuiszorg1.jpg
Deze week werd bekend dat zorginstelling Aveant de komende jaren geen thuiszorg mag verlenen in Utrecht. Een vormfout in de aanbieding van Aveant aan de gemeente is de oorzaak. Hierdoor dreigen 1200 medewerkers en 3000 cliënten hun baan of hulp kwijt te raken.

Lees verder
27 september 2009

STOP HET SCHOONREKENEN!

schoonrekenen_klein

De berekening van de luchtkwaliteit door de gemeente Utrecht is keer op keer te laag. Dit blijkt uit onderzoek dat de SP Utrecht tussen februari en mei van dit jaar uitvoerde.

Al langer wantrouwt de Utrechtse bevolking de hoeveelheid (vracht) verkeer die de gemeente in haar berekeningen meetelt.
Dit wantrouwen wordt door de nieuwe metingen bevestigd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier