h

Nieuws uit 2010

2 juli 2010

Voorjaarsnota: successen SP en toch gemengde gevoelens

De SP-fractie kijkt met gemengde gevoelens terug op de marathonzitting van de gemeenteraad op 1 juli, waarin de Voorjaarsnota 2010 en de Jaarrekening 2009 werden besproken. Ontevreden kunnen we onmogelijk zijn: op 3 van de 6 moties die de SP had voorbereid, kwam het college met toezeggingen, de SP-motie over transparantie van de begroting / verantwoording kreeg unanieme steun van de raad. Een door de SP geinitieerd amendement over het oormerken van AWBZ-gelden haalde het ook. Wonderlijk genoeg wisten we dat al voordat de raadsvergadering begon.

Lees verder
1 juli 2010

Meldpunt Zorg Utrecht krijgt veel bijval in Kanaleneiland

meldpunt-thuiszorg-2

Elke laatste zaterdag van de maand staat het mobiele meldpunt Zorg in een andere Utrechtse wijk. Doel is om de mensen hun verhaal te laten doen over hun ervaringen met de zorg. Dit keer was Kanaleneiland aan de beurt en stond het team bij het winkelcentrum.
De wijk liet zich van de meest positieve kant zien. Er scheen een lekker zonnetje, het winkelcentrum vierde feest en het langslopende publiek maakte dan ook menigmaal een praatje met de medewerkers van het team. Sommige mensen zit het na jaren slechte ervaringen erg hoog.

Lees verder
25 juni 2010

Manifestatie tegen bezuinigingen in de zorg

Op dinsdag 29 juni zal er in Den Haag een grote manifestatie gehouden worden tegen de bezuinigingen die minister Klink wil doorvoeren in de zorg.  De botte bezuinigingen van Klink verschuiven de rekening van de zorg naar de patiënt. Klink vergeet dat zorg een behoefte is, geen keuze. Hij legt de rekening bij chronisch zieken, ouderen, jongeren en gehandicapten, dat is oneerlijk.

Om 16.00 uur begint het debat hierover tussen minister Klink en de Kamer. En van 15.00 uur tot 16.00 uur is er op het plein voor de Tweede Kamer in Den Haag een manifestatie.

afbeelding-3Lees verder
25 juni 2010

Klassiek gebaar

jan-marijnissen-24jun10
Jan Marijnissen in een klassieke pose tijdens een bijeenkomst ter ere van zijn afscheid van de Tweede kamer. Onze fotograaf Francis van Boxtel was er bij en maakte deze foto. Zie verder: www.sp.nl

Lees verder
22 juni 2010

Meldpunt Zorg Utrecht zaterdag in Kanaleneiland

Meldpunt Zorg Logo (368px)

Het mobiele meldpunt Zorg Utrecht staat zaterdag 26 juni in Kanaleneiland. Van 12:00 uur tot 14:00 uur kunnen zorgverleners, cliënten, mantelzorgers en andere betrokkenen bij dit meldpunt hun ervaringen kwijt. Het loket bij het winkelcentrum maakt deel uit van een toer door de stad, die dit jaar tien wijken aandoet.

Lees verder
17 juni 2010

Onnodige leegstand door verkoop sociale huurwoningen corporaties

Met schriftelijke vragen aan het college van B&W stelt de Utrechtse SP-fractie de grootschalige verkoop van sociale huurwoningen opnieuw ter discussie. Het steekt de SP dat te koop aangeboden huurwoningen vaak zeer lang onverkocht blijven en daarmee onttrokken worden aan de reguliere verhuur. Ook wil de SP weten hoeveel verkochte huizen door particulieren worden gesplitst en doorverhuurd.

En nog lukt het nietLees verder

Pagina's

U bent hier