h

Nieuws uit 2011

26 februari 2011

Meldpunt Woningonderhoud van start in Staatsliedenbuurt

Vandaag ging voor het eerst het Meldpunt Woningonderhoud in Utrecht van start.  Tim Schipper, de Utrechtse fractievoorzitter van de SP, opende officieel het meldpunt in de Staatsliedenbuurt.

Een grote groep SP-ers gingen langs de deuren om onderzoek te doen naar achterstallig onderhoud van huurwoningen in dit gedeelte van Utrecht. In de regen werden de eerste meldingen en klachten opgenomen.

Lees verder
26 februari 2011

Meldpunt Woningonderhoud

Meldpunt WoningonderhoudDe SP verzamelt informatie over achterstallig onderhoud. Bijvoorbeeld van woningen waarvan de sloop nu uitgesteld is, maar die niet onderhouden worden. Met deze informatie willen we druk uitoefenen op de huisbazen, de corporaties en de gemeente om nu eindelijk iets aan dat achterstallig onderhoud te doen.

Lees verder
25 februari 2011

SP Utrecht opent meldpunt woningonderhoud

Op zaterdag 26 februari opent de SP Utrecht het meldpunt woningonderhoud. De afgelopen jaren komen er steeds meer klachten binnen bij de SP over achterstallig onderhoud bij huurwoningen. "Zeker huizen waarvan ooit besloten is om ze te gaan slopen worden amper onderhouden", verklaart fractievoorzitter Tim Schipper, "maar de sloop wordt keer op keer uitgesteld en intussen zitten de bewoners in een bouwval die niet langer onderhouden wordt, om over woningverbetering en energiebesparende maatregelen maar te zwijgen. Corporaties hebben de plicht om fatsoenlijk onderhoud te plegen. Het voornemen tot sloop ontslaat ze daar niet van."

Lees verder
19 februari 2011

Procedure woningontruiming aangescherpt na uitspraken Raad van State

De gemeente zal de procedure bij woningontruiming aanscherpen:  de wethouder beslist voortaan over het al dan niet doorgaan van een ontruiming. Mensen kunnen zich meteen opnieuw inschrijven als woningzoekende, zonder verlies van inschrijfduur. Dat was de uitkomst van het door de SP aangevraagde interpellatiedebat in de gemeenteraad van 17 februari.

Lees verder
17 februari 2011

Geen sluiting Doornse Gat!

Het Recreatieschap wil de gratis dagcamping Doornse Gat sluiten als bezuinigingsmaatregel. De SP komt op voor de vele recreanten, waaronder veel mensen met een laag inkomen, die hier elke zomer met veel plezier naar toe gaan. Als protest tegen de voorgenomen bezuiniging organiseert de afdeling Heuvelrug op zondag 20 februari een symbolische bezetting. Tussen 12.00 en 16.00 uur zal de SP Heuvelrug de camping bezetten met tenten en caravans.

Lees verder
15 februari 2011

SP Utrecht presenteert rapport "Zorgen over zorg"

Tijdens de campagneaftrap op 14 februari in de Jacobikerk heeft SP Utrecht het rapport "Zorgen over de zorg" aan Emile Roemer overhandigd. Dit rapport is het eindresultaat van het Meldpunt Zorg Utrecht. Het afgelopen jaar heeft de SP Utrecht dit meldpunt opgericht om ervaringen, klachten en suggesties voor verbeteringen in kaart te brengen.

Met dit rapport wil de SP de gemeente oproepen te luisteren naar wat de inwoners van Utrecht te zeggen hebben over de zorg. "Uit al de verhalen komt duidelijk naar voren dat mensen geen keuzevrijheid en marktwerking willen" aldus Nicole van Gemert, gemeenteraadslid voor de SP "Mensen willen gewoon de goede zorg waar ze recht op hebben."

Nicole van Gemert overhandigt rapportLees verder

Pagina's

U bent hier