h

Nieuws uit 2011

15 maart 2011

huisjesmelker Chang toont falen gemeente utrecht aan

Tim SchipperOp 10 maart heeft ROOD, jong in de SP, samen met de LSVb de Utrechtse huisjesmelker Chang weer verkozen tot huisjesmelker-van-het-jaar. Ze kreeg deze prijs omdat ze nog steeds teveel huur vraagt en amper onderhoud verricht. Deze huisjesmelker ontving de oneervolle prijs, om dezelfde redenen, ook al in 2006. ROOD en de LSVb komen tot de conclusie dat de afgelopen 5 jaar de woonsituatie van Chang's huurders niet verbeterd is en dat de gemeente Utrecht hierin tekort is geschoten.

Lees verder
15 maart 2011

Procedure Daklozenuitkering in strijd met bestuursrecht?

Nicole van GemertDe SP Utrecht heeft vragen gesteld aan de wethouder over de aanvraag van een uitkering voor daklozen. In Utrecht is het de praktijk dat niet iedere dakloze zomaar een uitkering kan aanvragen. Dit kan pas na een 'kennismakingsgesprek' met een ambtenaar van SoZaWe. In die gesprekken worden personen die volgens de ambtenaar geen kans maken op een uitkering doorverwezen naar een andere stad of instelling.

Deze ambtenaar beslist direct na een kort gesprek of de persoon een uitkering mag aanvragen. Via de Hulpdienst heeft de SP vernomen dat daklozen tijdens dit 'kennismakingsgesprek' regelmatig onterecht weggestuurd worden. Als deze mensen na de weigering een advocaat in de arm nemen, kunnen ze ineens wel een aanvraag indienen.

Lees verder
14 maart 2011

SP vraagt aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt

De gemeente Utrecht heeft onlangs de participatienota 'Werken aan de toekomst'gepresenteerd. Deze nota schetst het beleid voor de komende jaren voor mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen en voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De SP is blij met een nota die op deze problematiek ingaat, maar heeft nog wel de nodige zorgen wanneer het gaat om de mensen die op de een of andere manier niet goed mee kunnen komen. Met de bezuinigingen die op komst zijn lijken juist deze mensen de dupe te worden.

Lees verder
13 maart 2011

Harry van Bommel debatteert met PVV over twee-statenoplossing Israel

Op maandag 21 maart om 19.00u gaat Harry van Bommel in debat met Wim Kortenoeven van de PVV, over het Israel-Palestinaconflict. Het debat vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis van Utrecht, en wordt georganiseerd door de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. De stelling van de avond is 'Palestijnse staat of niet'?

Lees verder
10 maart 2011

Sloop historische panden Stieltjesstraat heroverwogen

De sloop van Stieltjesstraat 73 en 75 en de Menno van Coehoornstraat 40 is voorlopig afgewend. Op vragen van de SP en GroenLinks in de raad van 10 maart zegde de wethouder toe de cultuurhistorische waarde van de panden opnieuw tegen het licht te gaan houden. Een mooi succes voor de bewoners en de buurt, die in korte tijd brede steun kregen voor hun actie voor behoud van de panden.

Lees verder
10 maart 2011

Chang weer huisjesmelker van het jaar

Uit meer dan honderd nominaties hebben de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en ROOD, jong in de SP, de huisjesmelker van het jaar verkozen. Studenten konden hun huisbaas voor deze weinig eervolle prijs opgeven, als deze de regels niet zo nauw neemt, studenten afzet of zijn panden niet onderhoudt. Net als in 2006 is de Utrechtse Huisjesmelker Betty Chang verkozen tot de winnaar en huisjesmelker van 2011.

Lees verder

Pagina's

U bent hier