h

Nieuws uit 2005

15 december 2005

SP-leden stellen kandidatenlijst vast

SP Utrecht gaat vol enthousiasme en optimisme de raadsverkiezingen van 7 maart 2006 tegemoet. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 15 december hebben de leden gevraagd of fractievoorzitter Paulus Jansen nogmaals de lijst voor de gemeenteraad wil aanvoeren. Achter hem staat raadslid Mary Mossel, direct gevolgd door Tim Schipper, Marcel van der Tooren en Caroline Sarolea.

Lees verder
15 december 2005

Utrecht gaat op kamers bij Corio

Dat Leefbaar Utrecht wethouder Walther Lenting een liefhebber is van Publiek Private Samenwerking was al langer bekend. Maar volgens het UN-AD wordt de samenwerking nu wel heel intens. Dat is ook wel nodig gezien de contractuele afspraak in de Bilaterale ontwikkelings- en projectovereenkomst met Corio voor het stationsgebied, waarin de gemeente belooft zich -binnen de wettelijke vereisten- zoveel mogelijk in te spannen om alle benodigde bouwvergunningen, vrijstellingen art.19 WRO sloopvergunningen, milieuvergunningen, aanlegvergunningen, onttrekkingen op grond van de wegenwet, besluiten op grond van de wet geluidshinder en de grondwaterwet, snel en soepel af te handelen.
Je zou er, als je zelf bezig bent met een bouwaanvraag voor een dakkapel, bijna jaloers op worden!

Lees verder
15 december 2005

Met Blijdschap geven wij kennis...

Er wordt hard gewerkt aan een samengaan van de gemeente Utrecht en ons aller projectontwikkelaar. Dat is althans de mening van Tim Schipper.

Lees verder
15 december 2005

Raad van State steekt stokje voor aanslag gemeente op bomen Lucas Bolwerk

De Raad van State heeft gisteren het comité Behoud Lucas Bolwerk in het gelijk gesteld inzake haar eis dat de gemeente Utrecht niet mag starten met de kap van bomen op het Lucas Bolwerk. Verkeerswethouder Yet van den Bergh (LU) wilde zo snel mogelijk, met steun van collegepartijen PvdA, VVD en CDA, het groen bij de schouwburg naar de knoppen helpen, om de tegenstanders van haar megalomane parkeergarage de wind uit de zeilen te nemen.
Vorige week nog verworpen de collegepartijen een SP-motie, gesteund door de oppositie, om voortaan als uitgangspunt te hanteren dat er bij bouwplannen pas gekapt mag worden als alle vergunningen onherroepelijk geworden zijn.

Lees verder
13 december 2005

Gemeente: gebruik chemisch bestrijdingsmiddel noodzakelijk ivm iepziekte

Het gebruik van het chemisch bestrijdingsmiddel glyfosaat is noodzakelijk om de iepziekte, die op grote schaal huishoudt onder het Utrechtse bomenbestand, onder controle te krijgen. Dat antwoorden B&W op schriftelijke vragen van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier