h

Nieuws uit 2005

8 december 2005

PvdA: vakantie belangrijker dan fatsoenlijke besluitvorming stationsgebied

In een een-tweetje tussen fractievoorzitter Den Besten (PvdA) en burgemeester Brouwer (PvdA), gesteund door Leefbaar Utrecht, heeft de gemeenteraad van Utrecht met krappe meerderheid besloten om de raadsvergadering over de contracten voor het stationsgebied, een project van drie miljard euro, zonder fatsoenlijke voorbereiding op 15 december te behandelen. Behandeling op 22 december zou betekend hebben dat een aantal raadsleden, wethouder Lenting en een hele batterij ambtenaren hun vakantie met een dag hadden moeten uitstellen. Voor alle duidelijkheid: het kerstreces van de gemeenteraad begint op 23 december ....

Lees verder
8 december 2005

SP steekt leerlingen en personeel De Bruijne Lyceum hart onder riem

De SP heeft vanmorgen pamfletten uitgedeeld op het De Bruijne Lyceum, naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de school. Daarmee wordt het scholenaanbod aan de westzijde van de stad nog magerder dan het al is. De reactie van leerlingen en personeel op het pamflet waren zeer positief: "De SP is tot nu toe de enige partij die wat van zich laat horen."

Lees verder
6 december 2005

Linkse stemmers beleggen beter!

uit SP!TS
zak geldStemmers op de SP zijn de succesvolste beleggers. Goede tweede zijn de mensen die op de PvdA stemmen. De SP-stemmers behaalden over de afgelopen acht jaar een gemiddeld jaarrendement van 2,5%. PvdA'ers waren goed voor een rendement van 2,3%. Dit blijkt uit het Beleggers Onderzoek 2005 van SNS Fundcoach onder 3495 personen. De slechtste beleggers zijn mensen die stemmen op ChristenUnie en SGP.

Lees verder
5 december 2005

Weggeefwinkel: een kritisch protest.

ROOD Utrecht, jongeren in de SP, organiseerde op zaterdag 26 november voor het derde opeenvolgende jaar een weggeefwinkel tijdens de internationale “Buy-Nothing-Day”.

Lees verder
1 december 2005

Hoe gaan we de verkiezingen winnen?

Met welke kandidaatraadsleden? Met welk verkiezingsprogramma? Met welke speerpunten? Dit zijn de vragen die voor ons liggen, en beantwoord gaan worden op de algemene ledenvergadering (ALV) van woensdag 14 december. Dan worden de kandidatenlijst én het verkiezingsprogramma
vastgesteld, presenteren we de resultaten van de ledenraadpleging ?Verhef je stem!?, en werpen we een blik vooruit op de campagne.

Lees verder
30 november 2005

Sloop Kleine Wijk ter discussie

De SP wil de voorgenomen sloop van Het Kleine Wijk in Ondiep ter discussie stellen in de eerstkomende gemeenteraadscommissie stedelijke ontwikkeling, op 20 december a.s. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP en GroenLinks blijkt dat B&W mee willen werken aan de sloop van 198 eengezinswoningen door Mitros. Volgens wethouder wonen Van Kleef (PvdA) is er onder de bewoners draagvlak voor de sloop.
De bewoners zelf organiseren juist op 12 december een avond om de alternatieven voor sloop te bespreken en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier