h

Nieuws uit 2005

11 november 2005

Gemeenteraad regelt eerlijk aankoopbeleid

Met een opmerkelijke combine van SP en VVD is tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 2006 een einde gemaakt aan de dubieuze aankooppraktijken van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht in gebieden waarin de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing verklaard is. In deze gebieden, zoals delen van Kanaleneiland en Leidsche Rijn, zijn woningeigenaren bij verkoop verplicht om hun huis eerst aan de gemeente aan te bieden. Die zou dan tegen marktwaarde aan moeten komen. In de praktijk bleek het OGU misbruik te maken van zijn machtpositie, door bedragen te bieden die ver onder de WOZ-waarde van de woning liggen. De SP kwam met twee recente voorbeelden aan de Rooseveltlaan in Kanaleneiland. Deze bewoners hadden in februari 2005 nog een aanslag onroerende zaak belasting gehad, gebaseerd op een woningwaarde van 187.000 euro. Nog geen drie maanden later bood het OGU slechts 165.000 euro voor de aankoop van deze prima woningen, die de gemeente wil slopen.
De SP/VVD motie werd gesteund door alle fracties behalve Leefbaar Utrecht en CDA.

Lees verder
11 november 2005

Overwinning SP: mes in bureaucratie, meer geld voor de uitvoering

Na vier jaar discussies in de gemeenteraad is het de SP gelukt om in de gemeenteraad een ondubbelzinnige meerderheid te winnen voor het voorstel om het mes te zetten in de overheadfuncties bij de gemeentelijke overhead, zodat er meer geld vrijkomt voor uitvoerende taken. Bijkomend voordeel is dat er ook meer banen gecreeerd kunnen worden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid in de stad het hoogst is.
Een motie van de SP die dit vastlegd werd tijdens het begrotingsdebat aangenomen, met alleen de stemmen van Leefbaar Utrecht, CDA en D66 tegen.

Lees verder
10 november 2005

SP-voorstel voor eerlijker systeem gemeentelijke heffingen wint steun

Een SP-motie om de rioolheffing voortaan te baseren op de WOZ-waarde van een woning, ingediend bij het slotdebat over de gemeentebegroting 2006, is door een krappe meerderheid verworpen. Het voorstel werd gesteund door PvdA en GroenLinks.
Dat is een opmerkelijke toename van de steun, want vorig jaar, toen de SP een vergelijkbaar voorstel deed, stond de partij daarin nog alleen.

Lees verder
10 november 2005

Utrechts Archief: nu dicht op zaterdag, straks weer open?

Tijdens het slotdebat over de gemeentelijke begroting 2006 heeft de SP gepleit voor behoud van de zaterdagopenstelling van Het Utrechts Archief.
Twee jaar geleden stak de gemeente 18 miljoen in de verbouwing van het voormalig gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat tot dependance, tevens publieksruimte van het archief. Onze archieven moesten immers toegankelijk zijn. Sindsdien is er van dit streven en de voortgang van het rechtbankproject weinig meer vernomen, maar wél wordt nu het mes gezet in de openingstijden.

Lees verder
10 november 2005

SP: Geen verplaatsing prostitutie Hardebollenstraat naar Zandpad

De verplaatsing van de prostitie van de Hardebollenstraat naar het Zandpad is na het gemeenteraadsdebat van 10 november uiterst onwaarschijnlijk geworden. De gemeenteraad nam -met de stemmen van SP en PvdA tegen- een motie aan om drie prostitutiepanden panden aan de Hardebollenstraat op te kopen. Een aantal fracties die voor de motie stemden gaven aan dat ze beslist tegen een verplaatsing naar het Zandpad zijn, maar met name de grootste collegepartij Leefbaar Utrecht hulde zich op dit punt in vaagheid.

Lees verder
9 november 2005

Second opinion stationsgebied: Corio en NS Vastgoed sloten gouden deal

De second opinion die bureau Simmons & Simmons heeft uitgevoerd naar de ontwikkelingscontracten voor het stationsgebied concludeert dat Corio en NS Vastgoed er glansrijk uitspringen in de contracten die ze met Leefbaar Utrecht wethouder Lenting hebben uitonderhandeld. Corio krijgt onder meer het recht om het nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum te bouwen, ook als de plannen in het stationsgebied wegens problemen met de luchtkwaliteit geheel of gedeeltelijk sneuvelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier